Rätt ögonklinik för ögonlaserkirurgi

Att låta någon, som du knappt känner, komma i kontakt med och operera dina ögon är ett stort beslut. Det är ibland även en stor risk, vilket man inte nonchalerar i första taget.

Du har dock möjligheten att välja rätt klinik, för dig – och det är avgörande att du också gör det. Du vill inte hamna hos en klinik som lämnar dig i sticket utan garantier, försäkring och med en ögonkirurg/klinik som har ett lågt eller obetydligt antal dokumenterade operationer – bara för att priset lät bra.

Vi kan väl erkänna det; din syn är otroligt värdefull. Så låt oss vara helt säkra på att du väljer den bästa kliniken, den bästa kirurgen och eftervården – för dig.

Var ska jag börja någonstans?

Leta efter rekommendationer. Eller fråga runt bland vänner/bekanta.

I Sverige används både Reco.se och TrustPilot. TrustPilot är ett stort internationellt bolag som dominerar marknaden. Bolaget började med omdömen för e-handel. Reco.se är en relativt nytillkommen tjänst som gick ut med konceptet att ha äkta och ärliga åsikter från riktiga personer. I dagsläget är både TrustPilot och Reco.se pålitliga omdömessajter – som inte är utsatta för manipulation eller fejk-konton.

Word of mouth är en annan pålitlig källa. Har du en vän eller familjemedlem som har opererat sig någonstans och som är nöjd med resultatet (en nöjd patient), så är det troligt att du också blir det.

I Sverige har vi det som heter 1177.se, eller Vårdguiden. De ägs och administreras av våra landsting som bland annat erbjuder patientomdömen för kataraktkirurgi. Så om kliniken som du har valt utför kataraktoperationer och är ackrediterad av landstinget, så är det normalt sett en mycket god indikation för hög kvalitet, eftersom de noggrant utvärderar ögonkliniker för deras kataraktverksamhet via bland annat det som kallas för Nationella Kataraktregistret.

Kostnaden för operation

Kostnaden bestämmer inte om kliniken är bra eller dålig. Däremot, om kliniken har en ovanligt låg prisstrategi, så bör du undersöka hur det kommer sig. Om kliniken är privatägd, så bör du också förstå att kliniken bestämmer sina egna prisnivåer och är inte styrd av investerare eller liknande.

Kraftigt rabatterade priser (deals) är inget dåligt fenomen. Kliniker kan erbjuda deals i perioder, vilket styrs av gällande prisstrategier från konkurrenter och övrig marknad. Men, om priset är extremt lågt så kan du undersöka saken. Du bör särskilt höra huruvida deras kirurger är erfarna, arbetstimmarna är normala och om kliniken har fast personal.

Kliniker har idag börjat erbjuda delbetalningsalternativ för att göra finansieringen mer flexibel och självklart mer attraktiv. Tidigare fanns bruttolöneavdrag, vilket Sveriges regering tråkigt nog valde att ta bort. Via delbetalning kan du betala under 12, 24, 36 månader – eller mer. Dock är räntefria alternativ oftast begränsade till 36 månader. Om du kan köpa en bil eller något annat som är kostsamt via delbetalning, så borde du också kunna överväga att investera i din egen hälsa och en bättre syn. Fördelarna med detta är följaktligen att du slipper använda glasögon eller linser.

Ögonklinikens kvalitet

Hur mäter du kvaliteten hos en ögonklinik?

Du som kund och blivande patient ska känna att du får den bästa tänkbara service. Inom ögonlaserkirurgi betyder detta vanligtvis att kliniken har garantier som hjälper dig med post-operativa komplikationer (exempelvis synfel som kommer tillbaka), privata patientförsäkringar, telefontid efter ordinarie arbetstider, stort fokus på eftervård och information, samt kostnadsfria mediciner/ögondroppar.

Andra faktorer som kan påverka kvaliteten kan vara den genomgående service som du har fått från medicinsk personal, receptionister, patientrådgivare osv. Den där speciella känslan av värme och välkomnande är ju väldigt viktig för oss alla. Inte sant?

