Det trygga, familjära och moderna valet – sedan 1999

Tryggt och säkert

Det ska kännas tryggt för dig att besöka oss. Det är vårt löfte till dig som patient och det är något som vi har arbetat för att upprätthålla sedan 1999.

Några bidragande faktorer till trygghet är att vi har rapporterat in till Nationella Kataraktregistret och Sveriges regioner sedan starten 1999. För att kunna göra detta måste man först vara ackrediterad som vårdgivare. Vi blir kvalitetskontrollerade, rapporterar in resultat av ögonoperationer och håller en hög hygienstandard. För våra privata synfelsbehandlingar ingår alltid vår 5-åriga trygghetsgaranti, helt utan extra kostnader. Den tekniska utrustningen överses på löpande basis och vi ser alltid till att ha de senaste uppdateringarna som i sin tur leder till ett säkrare resultat.

Tryggt och säkert hos Vårda Ögonklinik

Vi arbetar löpande med patientsäkerhetsinitiativ. Under 2018 lanserade vi en digital app som hjälper patienter med bättre information i sin behandlingsresa. Detta är vi ensamma om inom vår bransch och vi har hjälpt tusentals patienter med rätt information i rätt tid.

Efter många års arbete med synfelsoperationer och ögonsjukvård, såväl privat som åt landstingen, har vi uppnått en hög nivå av säkerhet och hygienstandard för att minimera riskfaktorer i samtliga moment. Våra patienter möts inte av löpande band-principer, men vi strävar alltid efter ett smidigt och tydligt förfarande med rätt resursanvändning och fördelning.

Tyvärr går det aldrig att förhindra vissa avvikelser när det gäller kirurgi. Förväntningar är mycket viktigt och det kartlägger vi med dig som patient innan en behandling. Ögonkirurgi är som vilket kirurgiskt ingrepp som helst och dessa har något gemensamt: det finns alltid en risk. Detta förklarar vi för dig på ditt besök hos oss.

Vi är den största familjeägda ögonkliniken i Sverige – och för att fortsätta driva vår verksamhet framåt – när de flesta andra aktörerna blir förvärvade – krävs det hög kvalitet, kompetens och uppföljning. Vi strävar efter hög kvalitet på samtliga av våra kliniker och det innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård. En högt kompetent personal är därför mycket viktigt för oss för att sköta uppföljning av avvikelser, vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar.

Vår tillgänglighet har varit hög sedan 1999, vilket har lett till att vi har haft ett stort remissflöde från optiker och sjukhus runtom i Sverige sedan begynnelsen. Vi kan även hjälpa patienter från andra län som önskar snabbare ögonsjukvård än vad som kan ges i det egna länet.

Informationssäkerhet

Det sker fortlöpande bedömningar huruvida det finns risker för händelser som kan medföra risk kring patientinformation och om den är utsatt för fara. Vi är väl vana att hantera skyddad information då vi som vårdverksamhet redan efterföljer patientdatalagen.

Under 2017 genomgick vi en förberedande process för en ny policy avseende personuppgiftsbehandling för att efterleva riktlinjerna i dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018. GDPR ersatte då personuppgiftslagen. Vi etablerade och säkerställde en ny informationssäkerhets- och personuppgiftspolicy i samband med detta.

Det är av yttersta vikt att våra medarbetare är väl införstådda i GDPR och besitter en förmåga att hantera informationssäkerhetsfall för att vår verksamhet ska fungera korrekt. Det är därför som vi gör ständiga förbättringar och kontroller kring detta lokalt på våra kliniker.

Dataskyddsombudet utseddes i slutet av 2017 och har som uppgift att hantera eventuella fall å hela verksamhetens vägnar.

Välgörenhet med Orbis

I julas gav vi synen som gåva.

Den rådande pandemin var en rubriksättare år 2020 och den fortsätter att vara det – men faktum kvarstår att fler än 190 miljoner människor behöver behandling av sin syn.

I julas samarbetade vi med den internationella biståndsorganisationen Orbis – det flygande ögonsjukhuset – i deras viktiga kamp mot blindhet. Det har tagit lång tid och vi har haft en lång dialog med organisationen, men allt som allt är vi väldigt nöjda med samarbetet.

Idag engagerar vi oss i kampen mot blindhet via vår ögonsjukvård i Sverige. Det har vi gjort ända sedan 1999. Vi opererar katarakt och vi tar hand om andra ögonåkommor via vår ögonmottagning.

