Hur länge måste jag stanna hemma efter en ögonoperationen med RLE?

Ca 1-3 dagar beroende på ditt/dina ögons tidigare tillstånd. Behandlande läkare ger dig svar vid operationstillfället.