Varför stabil syn och linsvila?

Om stabil syn

Vi vill att du ska ha haft stabil syn innan du kommer till oss på en undersökning. Om du inte har haft stabil syn i minst 1 år rekommenderar vi att du väntar med din undersökning hos oss. Stabil syn är ett av våra viktigaste kriterier för en lyckad operation.

Utan stabil syn kan vi inte bedöma din lämplighet för vare sig ögonlaser eller linsbyte. Synhistoriken är en avgörande faktor i vår bedömning och därför måste du även se till att ha med ditt senaste synintyg (helst 2 år tillbaka) från din optiker.

Vi förstår att det kan vara lite besvärligt att leta fram synintyget, men du kan enkelt kontakta din optiker och be om att få det på nytt vid behov.

Stabil syn är viktigt eftersom synen annars kan förändras efter behandlingen. Vi vill ju inte att den fortsätter att förändras alldeles innan eller efter operationstillfället, vilket är en risk om den inte är stabil en tid innan. 

Varför ska man vara linsfri innan undersökningen?

På din undersökning utvärderar våra specialistutbildade optiker huruvida vi kan operera ditt synfel och vilken operationsmetod som är bäst för dig.

Vi mäter ditt synfel och kontrollerar att din syn är stabil. Vi mäter hornhinnans kurvatur, tjocklek och struktur (gör en så kallad ’topografi’). Vi mäter även ögats tryck och undersöker hornhinnan med mikroskop.

Anledningen till att du måste vara linsfri innan undersökningen beror på att ögat måste anpassa sig till den naturliga synen utan ackommodation och utan kontaktlinser som trycker på hornhinnan och förändrar formen. Visst låter det ganska rimligt ändå?

Om du använder mjuka endagslinser ska du vara linsfri i 4 dagar innan undersökningen. Glasögon går alltid bra att använda. Om du använder hårda månadslinser så bör du vara linsfri i 10 dagar innan undersökningen. Använder du Ortho-K nattlinser så ska du linsvila i 6 veckor innan ditt besök. Glasögon ska alltså i samtliga fall ersätta dina kontaktlinser innan undersökningen.