I utvecklingsländerna är det ett ännu större problem med blindhet än vad det är i Sverige. Därför valde vi att donera den totala intäkten från våra undersökningar till biståndsorganisationen Orbis under december och januari månad.

Allt fler har nu uppmärksammat och stöttat Orbis viktiga arbete som står inför ännu tuffare utmaningar på grund av pandemin.

”Vi är mycket glada över att våra kunder har valt att boka sina undersökningar under denna period i samband med Orbis och vi ser fram emot att etablera fler liknande samarbeten. Vi lyckades generera 180 st undersökningar inför privata synfelsoperationer (ögonlaser och linsbyte). Orbis är ett bra val av välgörenhet, inte minst för att det är relevant till vad vi arbetar med men även för att vi kan se vår direkta inverkan på hur vi hjälper människor runtom i världen med deras syn. Orbis är en fantastisk organisation som ligger oss varmt om hjärtat samt ingår som ett moment i vårt företags samhällsansvar”, förklarar marknadschef Jacob Remanius.

Vår intäkter donerades för att Orbis ska kunna utföra fler:

 • Gråstarroperationer
 • Operation av barns ögon
 • Behandling av ögoninfektioner
 • Utbildning till ögonläkare i utsatta områden
 • Inköp av glasögon m.fl.

Kort om Orbis

Orbis en internationell ideell organisation som för samman människor för att bekämpa blindhet som kan undvikas. Med deras nätverk av partners agerar de mentorer, tränar och inspirerar lokala team att bekämpa blindhet i sina egna samhällen.

COPYRIGHT © Geoff Oliver Bugbee/Orbis

Ett av Orbis mest värdefulla redskap är ett ombyggt passagerplan som kallas för ”Det flygande ögonsjukhuset” / the Flying Eye Hospital – för det är precis vad det är. Detta för att kunna undersöka och operera sina patienter på plats i de länder som de flyger till.

Orbis bygger sina nätverk på förtroende och engagemang och strävar efter att samarbeta med företagspartners, andra icke-statliga organisationer och lokala sjukhus.

Nationella kataraktregistret – över 20 år av ökad trygghet

Vi har länge försökt berätta om fördelen med att utföra privata synfelsbehandlingar och samtidigt vara ackrediterad, som vårdgivare, för Sveriges ögonsjukvård. Det sistnämnda innebär att vi blir kvalitetskontrollerade, rapporterar in resultat av ögonoperationer och håller en hög hygienstandard. En av de största offentliga register vi rapporterar in till är det Nationella Kataraktregistret – det har vi gjort i över 20 år.

Om Nationella Kataraktregistret

Registret startade den 1992 och omfattade från början endast väntetider inom gråstarr (katarakt) men utvecklades snabbt till att även inkludera utfallet av operationerna, patientens upplevda nytta med ingreppet och postoperativa infektioner (endoftalmit). År 2019 registrerades 131 015 st gråstarroperationer.


Marsstudien

Ett kvalitetsregister har som syfte att samla in data som kan användas för att analysera och utvärdera hälsao- och sjukvården – samt för att löpande förbättra kvaliteten i vården. Denna typ av register ger oss en god möjlighet att förstå vårdens resultat och kvalitet, vilket leder till konstanta förbättringar.

En del av Nationella Kataraktregistret är den årliga ’Marsstudien’. Man kan säga att den går ännu djupare in på uppföljningsbilden och patientens upplevda nytta under just mars månad. Den är inte obligatorisk för alla vårdgivare i landet, men vi är lite stolta över att Vårda Ögons alla kliniker deltar i denna studie.

Varför är det så viktigt?
RLE linbyte går till på samma sätt som en gråstarroperation. Skillnaden är typen av lins som man sätter in, en monofokal eller en multifokal.

Mars-studien innebär följande för dig som kund eller patient:

 • Hög transparens. Vi har offentlig data tillgängligt från dessa register tjugo år bakåt i tiden. Vi är en av de få ögonklinikerna som har det i hela landet.
 • En av de högsta hygienstandarder gällande all typ av ögonoperation, vare sig det handlar om att göra RLE linsbyte eller gråstarroperation.
 • Vi blir aktivt kontrollerade att vår personal bibehåller hög kompetens, våra kliniker är uppbyggda så att de håller ner smittorisken och att adekvat teknisk utrustning finns.

