Prognosen för närsynthet

Fram till år 2050 beräknas 50 procent av världens befolkning att vara närsynta. Det är, enligt många, en förvånansvärd siffra.

Vissa menar att skärmanvändningen på nära avstånd är boven och andra menar att det beror på att vi vistas utomhus mindre nu än för 50 år sedan. Solljuset har en mycket positiv inverkan på våra ögon. Det är alltså avgörande att vistas ute i det naturliga ljuset och att du använder din syn för att titta på olika avstånd, vilket man gör när man är ute.

Hur vet man om man är närsynt?

Optiker Peter Särnblad förklarar: ”Vanliga tecken på närsynthet kan vara att du upptäcker att din syn är suddig på avstånd. Du kanske även märker att du kisar ovanligt mycket och överbelastar ögonen. Vissa upplever trötta ögon eftersom man överbelastar ögonen och gör slut på ögonkraften. Sedan har vi det här med spänningar och spänningshuvudvärk eller ögonvärk som kan komma till följd av närsynthet”.

”När du är ute har du kanske upptäckt att skyltar känns mycket längre bort än vad de en gång brukade göra, och när du håller en bok nära så är synen skarp. Synen fungerar alltså på nära håll, men inte alls på samma sätt på avstånd”.

50 procent av världens befolkning beräknas vara närsynt år 2050, enligt en forskningsartikel från National Eye Institute (2017).

Forskarna menar att vi bör vistas utomhus mer än vad vi gör. Vi sitter alldeles för mycket framför våra skärmar och då varierar vi inte synen. Vi använder inte vår syn som vi bör göra. När vi väl sitter framför skärmen ska vi i perioder försöka fokusera blicken på en punkt längre bort.

Det kommer inte heller som en chock att ökningen är som störst bland barn och unga. Myopi är inte reversibelt. Man kan inte återgå till ett normalt syntillstånd när det väl har påbörjat sin utveckling – antingen ökar den med åren eller så stagnerar den. När man är närsynt är även sannolikheten högre att bli drabbad av ögonsjukdomar längre fram i livet, som t.ex. näthinneavlossning eller gråstarr.

Det finns en del teorier om att exempelvis en låg daglig dos av Isopto-Atropin (ögondroppar) kan förhindra närsyntheten hos barn. Detta läkemedel har använts sedan 60-talet. Atropin reducerar ögats förmåga att behålla fokus på objekt när avståndet varierar. Enligt en ny studie avseende just lågdosbehandling, så har det visat sig ha en positiv effekt för att sakta ned närsynthet hos barn med 50% till 60% under en tvåårsperiod.

Att vistas utomhus är dock den teori som har visat bäst effekt på syntillståndet hos unga. Det betyder inte att man slipper närsynthet helt och hållet när man är ute, eftersom ärftliga faktorer alltid spelar in. Det är snarare så att man fördröjer närsyntheten och då reduceras även graden av närsynthet längre fram. Det är det vi kan påverka.

En del väljer att korrigera sitt synfel med glasögon och linser, men för de som vill slippa detta permanent har vi lösningar där det korrigeras med ögonlaser och linsoperation (ICL) och som passar de som är mellan 20 och 45 år.

NoCut® – varför har ni en egen behandlingsmetod?


I över tjugo år har vi haft samma ledande kirurg som har utvecklat tekniken med beröringsfri ögonlaser, Dr Hans Remanius.

Att gå den vägen mot beröringsfri laser var, för tretton år sedan, ett ganska impopulärt beslut. Då var tekniker där man skär i ögat alltmer dominanta. Dessa hade fördelen med kortare återhämtningstid och smärtfri läkning. Så varför inte bara göra det enkelt och gå samma väg?

Svaret: en patient som har blivit ögonlaserbehandlad skall leva med det under många år (till att ålderssyntheten kommer). Patienter var nöjda för stunden, men hur skulle det se ut om 10–20 år? Tänker man långsiktigt vill man undgå risker med komplikationer som är bestående över en längre tid. Vid metoder där man skär och därmed skapar ett lock på ögat så växer aldrig locket ihop helt – det blir bestående och därför har man en förhöjd permanent risk där detta lock kan lossna. Vi såg det helt enkelt inte som medicinskt försvarbart och började i stället att investera i behandlingar där man kan undgå dessa risker helt och hållet.

