Risker och biverkningar vid ögonlaseroperation

Vanliga (1 av 100)

  • Kompletterande laserbehandling, även kallad laser touch-up
  • Övergående ljusringar/halos, skuggeffekter under veckor/månader
  • Övergående ljuskänslighet under dagar/veckor
  • Övergående besvär med torra ögon under veckor/månader

Sällsynta (1/1000)

  • Bestående disighet (haze) i hornhinnan vilket kan ge nedsatt synskärpa
  • Bestående skuggor, ljusringar (halo-fenomen)
  • Infektion i hornhinnan (ger nedsatt syn)
  • Bestående problem med torra ögon
  • Återkommande sår på hornhinnan (epitelerosioner)

– Information ges alltid vid undersökningstillfället och på medgivandet inför operation.