LINSIMPLANTAT

ICL använder sig inte av ögonlaser, utan är en teknik där en högteknologisk lins implanteras. ICL är en reversibel linsoperation, alltså kan denna lins även plockas ur i efterhand. Metoden passar dig som har stora synfel eller för tunna hornhinnor för en ögonlaseroperation. ICL har dessutom en snabb synåterhämtning.

Linsimplantet ger dig en permanent korrigering. Det fungerar alltså inte som en kontaktlins som du själv tar ut eller stoppar in varje dag. Metoden är så kallad reversibel, det vill säga att man vid behov kan ta ut eller byta linsen. Det kan exempelvis handla om att man funderar på en RLE-operation längre fram i livet. Plockar du ut linsen återgår du till den synstatus som du hade före operationen.

Operationen går fort. Den tar 10-15 minuter och gör inte ont. Dagen efter brukar majoriteten uppleva en bättre syn.

Lär dig mer om linsinplantat