Vad innebär 1.0 i synskärpa?

1.0 i synskärpa innebär ’normal syn’.

Föreställ dig att du kan läsa en normal bilnummerplåt på cirka 50 meters avstånd. Denna syn är den typen av synskärpa som de flesta personer kan uppnå – men det betyder absolut inte att du har onormala eller konstiga ögon bara för att du inte kan uppnå denna nivå.

Ibland träffar vi personer med normala ögon som uppnår nivån 0.5 och i andra fall ser vi att våra kunder kan uppnå så högt som 2.0. I grunden handlar detta om olika ögons upplösningsförmåga, vilket i sin tur beror på förhållandena mellan hornhinna, lins och längd på ögat, men även till stor del hur tätt receptorerna sitter. Naturligtvis varierar detta från person till person.

Synskärpa brukar delas in i en skala från 0 till cirka 1.5. Har du sämre synskärpa än 0.5 på ditt ’bästa’ öga så får du till exempel inte lov att köra bil. Dina glasögon och kontaktlinser har ett värde som anger styrkan (vilket görs i dioptrier). Det är inte samma sak som synskärpa.

Vid utförandet av en synfelskorrigerande operation strävar vi alltid efter att uppnå 1.0 i synskärpa. Hos oss kan alla typer av synfel korrigeras, men inte alla typer av ögon. Det finns en viss skillnad som man måste beakta; detta beror på en rad olika faktorer, som t.ex. att du ska ha fyllt 20 år, ha ett stabilt synfel, en viss tjocklek på hornhinnan och självklart ha friska ögon.

De vanligaste fallen där vi avråder dig från att göra en operation är om du är gravid, ammar eller om dina hornhinnor är påverkade av hormonell/övrig förändring.

Utan att ta i – kan vi konstatera att vi tackar nej till var femte person – om vi inte tror att ett önskvärt resultat kan uppnås. Det handlar ju om din syn.

När det gäller ögonlaseroperationer är våra kirurgers målsättning att din synskärpa – utan glasögon/kontaktlinser – ska vara i nivå med din bästa korrigerade synskärpa (=din syn med glasögon eller kontaktlinser) som den var innan operationstillfället. I vissa fall uppnår patienter till och med bättre synskärpa än så.