Det borgar för ett säkrare och tryggare ingrepp med hög kvalitet – oavsett om du genomgår en privat synfelsbehandling eller blir vårdad för en ögonsjukdom.

Är vitaminer och kosttillskott bra för synen och ögonhälsan?

Med de två omfattande AREDS-studierna så är resultaten lovande, särskilt vid åldersrelaterade ögonsjukdomar i gula fläcken (AMD).

Åldersrelaterade ögonsjukdomar i gula fläcken (AMD)

Man får sämre synskärpa av en åldersförändring i gula fläcken. Det märks framförallt att man får ett synbortfall i mitten av sitt synfält. Dessa förändringar kan gå snabbt eller långsamt. Det finns två former av AMD: våt och torr.

Den torra varianten tillhör en av de mest vanliga orsakerna till synbortfall och drabbar var femte svensk mellan 65-75 år. Tyvärr går den inte att behandla.

En specialutbildad optiker kan förstå hur sannolikt det är att du har skadliga förändringar på gula fläcken, men optikern kan inte ställa diagnosen. Det kan endast en ögonläkare göra. Därför är det viktigt att du går på regelbundna kontroller hos ögonläkaren.

Vad pekar vetenskapen på?
AREDS 1-studien gjordes på 90-talet och var den som satt igång diskussionen huruvida kosttillskott kunde påverka synen och ögonhälsan. AREDS 2 var den uppföljande studien som gjordes under år 2006, med över 4000 deltagare. De två utgör de mest omfattande studierna i ämnet. För båda riktade man sig mot att pröva vissa kombinationer av kosttillskott för de som led av AMD och dessa var:

 • Vitamin C
 • Vitamin E
 • Lutein
 • Zeaxhantin
 • Koppar
 • Zink
 • Omega 3 (AREDS 2)

Det visade sig att denna kombination kan leda till en 25% lägre risk med att bromsa förloppet av AMD. Detta är alltså inget botemedel för AMD, men det kan ha en god inverkan på att bromsa sjukdomen i det tidiga stadiet.  Dock är det mer komplext. Man kan inte direkt börja konsumera dess tillskott och tro att det löser sig.

Bör man ta kosttillskott för att bromsa AMD?


En stor faktor i studien är kombination och dosering av tillskotten. Därför måste du först konsultera med ögonläkaren. Gör man inte det kan det i värsta fall leda till allvarliga konsekvenser.  

Frågor som du kan förbereda med inför ditt besök:

 • Tillhör du en riskgrupp för AMD?
 • Äter du en balanserad och varierad kost?
 • Kan dina mediciner ha negativa interaktioner med dina kosttillskott?

Förutom kost finns det andra faktorer som vetenskapen har kommit fram till, såsom t.ex. att sluta röka och regelbundet motionera.

Det råder fortfarande delade meningar om exakta värden och kombinationer när det gäller AREDS-studierna,. Nya rön uppdagas allt eftersom, men det alla kan vara överens om är att man ska se till att äta sina grönsaker!

(AREDS står för Age-Relating Eye Disease Study)

50 000 patienter får inte sin operation i tid år 2020

Varje år genomgår ca.  100 000 patienter en gråstarroperation – det är Sveriges vanligaste typ av sjukvårdande operation. Ögats lins går igenom en åldersförändring där linsen i ögat grumlas. Vid en operation byter kirurgen ut linsen i ögat och ersätter den med en konstgjord lins (IOL). Blir det inte behandlat blir patienten blind och väntar man länge med operationen blir det alltmer riskfylld. Underförstått medför det en markant försämrad livskvalitet, särskilt för redan utsatta grupper då synen är så pass viktig för att de ska kunna ha möjlighet att förbättra sin livssituation.

Kötid för gråstarrsoperation år 2020

Det är märkligt och alarmerande att hävda att denna typ av sjukvård plötsligt skulle vara elektiv, men det är tyvärr något som vi har fått höra från vissa regioner detta år. Det finns en anledning med det vi gör och att det heter just ögonsjukvård. Konsekvensen är också farlig för alla akutmottagningar då de blir översvämmade av patienter som vi hade kunnat ta hand om.   

