Vad är gråstarr/katarakt?

Gråstarr innebär att ögats lins grumlas. Det är en synnedsättande sjukdom som de flesta äldre drabbas av. Grumligheten gör att ljuset inte längre kan passera lika lätt till näthinnan, vilket medför att synen blir sämre.

Gråstarr kan inträffa på flera olika sätt, olika fort och i varierande åldrar. Linsen an bli grumlig på grund av starkt solljus under en längre tid, en gammal ögonskada och/eller andra sjukdomar i kroppen eller i ögat, samt på grund av vissa läkemedel. Sjukdomen inträffar oftast i högre ålder och utvecklingen går då ganska långsamt. Dock kan gråstarr förekomma i alla åldrar, och det finns till och med de som föds med en grumlig lins. Enligt statistiken har 70% gråstarr av de som är 80 år eller äldre.

Linsen kan bli grumlig på grund av starkt solljus under lång tid, en tidigare ögonskada, andra sjukdomar/ögonsjukdomar och vissa läkemedel. Sjukdomen förekommer oftast i högre åldrar, även om det kan uppkomma också hos yngre.

Som regel utvecklas sjukdomen snabbare desto yngre patienten är vid debuten. Gråstarr har ingenting med grön starr att göra(glaukom). Grön starr är en sjukdom som angriper synnerven och som oftast leder till ett förhöjt tryck inne i ögat. Synskadan som glaukom orsakar kan aldrig åtgärdas – all behandling strävar efter att bibehålla den befintliga synfunktionen. Gråstarr (katarakt) kan däremot framgångsrikt opereras och synen återställs, såvida det inte finns andra synpåverkande sjukdomar i ögat.

I ett tidigt skede av gråstarr kan man få besvär med bländning och dimmig syn. De flesta upplever att synförsämringen kommer gradvis. Gråstarr upptäcks oftast i båda ögonen.