Risker & biverkningar vid RLE

Vanliga (1 av 100)

 • Påverkat mörkerseende
 • Övergående dimsyn
 • Övergående bländningsbesvär och glorior runt ljuskällor
 • Glaskroppsgrumlingar
 • Efterstarr (grumling bakom den konstgjorda linsen)
 • Måttliga smärtor och ögonirritation som ev. varar i ett par veckor
 • Kompletterande laseroperation (laser touch-up)

Mindre vanliga (färre än 1 av 100)

 • Bestående dimsyn
 • Bestående nedsatt synkvalitet (skuggseende, halos, bländningsbesvär)
 • Nedsatt synskärpa med din bästa korrektion
 • Långvarigt torra ögon
 • Näthinneavlossning
 • Långvarig svullnad på gula fläcken

Sällsynta (1/1000)

 • Bestående synnedsättning (i följd av svullnad på gula fläcken)
 • Infektion

– Information ges alltid vid undersökningstillfället och på medgivandet inför operation.

Varar mitt resultat efter linsbyte och ögonlaser för evigt?

Ett linsbyte är en permanent lösning och det håller livet ut. Linserna som vi erbjuder har livstidsgaranti via våra leverantörer.

När det kommer till ögonlaser och linsimplantat (ICL) fortsätter ögat, trots en behandling, att utvecklas – och den så kallade ålderssyntheten kommer oavsett om du har gjort en ögonlaserbehandling eller ej. När du väl blir ålderssynt behöver du använda läsglasögon.

En grundlig undersökning görs alltid och det är viktigt att din syn är stabil inför en operation.

Skulle du behöva justera synen så ingår korrigerande synfelsbehandling kostnadsfritt i vår 5-åriga trygghetsgaranti.

Kan alla göra en RLE-operation?

Nej. På grund av olika medicinska faktorer är det inte alltid lämpligt att utföra en RLE-operation. Detta kan endast bedömas vid undersökningen.

Gör det ont efter operationen?

Nej, vanligtvis har patienter inte ont. Däremot kan man känna visst skav i ögonen några dagar efter operationen.

Gör en RLE-operation ont?

Nej, den är helt smärtfri. Operationen sker under lokalbedövning.

Måste jag ta medicin efter en operation?

Ja. Du kommer att behöva medicin i form av ögondroppar.

Opererar jag båda ögonen samtidigt?

Detta bestäms i samråd med ögonkirurgen.

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

Det är individuellt. Dina resultat och vad just du kan förvänta dig av dina linser, berättar optiker för dig vid förundersökning.

Hur länge måste jag stanna hemma efter en ögonoperationen med RLE?

Ca 1-3 dagar beroende på ditt/dina ögons tidigare tillstånd. Behandlande läkare ger dig svar vid operationstillfället.

Multifokala vs Monofokala?

Multifokala linser ger flera fokus och betyder att patienten kan se bra på olika avstånd, finns i två utförande för ditt optimala resultat.

Monofokala linser ger fokus på ett avstånd. Vanligtvis behövs läsglasögon.