Modern patientinformation för våra synfelsbehandlingar

Det har gått drygt 1 år sedan (2018) den första lanseringen av vårt digitala stödverktyg: Vårda Ögon – på Google Play och App Store. 

Antal unika nedladdningar: 839 st (2020-01-16)

Vi kan nu konstatera att appen har hjälpt våra patienter i sin läkning och eftervård. Särskilt vad gäller ögonlaserbehandlingen NoCut®. 

Anledningen till att vi valde att bygga appen från första början var just tack vare ett patientönskemål. Efter en del förarbete kring detta insåg vi snabbt att det fanns ett stort behov hos våra kunder. Det märktes tydligt inom just ögonlasersegmentet – där vissa svårigheter att komma ihåg olika moment och sämre medicinsk följsamhet upptäcktes.

Det råder inga tvivel om att antalet nedladdningar tyder på ett klart behov för en sådan här app inom ögonlasersegmentet.  Ett omfattande fragment av vårt totala privata patientflöde år 2019 laddade ned appen. Detta trots enbart organisk spridning, berättar marknadschef Jacob Remanius.

På samtliga Vårda Ögon-kliniker har informationen nått kunden i form av muntligt och skriftligt material. Det har varit tydligt för kunden att det är ett stödverktyg som syftar till att påminna och guida kunden/blivande patienten till en förbättrad upplevelse – samt ett bättre resultat. Patientsäkerheten ökar således med denna typ av verktyg. 

Planen är att fortsätta med digitala verktyg, särskilt med appen och ständigt uppdatera den och dess funktioner för att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt. Efter mer än 20 år i branschen och med ökande digital utveckling i samhället, är det av stort intresse för oss att engagera våra patienter bättre.

Appen gagnar individen – patient och anhörig

Eftersom man som användare är anonym så innebär det att en bekant eller familjemedlem kan hjälpa dig att komma ihåg saker i behandlingsprocessen. Det betyder att du kan hjälpa ditt syskon, din vän eller din förälder att komma ihåg saker.

Kostnadsfri nedladdning, hur många gånger du vill. Något annat vore olämpligt.

Appen är tillgänglig 24/7 – var du än befinner dig. Tillgänglighet är viktigt i hälso- och sjukvårdsbranschen. Informationstillgänglighet är desto viktigare idag jämfört med bara ett par år sedan. Tack vare appen kan du vara ute på resande fot och fortfarande få all nödvändig information. Vi har fått höra från våra patienter att det är befriande att slippa använda papper. Ett papper kan lätt smutsas ned, skadas eller tappas bort. Det tillhör ju inte det normala att en telefon utsätts för detta.

Vi arbetar agilt för snabb utveckling

En stor fördel i den här typen av förändringsarbete är att vi har kompetensen in-house, inom verksamheten. Det innebär att vi med relativ enkelhet kan bygga om och använda oss av iteration för att på bästa möjliga sätt leverera förbättringar för våra kunder och blivande patienter. Allt för patientsäkerheten.

I samband med att Sverige arbetar mot ett tydligt uppsatt mål om att vara främst inom E-hälsa år 2025, så vill vi hålla oss à jour och visa att vi är en stor del av detta.