I Sverige är det i år en mycket oroväckande trend som inte enbart går att härleda till en pandemi:

 • Ca 95% av antalet patienter som står i vårdkö har inte valt att skjuta upp operationen. De vill alltså få sin vård – även under en pågående pandemi.  
 • Vår egen operationskapacitet har lediga platser och i skrivande stund har vi en väntetid på 2-6 veckor. Vi vet även att branschkollegor har mer utrymme. 
 • En ögonklinik följer de striktaste hygienkraven i Sverige gällande operation. Risken för smittspridning blir minimal tack vare Folkhälsomyndighetens rekommendationer och besöksförbud på klinikerna.

En pandemi leder till en större belastning för system som i grunden har varit bristande för våra patienter. Det innebär nu att dessa brister blottas allt mer.

Vårda Ögonklinik har sedan 1999 arbetat med ögonsjukvård – med fokus på att göra det i rätt tid. Vi väljer nu att lyfta fram ögonsjukvården i Sverige men också globalt genom vårt samarbete med Orbis International.

All statistik har har hämtats från Väntetider i Vården

Tolka ditt synrecept från optikern

Vi får ofta frågan om hur man ska tolka och avläsa ett synintyg för att ta reda på sina styrkor för sitt synfel. Här kommer en enklare förklaring.

Sfär
Vid ’plus’ (+) innebär det att du är översynt (hyperop), det vill säga att du oftast har problem med att se saker på nära avstånd. Har du inget (+) och ett ’minus’ (-) framför siffran innebär det i stället att du är närsynt och då har har problem med att se på långt avstånd.

Cylinder

Visar på ditt ögas form. Om ögat är helt runt kallas det för sfäriskt och om det är ovalt format (lite som en Amerikansk fotboll) så är det asfäriskt. Asfärisk innebär helt enkelt en oregelbunden form. Har du ett värde som detta med ett ’minus’ (-) innebär det att ditt öga är ojämnt och att du lider av brytningsfel, även kallat ’astigmatism’. Brytningsfel innebär oftast att man har svårigheter att se på både nära och långt håll. Cylinder kan i vissa fall vara utskrivet som ”cyl”.

Axel

Innebär riktningen av din astigmatism. Det anges i grader och syftar inte till hur stort synfelet är utan vilken vinkel ditt öga är kupigare/flackare på.

ADD

Indikerar ålderssynthet, även kallat presbyopi. Det vill säga om du behöver ett lästillägg (därav ’ADD’ som i ordet addition) för att kunna hålla fokus på nära avstånd för läsning.

Övrig information

Du ska ha haft ett stabilt synfel innan du kommer till oss på en undersökning. Utan stabil syn kan vi inte bedöma din lämplighet för vare sig ögonlaser eller linsbyte. Synhistoriken är en avgörande faktor i vår bedömning och därför måste du även se till att ha med ditt senaste synintyg (helst 2 år tillbaka) från din optiker. Du kan testa att jämföra dina senaste synintyg så får du en bättre bild över din synutveckling.

Uppdaterad information om covid-19 – korta väntetider

Vi utför som vanligt undersökningar/mottagningar, operationer och kontroller på våra kliniker. Corona-situationen har lett till att vi nu har mycket korta väntetider till bland annat gråstarroperation.


Vi samarbetar med 1177.se (och Sveriges Landstings smittskydd) i denna fråga och samtliga av våra kliniker följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av covid-19. Förutom detta arbetar vi alltid inom riktlinjerna som gäller klinisk verksamhet.

Trygghet är en självklarhet hos oss. Du ska kunna känna dig lugn när du besöker våra kliniker.

Det gäller fortfarande att vid förkylningssymtom som ont i halsen, feber, hosta, värk eller andra symtom som påminner om influensa eller förkylning – så ber vi dig att inte komma till kliniken utan att hellre ringa till oss på 010-709 99 99 för att boka en tid. Detsamma gäller om du har haft kontakt med någon som är misstänkt smittad.

 • Samtlig medicinsk personal använder munskydd – nu även vid undersökning. Vi är kvalitets- och hygiensäkrade av Sveriges Landsting, enligt högsta standard för ögonkirurgi.
 • Vi utför rigorös rengöring efter varje patientbesök. Samtliga kontaktytor gällande mätinstrument, apparaturer, bord, stolar, armstöd, dörrhandtag och toaletter ytdesinfekteras ett flertal gånger varje dag.
 • Från och med 2020-03-23 har vi bett våra patienter att besöka oss ensamma utan sällskap. Vi förhåller oss till att ett lågt antal patienter vistas samtidigt i våra lokaler.