Track record – klinik och ögonkirurg

Du bör alltid engagera dig i klinikens bakgrund och historia. Hur länge har de varit aktiva inom laser- och kataraktoperationer? Om kliniken ifråga har utfört kataraktoperationer i mer än 10 år och har en bevisad aktivitet av dessa, så är det självklart att föredra. Detta på grund av den strikta uppföljning och utvärdering som görs av katarakt i Sverige. Har kliniken utfört laserkirurgi och linsextraktioner (linsoperationer) sedan begynnelsen är det också önskvärt.

Vissa verkar tro att de större bolagen inom ögonkirurgi har bättre läkare/kirurger. Detta är inte fallet. De har snarare läkare som består av en blandning av olika nivåer av erfarenhet och expertis. Dessutom brukar dessa bolag vara ägda av affärsmän, och inte av ögonläkare/kirurger. Små- och medelstora kliniker är däremot oftast styrda av ögonkirurger som är på toppen av deras karriärer.

Ha kirurgen i åtanke vad gäller meriter och track record. I slutändan är det ju faktiskt denna person som kommer att behandla dina ögon. Titta på deras bakgrund och track record – hur länge har de utfört en viss typ av metod? Om en kirurg har utfört mer än 1000 kataraktoperationer så är han/hon vad man kallar ’erfaren’. Särskilt när kataraktkirurgi är en svårare metod för kirurgen än vad laseroperation är. Vidare, titta på kirurgens CV. Är han eller hon en specialiserad ögonkirurg eller ögonläkare? Du vill ha en specialist.

Realistiska förväntningar

Man kan inte poängtera detta tillräckligt mycket – men realistiska förväntningar är oerhört viktigt att ha. Då pratar vi om att du ska realistiska förväntningar på ditt slutresultat efter ögonlaserbehandlingen. Detta hänger delvis på dig själv, men även på optikern som utför din undersökning och ögonkirurgen som har det sista ordet med dig. Du ska få rätt information och du ska få den i rätt tid.

Ögonlaseroperation tillåter många att utföra dagliga uppgifter utan att använda korrigerande glasögon/linser. Dock ska man inte vara 100% säker på att man uppnår perfekt syn: 1.0. Du kan fortfarande behöva använda glasögon eller kontaktlinser. I slutändan utvecklar vi alla presbyopi – ålderssynthet – och då behöver vi använda läsglasögon runt 40-50-års åldern. Det är biologiskt förutbestämt.

Så, om du är närsynt (myop) och inte behöver läsglasögon för stunden, kan detta betyda att du kommer att behöva det tidigare än om du hade behandlat dig med ögonlaser.

Sammanfattningsvis ska du helt enkelt fråga personen som undersöker dina ögon så mycket du bara kan, och var uppmärksam på hur han eller hon förklarar din individuella förutsättningar samt vilket resultat du kan förvänta dig.

Resultat & Transparens

När du efter noggrann utvärdering har valt din klinik, måste du se över deras resultat/success rates. En del kliniker brukar marknadsföra detta i deras annonsering och övrigt material. Självklart kan man inte lita blint på det som skrivs. Det pågår en hel del vilseledande marknadsföring på Internet och man ska alltid vara kritisk. Om kliniken är seriös, så har den inget att dölja. Om de visar transparens över deras resultat, exempelvis 97% av våra patienter går hem med 1.0 i syn, vilken medicinsk utrustning, lasermaskiner och linsmaterial de använder – så kan du lita på kliniken. Transparens är nyckeln inom sjukvård.

Slutligen: Eftervård (Post-op)

Din valda klinik bör visa, redan från början, att de bryr sig om dig. Om de tar väl hand om dig på telefonen, på undersökningsdagen och på operationsdagen – så är det sannolikt att de tar väl hand om dig i din eftervård också. Försäkra dig om vilken typ av eftervårdsprogram de erbjuder dig. Är informationen enkel, är den tydlig och är den pedagogisk? Eftervården är ju trots allt nästintill lika viktig som operationen i sig. Så låt oss hoppas att de ger dig mer än bara ett papper på operationsdagen. Du är inte nödvändigtvis slutbehandlad efter operationstillfället. Det är först efter noggranna kontroller och återbesök som du är det.

Om du följer alla dessa steg så kommer du inte att behöva besöka 3-4 olika ögonkliniker för att få en någorlunda känsla om de är en bra ’fit’ eller ej, för dig.