Ja, vi valde kanske den lite svårare vägen då ytbehandlingar har längre läkningstid. Det var svårt i början att försöka förklara att man som patient fick ha mer tålamod när det gällde vår metod, avseende smärta och återhämtningstid, men vi drevs av en stark övertygelse om att det lönar sig för våra patienter – i längden, och därmed även oss. Av denna anledning föddes NoCut® ögonlaser.


Varför är NoCut® ett registrerat varumärke?

NoCut® är en behandling som vi har vidareutvecklat och nu förbättrat i över tretton år – den kunskapen är vi helt ensamma om i Norden, ja, kanske även i hela världen. Vi garanterar dig att du alltid får samma höga kvalitet när du väljer NoCut® hos oss, men vi kan aldrig garantera att detsamma gäller på annat håll.

Bakgrunden var även att flera människor som hade genomgått en ögonlaserbehandling (med varierande resultat) började prata med oss om att de hade gjort en NoCut®. Problemet var att de hade gjort det hos någon helt annan och blivit lovade att det visst var en ”NoCut®” de fick. När vi senare följde upp det märkte vi att NoCut® användes av flera andra kliniker på lite allt möjligt. Man likställde vår metod med andra behandlingsmetoder – trots att tekniken, kriterierna för valet av lämpliga patienter och erfarenhet skiljde sig åt. Detta ledde till en naturlig reaktion där vi kände oss tvungna att registrera NoCut® som ett varumärke.

Än idag ser vi tyvärr att man försöker skriva NoCut® med exempelvis ”no cut” eller ”no-cut” för att försöka komma runt det. Det är varken juridiskt rätt eller ärligt mot patienten. Därför får vi nu återigen förtydliga detta.

När du väljer NoCut® hos Vårda Ögon

· 
Vi är störst inom beröringsfri ögonlaser och har därmed mest kunskap inom detta område i Norden. Det leder till en säkrare behandling och ett bättre resultat.

·  Dr. Hans Remanius är pionjär inom beröringsfri ögonlaser. Han har utfört över 30 000 ytbehandlingar.

·  Vår laserapparatur heter Schwind Amaris och har den senaste tillgängliga uppdateringen SmartSurfACE. Det är samma uppdatering vid samtliga av våra ögonlaserkliniker.

·  Vi står fast vid att inte skära i unga friska människors ögon när det gäller ögonlaser – och har inte gjort det under de senaste 13 åren.


En komponent i ovanstående är tekniken TransPRK. Det innebär att lasern är den som avlägsnar epitelet för att sedan kunna putsa till det hårdare lagret på din hornhinna. Det är alltså en teknisk del i en ögonlaserbehandling.

Det är slutligen naturligtvis smickrande att så många skriver att de också har NoCut®. Men tyvärr stämmer inte detta och det är bara förvirrande för kunden när man försöker likställa det med TransPRK eller till och med LASEK i vissa fall. Det är lite som att säga att man köper en bil och det enda som stämmer överens med bilens märke är själva motorn.Diabetesretinopati

Diabetesretinopati är ett tillstånd som uppstår på grund av skador på näthinnans blodkärl och det är den vanligaste ögonsjukdomen hos människor med diabetes. Tillståndet kan utvecklas vid diabetes typ 1 och 2, samt om du har en lång historik med okontrollerat höga blodsockernivåer. Det börjar ofta med milt försämrad syn och kan vid ett senare tillfälle eventuellt orsaka blindhet.

Höga blodsockernivåer under längre perioder orsakar diabetesretinopati. Blodkärlen som förser näthinnan med blod skadas av sockeröverflödet. Ett högt blodtryck är även en bidragande riskfaktor till retinopati. Just ordet ”retinopati” betyder att en kärlförändring förekommer i ögats näthinna, som till exempel en blödning eller ett ödem.

Näthinnan är ett vävnadsskikt på baksidan av ögat och ansvarar för att ändra bilder som ögat uppfattar – till nervsignaler som gör att vi själva förstår det vi ser. Vid en skada på näthinnans blodkärl blockeras dessa nervsignaler och blodtillförseln stoppas. Blodflödet som minskas kan leda till att mindre ’svagare’ blodkärl börjar växa. Dessa kan läcka och skapar i sin tur en ärrvävnad som kan orsaka synförlust.

Kvinnor med diabetes som dessutom är gravida eller som planerar att bli gravida bör göra en utförlig ögonundersökning för att utvärdera eventuell retinopati.

