Om man har torra ögon sedan tidigare, kan man laserbehandla då?

Tillstånd med torra ögon kan vara ett hinder. Vid förundersökningen undersöks om din tårproduktion är normal eller inte och om du har problem med torra ögon när du inte använder kontaktlinser.