Hur länge kan man känna smärta?

Första dagen brukar de flesta inte alls ha speciellt ont. Sedan på kvällen och dagen efter kommer en ökad ljuskänslighet vilket beror på att ögat blir lite svullet och lite oregelbundet på ytan. Det blir som en liten vattenyta vilket gör att ljuset träffar många flera punkter och därmed förstärks. Det är anledningen till ljuskänsligheten. Ju mer det läker desto slätare blir ögat. Då försvinner också ljuskänsligheten. Sedan kan man ha en gruskänsla, det vill säga att det känns som att man har grus och skräp i ögat. Och det är just för att ytan är lite oregelbunden, som ett skrubbsår på handen. På en skala från ett till tio så upplevs obehaget som sex. Och det vara i ett dygn som allra oftast. Dag tre, fyra så brukar smärtan i stort sett vara borta.

Man får en kontaktlins på och den tar man själv bort om man är van vid kontaktlinser. Annars kan man komma in och få hjälp med det. Man tar bort den på dag fem där operationsdagen räknas som dag ett. Man sover alltså med den under fyra nätter. Den fungerar som ett plåster och minskar obehaget och smärtan något.