Ju längre du har diabetes, desto högre är sannolikheten att du utvecklar diabetesretinopati. Nästintill alla som har haft diabetes under en 30-årsperiod visar tecken på retinopati. Det är därför som frekventa kontrollbesök av ögonen är viktigt för att bromsa utvecklingen.

Vilka är symtomen vid diabetesretinopati?

Precis som vid många andra tillstånd är det vanligt att inte känna några symtom i det tidiga stadiet med diabetesretinopati. Det blir påtagligt först när en större skada orsakas inuti ögat. Du kan undvika skador genom att hålla blodsockret under kontrollerade nivåer och undersöka ögonen regelbundet.

Hur går undersökningen till?

Du får en remiss till oss för ögonbottenfotografering. Det är viktigt, som sagt, att du går på regelbundna kontroller för att upptäcka förändringar och eventuellt behandla dessa innan de ger några symtom.  

Det heter just ögonbottenfotografering eftersom man fotograferar ögats ’botten’ eller bakre del där näthinnan sitter med en särskild kamera. Vi ger dig ögondroppar som vidgar pupillerna innan själva fotograferingen. Man vidgar pupillerna för att fotografierna ska få så god kvalitet som möjligt. Därefter jämförs de nya bilderna med de från tidigare kontroller och då kan läkaren eller ögonsjuksköterskan bedöma om näthinnan har haft förändringar eller ej.

Undersökning går väldigt fort. Det tar cirka 5-10 minuter, men räkna med att vara på undersökningen lite längre eftersom pupillerna måste förstoras innan vi kan fotografera din ögonbotten. Tänk på att de pupillvidgande dropparna gör att du ser lite sämre under några timmar. Vi rekommenderar att du undviker att köra bil direkt efter undersökningen och ta med solglasögon så att du slipper bli bländad av solljuset. Synen kan i vissa fall vara påverkad under några dygn.

Hur behandlar man den?

Du kan behandla din diabetesretinopati på tre olika sätt. En del får injektionsbehandling, andra laserbehandling och vissa behöver operera det.

Injektionsbehandling utförs när du har en svullnad i gula fläcken. Ögat bedövas med ögondroppar och behandlingen gör vanligtvis inte ont. Injektionsbehandlingen har som syfte att minska svullnaden i gula fläcken. Den bromsar förändringarna i ögat, vilket gör att din syn kan behållas. Den botar dock inte din diabetesretinopati.

Laserbehandling görs när nya blodkärl har bildats i näthinnan. De nybildade kärlens tillväxt stoppas på så vis upp och försvinner bort med tiden. Behandlingen tar cirka 15-30 minuter och gör vanligtvis inte ont. Ögat bedövas först med ögondroppar och sedan appliceras en behandlingslins. Laserbehandlingarna skjuts in via behandlingslinsen. Behandlingen behöver upprepas 2-3 gånger innan ögat kan räknas som färdigbehandlat.

Operation

I första hand gäller laserbehandling eller injektionsbehandling. Operation är ovanligare. Du kan behöva opereras om det inte hjälper med de andra metoderna och det kan särskilt behövas om du t.ex. har fått en blödning i ögat som inte ögat själv klarar av att ta hand om, eller om du har många nybildade kärl och ärrvävnad i näthinnan som kan orsaka näthinneavlossning.

Operationsutförandet är med lokalbedövning eller i narkos. Syftet med operationen är att bromsa upp sjukdomen.

 

 

 

 

 

 

Vad är glaukom – och kan jag få det?

Glaukom (grönstarr) är en grupp av ögonsjukdomar som kan orsaka synnedsättning och blindhet genom att ögats synnerv skadas.

Symtomen kommer krypande och ibland märker du inte ens av dem. Det enda sättet för dig att ta reda på om du har glaukom eller inte är att utföra en omfattande dilaterande ögonundersökning.

Det finns inget botemedel för glaukom, men med tidig behandling kan man ofta stoppa skadan och skydda synen. Synnervens skador går nämligen aldrig att reparera.

Det finns många olika typer av glaukom. Den vanligaste typen i Sverige kallas för öppenvinkelglaukom och det är vad de flesta hänvisar till när de pratar om glaukom. Den är kronisk. Andra typer av glaukom kan handla om en medfödd typ av glaukom eller akut glaukom (även kallat trångvinkelglaukom) där trycket i ögat ökar akut med tilltagande smärta samt synnedsättning. Vid akut glaukom drabbas oftast bara ett öga i taget och sjukdomen är allmänt ovanlig för människor i Norden.

