Diabetesretinopati

Diabetesretinopati är ett tillstånd som uppstår på grund av skador på näthinnans blodkärl och det är den vanligaste ögonsjukdomen hos människor med diabetes. Tillståndet kan utvecklas vid diabetes typ 1 och 2, samt om du har en lång historik med okontrollerat höga blodsockernivåer. Det börjar ofta med milt försämrad syn och kan vid ett senare tillfälle eventuellt orsaka blindhet.

Höga blodsockernivåer under längre perioder orsakar diabetesretinopati. Blodkärlen som förser näthinnan med blod skadas av sockeröverflödet. Ett högt blodtryck är även en bidragande riskfaktor till retinopati. Just ordet ”retinopati” betyder att en kärlförändring förekommer i ögats näthinna, som till exempel en blödning eller ett ödem.

Näthinnan är ett vävnadsskikt på baksidan av ögat och ansvarar för att ändra bilder som ögat uppfattar – till nervsignaler som gör att vi själva förstår det vi ser. Vid en skada på näthinnans blodkärl blockeras dessa nervsignaler och blodtillförseln stoppas. Blodflödet som minskas kan leda till att mindre ’svagare’ blodkärl börjar växa. Dessa kan läcka och skapar i sin tur en ärrvävnad som kan orsaka synförlust.

Kvinnor med diabetes som dessutom är gravida eller som planerar att bli gravida bör göra en utförlig ögonundersökning för att utvärdera eventuell retinopati.

Ju längre du har diabetes, desto högre är sannolikheten att du utvecklar diabetesretinopati. Nästintill alla som har haft diabetes under en 30-årsperiod visar tecken på retinopati. Det är därför som frekventa kontrollbesök av ögonen är viktigt för att bromsa utvecklingen.

Vilka är symtomen vid diabetesretinopati?

Precis som vid många andra tillstånd är det vanligt att inte känna några symtom i det tidiga stadiet med diabetesretinopati. Det blir påtagligt först när en större skada orsakas inuti ögat. Du kan undvika skador genom att hålla blodsockret under kontrollerade nivåer och undersöka ögonen regelbundet.

Hur går undersökningen till?

Du får en remiss till oss för ögonbottenfotografering. Det är viktigt, som sagt, att du går på regelbundna kontroller för att upptäcka förändringar och eventuellt behandla dessa innan de ger några symtom.  

Det heter just ögonbottenfotografering eftersom man fotograferar ögats ’botten’ eller bakre del där näthinnan sitter med en särskild kamera. Vi ger dig ögondroppar som vidgar pupillerna innan själva fotograferingen. Man vidgar pupillerna för att fotografierna ska få så god kvalitet som möjligt. Därefter jämförs de nya bilderna med de från tidigare kontroller och då kan läkaren eller ögonsjuksköterskan bedöma om näthinnan har haft förändringar eller ej.

Undersökning går väldigt fort. Det tar cirka 5-10 minuter, men räkna med att vara på undersökningen lite längre eftersom pupillerna måste förstoras innan vi kan fotografera din ögonbotten. Tänk på att de pupillvidgande dropparna gör att du ser lite sämre under några timmar. Vi rekommenderar att du undviker att köra bil direkt efter undersökningen och ta med solglasögon så att du slipper bli bländad av solljuset. Synen kan i vissa fall vara påverkad under några dygn.

Hur behandlar man den?

Du kan behandla din diabetesretinopati på tre olika sätt. En del får injektionsbehandling, andra laserbehandling och vissa behöver operera det.

Injektionsbehandling utförs när du har en svullnad i gula fläcken. Ögat bedövas med ögondroppar och behandlingen gör vanligtvis inte ont. Injektionsbehandlingen har som syfte att minska svullnaden i gula fläcken. Den bromsar förändringarna i ögat, vilket gör att din syn kan behållas. Den botar dock inte din diabetesretinopati.

Laserbehandling görs när nya blodkärl har bildats i näthinnan. De nybildade kärlens tillväxt stoppas på så vis upp och försvinner bort med tiden. Behandlingen tar cirka 15-30 minuter och gör vanligtvis inte ont. Ögat bedövas först med ögondroppar och sedan appliceras en behandlingslins. Laserbehandlingarna skjuts in via behandlingslinsen. Behandlingen behöver upprepas 2-3 gånger innan ögat kan räknas som färdigbehandlat.

Operation

I första hand gäller laserbehandling eller injektionsbehandling. Operation är ovanligare. Du kan behöva opereras om det inte hjälper med de andra metoderna och det kan särskilt behövas om du t.ex. har fått en blödning i ögat som inte ögat själv klarar av att ta hand om, eller om du har många nybildade kärl och ärrvävnad i näthinnan som kan orsaka näthinneavlossning.

Operationsutförandet är med lokalbedövning eller i narkos. Syftet med operationen är att bromsa upp sjukdomen.