Ögats anatomi och delar

Mer än något annat sinnesorgan förmedlar ögat information till din hjärna. 
En miljon nervtrådar sköter det jobbet.

Ögat är ett anatomiskt organ för att förnimma ljus. Ljus består av elektromagnetiska vågor och registreras av sinnesceller i ögats näthinna. Cirka 130 miljoner eller nära på tre fjärdedelar av kroppens sinnesceller finns i våra ögon. Ögat kan bara uppfatta synligt ljus, alltså bara ljus av vissa våglängder. Våglängder med olika ljus uppfattas av ögat som olika färger.

Ögats anatomi

Ögats anatomi fungerar på det viset att ljus som träffar näthinnan omvandlas, med hjälp av celler, till nervimpulser. Dessa nervimpulser når hjärnans syncentrum genom synnerverna. Syncentrum i hjärnan översätter sedan nervimpulserna till tredimensionella bilder. Ögat är därmed mycket komplext och ger oss bilder på hur omvärlden ser ut. Synen är det sinne som ger oss mest information av alla sinnen, men allt vi ser når oss inte i form av medvetna tankar. Mycket rensas automatiskt bort.

Ögat är som en kamera

En kamera fungerar precis som vårt öga: objektivet samlar ljusstrålarna och avbildar bilden på filmen. Hornhinnan och linsen i ögat motsvarar kamerans linser, pupillen övertar funktionen som bländare. Slutligen blir bilden avbildad på näthinnan på motsvarande sätt som på filmen i kameran.

För att få en skarp bild på kameran måste vi ställa in kamerans optik och fokusera bilden. Ögat ställer in sig på olika avstånd genom en automatisk omformning av ögats lins. Denna justeringsmöjlighet avtar från 40-års ålder. Hos ett normalt öga blir bilden exakt avbildad på näthinnan och föremål på såväl långt som på kort avstånd uppfattas som skarpa.

Vid olika synfel är de olika komponenterna/delarna i ögat inte samstämda.

Varför gör det ont bakom ögat?

Det finns ett par anledningar till varför det kan göra ont bakom ögonen.
För många upplevs det som ett slags tryck bakom ögat, vilket kan ha med ögontrycket att göra. I dessa fall finns det trycksänkande mediciner som vi kan hjälpa dig med. I andra fall gör det ont, uppkommer plötsligt och är övergående. Denna typ av värk kan exempelvis bero på virusinfektioner eller bihåleinflammation.
Har du dimsyn så kan det vara handla om en inflammation i synnerven och har du värk i tinningarna eller om det gör ont när du tuggar så kan det röra sig om en inflammation i blodkärlen vid tinningarna. Smärtan kan komma från huvudvärk, migrän eller spänningar i musklerna i nacken.
Det kan också finnas andra förklaringar till detta, som t.ex. om värken är stark och endast drabbar ena sidan av huvudet och om det kommer i perioder. Då kan det handla om Hortons huvudvärk. Det är inget som har med ögat att göra, utan det är förknippat med en överproduktion av sköldkörtelhormon. Det kan i sin tur leda till svullna ögonlock och syn-rubbningar/påverkan.
Du bör söka vård akut om du har kraftig värk bakom ögat – med eller utan synpåverkan.

Makulopati

Makulopati = alla sjukdomar i makula.

Makula är ett område i mitten av näthinnan som har hand om den noggranna synen – med andra ord är det den mest centrala delen av näthinnan. Utan makula, eller gula fläcken som den även kallas, hade du inte kunnat läsa den här texten. Själva näthinnan är en ljuskänslig vävnad som täcker den inre ytan av ögat. Makula är däremot ett gult och ovalt område med ca 5 mm i diameter.

Makulopati orsakar central synskada som patienten vanligtvis upptäcker direkt.

Makuladegeneration är namnet på en av de vanligaste sjukdomarna i makula. Vid denna sjukdom förvärras synen med tiden och den är som oftast åldersrelaterad. Makuladegeneration förkortas AMD eller ARMD.