Hur vet jag om jag har glaukom?

Symtomen visar sig inte direkt och det är därför som hälften av alla människor med glaukom inte ens vet att de har det. Det som visar sig med tiden är att du saktar förlorar synen, vanligtvis med din perifera syn (sido-synen) och särskilt den del av synen som ligger närmst din näsa. Synfältet krymper långsamt i början och därför upptäcker många inte att deras syn har försämrats. När sjukdomen förvärras upptäcker du att du inte längre kan se saker. Om glaukom inte behandlas så kan det orsaka blindhet. Precis som katarakt. Därför är det bra att man undersöker sina ögon då och då för att eventuellt kunna bromsa sjukdomens förlopp.  Har någon i din familj glaukom så kan det vara en god idé att låta undersöka synfältet. Detsamma gäller om synen inte är bra trots rätt glasögon.

Orsakerna till glaukom, inte helt kända

Ingen vet riktigt varför man får glaukom, men den absolut viktigaste riskfaktorn är att trycket i ögat är för högt. Människor med normala ögontryck kan även få glaukom och de som har förhöjt tryck behöver inte heller nödvändigtvis utveckla glaukom. Det är även känt att de som har sämre blodcirkulation i ögat tenderar att utveckla sjukdomen lättare.

Hur behandlar man glaukom?

Det vanligaste är att du får en behandling med trycksänkande droppar som sänker ögontrycket och/eller fördröjer synnedsättningens försämring. En glaukombehandling är dessutom individuell, eftersom den anpassas till skadorna på synnerven och efter hur de förvärras. Patientens ålder och önskemål är andra faktorer som påverkar behandlingen.

Det går även att laserbehandla för att hjälpa till att få ut vätskan från ögat och därmed sänka trycket. Det andra alternativet är att göra ett kirurgiskt ingrepp för att få ut vätskan från ögat.

 Vad med ögontrycket då?

Inuti ögat finns vätska som bland annat ger näring till linsen och hornhinnan. Vätskan kallas för kammarvätska, eftersom den finns i ögats kammare. För att ögat ska kunna bibehålla en stabil form så måste vätskan ha ett särskilt tryck. Så själva trycket i ögat bestäms av andelen vätska som bildas och hur avflödet fungerar. Vid glaukom blir det svårare för vätskan att rinna ut från ögat.

Medicinsk personal brukar hänvisa till mmHg när de pratar om trycket i ögat. Det mäts alltså i millimeter kvicksilver. Ett ögontryck utan glaukom kan ligga på 12–21 mmHg och ett normalt tryck kan ligga både lite högre och lägre än detta intervall.

 Det är ingen ovanlighet att äldre får glaukom

Äldre människor drabbas oftast av glaukom. Cirka 5% av vår befolkning har det vid 75 års ålder. Det är däremot mer ovanligt att få det före 50 års ålder. Ögontrycket är det som bestämmer riskbilden. Vissa upptäcker även en tunn grå hinna av protein på ögats lins visar på en större risk för glaukom. Detta kallas för exfoliation.

Något har gått fel med min behandling

Även om risken är mycket liten att att något går fel med din behandling eller om du inte kommer upp i förväntat resultat , har du fortfarande rättigheter. Det kan dock skilja sig åt beroende på ögonklinik.

Problem med behandling

Vad ska jag göra om jag anser att kliniken har felbehandlat mig?

Då ska du först och främst kontakta kliniken. Gäller det något inom offentligt finansierad ögonsjukvård skall kliniken utreda vad som har hänt. Vid behov skall kliniken sedan vidta åtgärder för att se till att det inte sker igen.

Svarar inte kliniken inom fyra veckor eller om du inte är nöjd med klinikens svar kan du gå vidare och anmäla ditt klagomål hos IVO. Behöver du stöd för att göra din anmälan kan du vända dig till motsvarande regions patientnämnd.

För att IVO skall utreda ditt fall krävs det att du har blivit utsatt för en allvarlig händelse inom hälso- och sjukvård, vilket ska ha lett till bestående besvär eller avsevärt ökat vårdbehov. Det gäller exempelvis även om du har känt dig hotad eller påverkad avseende ditt självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

IVO utreder inte frågor om ekonomisk ersättning. I dessa fall kan du vända dig till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).

