LASEK

Är den vanligaste och mest beprövade ytmetoden för operationer inom ögonlaser, dock ger metoden en sämre komfort än vad ett ingrepp med NoCut® ger.

  • Metoden utvecklades i början av 2000-talet som en alternativ operationsmetod, om patientens hornhinnor är för tunna att skära i.
  • LASEK/ELSA-metoden innebär att man i steg 1, med hjälp av en svag alkohollösning lossar det yttersta lagret på ögats hornhinna. Steg 2 innebär att avlägsna den vävnad som motsvarar synfelet.
  • Med hjälp av LASEK / ELSA-metoden kan man behandla både närsynthet, astigmatism och översynthet.
  • Undersökningar visar att de upplevda obehagen/smärtan efter operationen är högre och varar längre, efter en LASEK/ELSA-operation jämfört med ett ögonlaser-ingrepp med NoCut®.Lär dig mer om LASEK