Vi utför som vanligt undersökningar/mottagningsbesök, operationer och kontroller samt har mycket korta väntetider. Ett besök hos oss räknas som ett medicinskt besök då vi är en klinisk verksamhet.

Frågor välkomnas alltid och vi har öppet enligt sedvanliga tider. Ni når oss på 010-709 99 99 eller på chatten.

Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom kan du ringa till 113 13 för att få svar på dina frågor. Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och tror att du kan ha blivit utsatt för smitta. Har du påtagliga andningsbesvär ska du omedelbart ringa 112.


(Har du allmänna frågor om covid-19 bör du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Ring till 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och tror att du kan ha blivit utsatt för smitta. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar).

 Senast uppdaterad: 08:30 11 nov 2020 

Rätt ögonklinik för ögonlaserkirurgi

Att låta någon, som du knappt känner, komma i kontakt med och operera dina ögon är ett stort beslut. Det är ibland även en stor risk, vilket man inte nonchalerar i första taget.

Du har dock möjligheten att välja rätt klinik, för dig – och det är avgörande att du också gör det. Du vill inte hamna hos en klinik som lämnar dig i sticket utan garantier, försäkring och med en ögonkirurg/klinik som har ett lågt eller obetydligt antal dokumenterade operationer – bara för att priset lät bra.

Vi kan väl erkänna det; din syn är otroligt värdefull. Så låt oss vara helt säkra på att du väljer den bästa kliniken, den bästa kirurgen och eftervården – för dig.

Var ska jag börja någonstans?

Leta efter rekommendationer. Eller fråga runt bland vänner/bekanta.

I Sverige används både Reco.se och TrustPilot. TrustPilot är ett stort internationellt bolag som dominerar marknaden. Bolaget började med omdömen för e-handel. Reco.se är en relativt nytillkommen tjänst som gick ut med konceptet att ha äkta och ärliga åsikter från riktiga personer. I dagsläget är både TrustPilot och Reco.se pålitliga omdömessajter – som inte är utsatta för manipulation eller fejk-konton.

Word of mouth är en annan pålitlig källa. Har du en vän eller familjemedlem som har opererat sig någonstans och som är nöjd med resultatet (en nöjd patient), så är det troligt att du också blir det.

I Sverige har vi det som heter 1177.se, eller Vårdguiden. De ägs och administreras av våra landsting som bland annat erbjuder patientomdömen för kataraktkirurgi. Så om kliniken som du har valt utför kataraktoperationer och är ackrediterad av landstinget, så är det normalt sett en mycket god indikation för hög kvalitet, eftersom de noggrant utvärderar ögonkliniker för deras kataraktverksamhet via bland annat det som kallas för Nationella Kataraktregistret.

Kostnaden för operation

Kostnaden bestämmer inte om kliniken är bra eller dålig. Däremot, om kliniken har en ovanligt låg prisstrategi, så bör du undersöka hur det kommer sig. Om kliniken är privatägd, så bör du också förstå att kliniken bestämmer sina egna prisnivåer och är inte styrd av investerare eller liknande.

Kraftigt rabatterade priser (deals) är inget dåligt fenomen. Kliniker kan erbjuda deals i perioder, vilket styrs av gällande prisstrategier från konkurrenter och övrig marknad. Men, om priset är extremt lågt så kan du undersöka saken. Du bör särskilt höra huruvida deras kirurger är erfarna, arbetstimmarna är normala och om kliniken har fast personal.

Kliniker har idag börjat erbjuda delbetalningsalternativ för att göra finansieringen mer flexibel och självklart mer attraktiv. Tidigare fanns bruttolöneavdrag, vilket Sveriges regering tråkigt nog valde att ta bort. Via delbetalning kan du betala under 12, 24, 36 månader – eller mer. Dock är räntefria alternativ oftast begränsade till 36 månader. Om du kan köpa en bil eller något annat som är kostsamt via delbetalning, så borde du också kunna överväga att investera i din egen hälsa och en bättre syn. Fördelarna med detta är följaktligen att du slipper använda glasögon eller linser.

Ögonklinikens kvalitet

Hur mäter du kvaliteten hos en ögonklinik?

Du som kund och blivande patient ska känna att du får den bästa tänkbara service. Inom ögonlaserkirurgi betyder detta vanligtvis att kliniken har garantier som hjälper dig med post-operativa komplikationer (exempelvis synfel som kommer tillbaka), privata patientförsäkringar, telefontid efter ordinarie arbetstider, stort fokus på eftervård och information, samt kostnadsfria mediciner/ögondroppar.

