Vad är gråstarr/katarakt?

Gråstarr innebär att ögats lins grumlas. Detta kan ske på flera sätt, olika fort och i varierande åldrar. Vanligen sker det vid högre ålder, och utvecklingen går då ganska långsamt. Men grå starr förekommer dock i alla åldrar, och det finns till och med de som föds med en grumlig lins.

Som regel utvecklas sjukdomen snabbare ju yngre patienten är vid debuten. Gråstarr har ingenting att göra med grön starr. Grön starr (glaukom), är en sjukdom som angriper synnerven och som oftast leder till ett förhöjt tryck inne i ögat. Den synskada som glaukom orsakar kan aldrig åtgärdas, utan all behandling strävar mot att bibehålla den befintliga synfunktionen. Gråstarr (katarakt) kan däremot framgångsrikt opereras och synen återställs, såvida det inte finns andra synpåverkande sjukdomar i ögat.