Nationella kataraktregistret – över 20 år av ökad trygghet

Vi har länge försökt berätta om fördelen med att utföra privata synfelsbehandlingar och samtidigt vara ackrediterad, som vårdgivare, för Sveriges ögonsjukvård. Det sistnämnda innebär att vi blir kvalitetskontrollerade, rapporterar in resultat av ögonoperationer och håller en hög hygienstandard. En av de största offentliga register vi rapporterar in till är det Nationella Kataraktregistret – det har vi gjort i över 20 år.

Om Nationella Kataraktregistret

Registret startade den 1992 och omfattade från början endast väntetider inom gråstarr (katarakt) men utvecklades snabbt till att även inkludera utfallet av operationerna, patientens upplevda nytta med ingreppet och postoperativa infektioner (endoftalmit). År 2019 registrerades 131 015 st gråstarroperationer.


Marsstudien

Ett kvalitetsregister har som syfte att samla in data som kan användas för att analysera och utvärdera hälso- och sjukvården – samt för att löpande förbättra kvaliteten i vården. Denna typ av register ger oss en god möjlighet att förstå vårdens resultat och kvalitet, vilket leder till konstanta förbättringar.

En del av Nationella Kataraktregistret är den årliga ’Marsstudien’. Man kan säga att den går ännu djupare in på uppföljningsbilden och patientens upplevda nytta under just mars månad. Den är inte obligatorisk för alla vårdgivare i landet, men vi är lite stolta över att Vårda Ögons alla kliniker deltar i denna studie.

Varför är det så viktigt?
RLE linbyte går till på samma sätt som en gråstarroperation. Skillnaden är typen av lins som man sätter in, en monofokal eller en multifokal.

Mars-studien innebär följande för dig som kund eller patient:

  • Hög transparens. Vi har offentlig data tillgängligt från dessa register tjugo år bakåt i tiden. Vi är en av de få ögonklinikerna som har det i hela landet.
  • En av de högsta hygienstandarder gällande all typ av ögonoperation, vare sig det handlar om att göra RLE linsbyte eller gråstarroperation.
  • Vi blir aktivt kontrollerade att vår personal bibehåller hög kompetens, våra kliniker är uppbyggda så att de håller ner smittorisken och att adekvat teknisk utrustning finns.

Det borgar för ett säkrare och tryggare ingrepp med hög kvalitet – oavsett om du genomgår en privat synfelsbehandling eller blir vårdad för en ögonsjukdom.