Andra faktorer som kan påverka kvaliteten kan vara den genomgående service som du har fått från medicinsk personal, receptionister, patientrådgivare osv. Den där speciella känslan av värme och välkomnande är ju väldigt viktig för oss alla. Inte sant?

Track record – klinik och ögonkirurg

Du bör alltid engagera dig i klinikens bakgrund och historia. Hur länge har de varit aktiva inom laser- och kataraktoperationer? Om kliniken ifråga har utfört kataraktoperationer i mer än 10 år och har en bevisad aktivitet av dessa, så är det självklart att föredra. Detta på grund av den strikta uppföljning och utvärdering som görs av katarakt i Sverige. Har kliniken utfört laserkirurgi och linsextraktioner (linsoperationer) sedan begynnelsen är det också önskvärt.

Vissa verkar tro att de större bolagen inom ögonkirurgi har bättre läkare/kirurger. Detta är inte fallet. De har snarare läkare som består av en blandning av olika nivåer av erfarenhet och expertis. Dessutom brukar dessa bolag vara ägda av affärsmän, och inte av ögonläkare/kirurger. Små- och medelstora kliniker är däremot oftast styrda av ögonkirurger som är på toppen av deras karriärer.

Ha kirurgen i åtanke vad gäller meriter och track record. I slutändan är det ju faktiskt denna person som kommer att behandla dina ögon. Titta på deras bakgrund och track record – hur länge har de utfört en viss typ av metod? Om en kirurg har utfört mer än 1000 kataraktoperationer så är han/hon vad man kallar ’erfaren’. Särskilt när kataraktkirurgi är en svårare metod för kirurgen än vad laseroperation är. Vidare, titta på kirurgens CV. Är han eller hon en specialiserad ögonkirurg eller ögonläkare? Du vill ha en specialist.

Realistiska förväntningar

Man kan inte poängtera detta tillräckligt mycket – men realistiska förväntningar är oerhört viktigt att ha. Då pratar vi om att du ska realistiska förväntningar på ditt slutresultat efter ögonlaserbehandlingen. Detta hänger delvis på dig själv, men även på optikern som utför din undersökning och ögonkirurgen som har det sista ordet med dig. Du ska få rätt information och du ska få den i rätt tid.

Ögonlaseroperation tillåter många att utföra dagliga uppgifter utan att använda korrigerande glasögon/linser. Dock ska man inte vara 100% säker på att man uppnår perfekt syn: 1.0. Du kan fortfarande behöva använda glasögon eller kontaktlinser. I slutändan utvecklar vi alla presbyopi – ålderssynthet – och då behöver vi använda läsglasögon runt 40-50-års åldern. Det är biologiskt förutbestämt.

Så, om du är närsynt (myop) och inte behöver läsglasögon för stunden, kan detta betyda att du kommer att behöva det tidigare än om du hade behandlat dig med ögonlaser.

Sammanfattningsvis ska du helt enkelt fråga personen som undersöker dina ögon så mycket du bara kan, och var uppmärksam på hur han eller hon förklarar din individuella förutsättningar samt vilket resultat du kan förvänta dig.

Resultat & Transparens

När du efter noggrann utvärdering har valt din klinik, måste du se över deras resultat/success rates. En del kliniker brukar marknadsföra detta i deras annonsering och övrigt material. Självklart kan man inte lita blint på det som skrivs. Det pågår en hel del vilseledande marknadsföring på Internet och man ska alltid vara kritisk. Om kliniken är seriös, så har den inget att dölja. Om de visar transparens över deras resultat, exempelvis 97% av våra patienter går hem med 1.0 i syn, vilken medicinsk utrustning, lasermaskiner och linsmaterial de använder – så kan du lita på kliniken. Transparens är nyckeln inom sjukvård.

Slutligen: Eftervård (Post-op)

Din valda klinik bör visa, redan från början, att de bryr sig om dig. Om de tar väl hand om dig på telefonen, på undersökningsdagen och på operationsdagen – så är det sannolikt att de tar väl hand om dig i din eftervård också. Försäkra dig om vilken typ av eftervårdsprogram de erbjuder dig. Är informationen enkel, är den tydlig och är den pedagogisk? Eftervården är ju trots allt nästintill lika viktig som operationen i sig. Så låt oss hoppas att de ger dig mer än bara ett papper på operationsdagen. Du är inte nödvändigtvis slutbehandlad efter operationstillfället. Det är först efter noggranna kontroller och återbesök som du är det.

