Makulopati

Makulopati = alla sjukdomar i makula.

Makula är ett område i mitten av näthinnan som har hand om den noggranna synen – med andra ord är det den mest centrala delen av näthinnan. Utan makula, eller gula fläcken som den även kallas, hade du inte kunnat läsa den här texten. Själva näthinnan är en ljuskänslig vävnad som täcker den inre ytan av ögat. Makula är däremot ett gult och ovalt område med ca 5 mm i diameter.

Makulopati orsakar central synskada som patienten vanligtvis upptäcker direkt.

Makuladegeneration är namnet på en av de vanligaste sjukdomarna i makula. Vid denna sjukdom förvärras synen med tiden och den är som oftast åldersrelaterad. Makuladegeneration förkortas AMD eller ARMD.