Vad är gråstarr/katarakt?

Gråstarr innebär att ögats lins grumlas. Detta kan ske på flera sätt, olika fort och i varierande åldrar. Vanligen sker det vid högre ålder, och utvecklingen går då ganska långsamt. Men grå starr förekommer dock i alla åldrar, och det finns till och med de som föds med en grumlig lins.

Som regel utvecklas sjukdomen snabbare ju yngre patienten är vid debuten. Gråstarr har ingenting att göra med grön starr. Grön starr (glaukom), är en sjukdom som angriper synnerven och som oftast leder till ett förhöjt tryck inne i ögat. Den synskada som glaukom orsakar kan aldrig åtgärdas, utan all behandling strävar mot att bibehålla den befintliga synfunktionen. Gråstarr (katarakt) kan däremot framgångsrikt opereras och synen återställs, såvida det inte finns andra synpåverkande sjukdomar i ögat.

Vilka symtom får man?

Ett vanligt första tecken är att ögats refraktion (brytningskraft) förändras åt det myopa (närsynta) hållet. Har man tidigare varit beroende av läsglasögon kan det oväntat bli lättare att läsa utan glasögonen. Snart tillkommer emellertid en ökande disighet eller dimmighet och ofta drabbas patienten av bländningsbesvär. Särskilt soliga dagar kan det vara svårt att se utomhus och det kan bli svårare att köra bil, speciellt i mörker eller klara dagar när solen står lågt. Ett annat symtom är tendens till dubbelseende på det drabbade ögat. Till skillnad från dubbelseende som beror på skelning, kvarstår dubbelbilderna om det andra ögat täcks för.

Drabbar grå starr alltid båda ögonen?

Oftast drabbas båda ögonen om man får grå starr. Men det är inte helt ovanligt att det ena ögat drabbas först, och det andra ögat utvecklar sjukdomen efter en tid. Ibland kan det gå flera år mellan sjukdomsdebuten i de båda ögonen. Sjukdomen kan också vara ensidig (på ett öga), men det är ganska ovanligt.

Vad är möjligt att göra?

Det finns ingen medicinsk behandling för grå starr. Det enda är att operera. Men operationen är väldigt enkel och helt smärtfri. Vid operationen avlägsnas den grumliga linsen och ersätts med en ny, konstgjord lins som ger en klar och fin syn igen.

När skall man operera?

Man skall inte vänta tills ”starren mognat”, som man sade förr i tiden. Det medför bara onödiga besvär för patienten, liksom för kirurgen som får ett svårare arbete med ökad komplikationsrisk. En bra tumregel är att låta operera sin grå starr när den upplevs som besvärlig – när man måste avstå från att göra saker man annars skulle gjort.

När är man för gammal för en operation?

Aldrig! Operationen är mycket enkel att gå igenom. Ingreppet görs under lokalbedövning och efter genomförd operation och en stunds vila är du klar att gå hem. Det finns egentligen ingen övre åldersgräns för en gråstarroperation.

Är det svårt att se med båda ögonen om bara det ena är opererat?

Nej, numera är det inget som helst problem! Förr i tiden var det däremot ett stort bekymmer att få samsynen att fungera när bara det ena ögat hade drabbats av grå starr.

Hur går operationen till?

Det kan variera lite, beroende på var och vem som opererar. Den senaste modernaste tekniken som används idag, innebär att operationen sker genom ett mycket litet snitt i ögat. Ett tunt rörformat instrument sönderdelar den defekta linsen genom ultraljud och suger ut den naturliga linsen ur ögat. Ingreppet kallas fakoemulsifiering.

En konstgjord lins tillverkad i ett mjukt plastmaterial gör det möjligt för kirurgen att vika ihop linsen som då blir liten. Väl inne på plats i ögat viks den ut igen och sätts på plats. Snittet behöver inte vidgas lika mycket som med äldre teknik. Ögat läker också mycket snabbare och snittet är så litet att det inte ens behöver sys ihop.

Operationen genomförs med lokalbedövning i form av ögondroppar – alltså inga sprutor som användes tidigare. Bedövningen påverkar varken syn eller blinkningsförmågan, vilket den gamla tekniken med sprutor gjorde. Det behövs inget förband över ögat efter operationen och synen återhämtar sig efter bara en liten stund – så fort bländningen från operationsmikroskopet släppt. Det är inte ovanligt att ögat har i det närmaste normal synskärpa redan dagen efter operationen – om det inte finns andra synpåverkande sjukdomar i ögat som glaukom eller makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken).

Efter att ha vilat en stund, får man resa hem.  Som rutin utför vi en kontroll efter 1-2 veckor efter operationen och därefter ytterligare två besök. I vissa situationer och vid behov behövs en kontrollundersökning dagen efter operation för att kontrollera trycket.

Använder man ögonlaser vid en gråstarroperation?

När man opererar gråstarr används inte ögonlaser, utan man använder ultraljudsteknik. Däremot används laser för att korrigera efterstarr. Då använder vi en så kallad YAG-laser. Efterstarr kan uppstå som en bieffekt av en gråstarroperation, men det är ganska ovanligt. Om du får efterstarr korrigerar vi det på några sekunder med YAG-laser och det känns inte ens.

Kan man operera båda ögonen samtidigt?

Hittills har detta inte varit vanligt, men förekommer på utvalda fall. Det är ditt synfel som styr om det är lämpligt att operera båda ögonen samtidigt.