Om du följer alla dessa steg så kommer du inte att behöva besöka 3-4 olika ögonkliniker för att få en någorlunda känsla om de är en bra ’fit’ eller ej, för dig.

Bli kvitt glasögon eller linser i tuffa tider

Frågor och svar för dig som planerar att bli kvitt glasögon eller linser under rådande situation. 

Det är en tuff tid och många funderingar kommer och går. Det är ett faktum att många blir drabbade, såväl ekonomiskt som socialt och hälsomässigt. Vi får dock inte glömma att vi går mot ljusare tider. Att bli av med glasögon och linser ska inte behöva vara ett hinder under rådande situation – om man nu inte tillhör den uttalade riskgruppen.

Kan man utföra en undersökning på distans?

Vi kan hjälpa dig med en initial bedömning via videokonsultation så att din undersökning på kliniken går fortare. Detta leder även till att sannolikheten för att du ska kunna genomgå ögonlaser eller linsbytesoperation ökar. Denna initiala undersökning sker via ett videobesök som du enkelt bokar här

Kan jag komma på en undersökning hos er?

Vi jobbar precis som vanligt med undersökningar och operationer. Det enda som vi gör annorlunda är att vi nu förhåller oss till en striktare vårdhygien med bland annat många olika ytor som desinficeras flertalet gånger per dag. Detta gäller ute i väntrum/reception och övriga icke-kirurgiska rum. Våra operationssalar håller högsta hygien och standard, precis som vanligt. Annars hade vi ju inte kunna utföra operationer åt landstingen.

Är det säkert att investera i synfelskorrigering nu?

Det är ett stort beslut att genomgå synfelskorrigering. Det är det alltid. Det är dessutom en stor ekonomisk investering, vilket innebär att du alltid bör säkerställa att du klarar av det – rent ekonomiskt. Vi kan oavsett vad berätta att vi är mycket generösa med vår prissättning på ögonlaserbehandlingen NoCut®, som dessutom är i teknisk framkant.

Det absolut största beslutet för dig att begrunda är om det är säkert att genomgå någon form av operation nu. Med detta sagt vill vi förklara att vi har marknadens högsta vårdstandard för ögonkirurgi. Du kan vara helt lugn när du besöker oss. Läs mer.

Med anledning av covid-19-situationen

Vi utför som vanligt undersökningar/mottagningar, operationer och kontroller på våra kliniker.

Coronaviruset påverkar mer eller mindre alla typer av företag. Det går inte att blunda för. Nu gäller det att vi alla har förståelse för situationen och låter processerna fortlöpa på bästa möjliga vis. Vi gör detta tillsammans – för samhällets skull.


Vi tar situationen på stort allvar och har vidtagit åtgärder för att reducera smittorisken på våra kliniker. Vi samarbetar med 1177.se (och Sveriges Landstings smittskydd) i denna fråga och samtliga av våra kliniker följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av covid-19. Förutom detta arbetar vi alltid inom riktlinjerna som gäller klinisk verksamhet. Trygghet är en självklarhet hos oss. Du ska kunna känna dig lugn när du besöker våra kliniker.

Vid förkylningssymtom som ont i halsen, feber, hosta, värk eller andra symtom som påminner om influensa eller förkylning – så ber vi dig att inte komma till kliniken utan att hellre ringa till oss på 010-709 99 99 och boka en tid.

 • Samtlig medicinsk personal använder munskydd – nu även vid undersökning. Vi är kvalitets- och hygiensäkrade av Sveriges Landsting, enligt högsta standard för ögonkirurgi.
 • Vi utför rigorös rengöring efter varje patientbesök. Samtliga kontaktytor gällande mätinstrument, apparaturer, bord, stolar, armstöd, dörrhandtag och toaletter ytdesinfekteras ett flertal gånger varje dag.
 • Från och med 2020-03-23 ombeds patienters anhöriga/bekanta att ej vistas i våra lokaler.

Vi utför som vanligt undersökningar/mottagningsbesök, operationer och kontroller. Frågor välkomnas alltid och vi har öppet enligt sedvanliga tider. Ni når oss på 010-709 99 99.

(Har du allmänna frågor om covid-19 bör du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar).

 Senast uppdaterad: 15:00 18 mar 2020