Min operation gjorde jag privat och inte inom den offentligt finansierade vården.

Då är det viktigt att du först (och gärna före din behandling) kontrollerar om kliniken har en patientförsäkring och vilken slags trygghetsgaranti som erbjuds.

Vid trygghetsgaranti gäller till exempel undersökningar efter din operation, att du kan nå kliniken utanför arbetstid, att korrigerande re-operationer ingår och vilken tid detta gäller. Det sistnämnda är viktigt eftersom det tar lång tid för ett öga att läka efter en operation och detsamma gäller för en s.k. re-operation. Denna process med efterföljande kontroller kan sträcka sig över flera år. Trygghetsgarantin brukar stå specificerad redan på klinikens hemsida.

Om det finns en patientförsäkring innebär det att du vid privata behandlingar – som ögonlaser eller linsbyte – redan har ett skadeståndsförfarande där du kan göra din anmälan. Där kan du även få ekonomisk ersättning.

Om kliniken är oförsäkrad och/eller inte har en tillräckligt täckande trygghetsgaranti blir det genast svårare. Alternativet som återstår är att försöka göra en anmälan hos Patientförsäkringsföreningen (PFF).

Det trygga, familjära och moderna valet – sedan 1999

Tryggt och säkert

Det ska kännas tryggt för dig att besöka oss. Det är vårt löfte till dig som patient och det är något som vi har arbetat för att upprätthålla sedan 1999.

Några bidragande faktorer till trygghet är att vi har rapporterat in till Nationella Kataraktregistret och Sveriges regioner sedan starten 1999. För att kunna göra detta måste man först vara ackrediterad som vårdgivare. Vi blir kvalitetskontrollerade, rapporterar in resultat av ögonoperationer och håller en hög hygienstandard. För våra privata synfelsbehandlingar ingår alltid vår 5-åriga trygghetsgaranti, helt utan extra kostnader. Den tekniska utrustningen överses på löpande basis och vi ser alltid till att ha de senaste uppdateringarna som i sin tur leder till ett säkrare resultat.

Tryggt och säkert hos Vårda Ögonklinik

Vi arbetar löpande med patientsäkerhetsinitiativ. Under 2018 lanserade vi en digital app som hjälper patienter med bättre information i sin behandlingsresa. Detta är vi ensamma om inom vår bransch och vi har hjälpt tusentals patienter med rätt information i rätt tid.

Efter många års arbete med synfelsoperationer och ögonsjukvård, såväl privat som åt landstingen, har vi uppnått en hög nivå av säkerhet och hygienstandard för att minimera riskfaktorer i samtliga moment. Våra patienter möts inte av löpande band-principer, men vi strävar alltid efter ett smidigt och tydligt förfarande med rätt resursanvändning och fördelning.

Tyvärr går det aldrig att förhindra vissa avvikelser när det gäller kirurgi. Förväntningar är mycket viktigt och det kartlägger vi med dig som patient innan en behandling. Ögonkirurgi är som vilket kirurgiskt ingrepp som helst och dessa har något gemensamt: det finns alltid en risk. Detta förklarar vi för dig på ditt besök hos oss.

Vi är den största familjeägda ögonkliniken i Sverige – och för att fortsätta driva vår verksamhet framåt – när de flesta andra aktörerna blir förvärvade – krävs det hög kvalitet, kompetens och uppföljning. Vi strävar efter hög kvalitet på samtliga av våra kliniker och det innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård. En högt kompetent personal är därför mycket viktigt för oss för att sköta uppföljning av avvikelser, vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar.

Vår tillgänglighet har varit hög sedan 1999, vilket har lett till att vi har haft ett stort remissflöde från optiker och sjukhus runtom i Sverige sedan begynnelsen. Vi kan även hjälpa patienter från andra län som önskar snabbare ögonsjukvård än vad som kan ges i det egna länet.

Informationssäkerhet

Det sker fortlöpande bedömningar huruvida det finns risker för händelser som kan medföra risk kring patientinformation och om den är utsatt för fara. Vi är väl vana att hantera skyddad information då vi som vårdverksamhet redan efterföljer patientdatalagen.

Under 2017 genomgick vi en förberedande process för en ny policy avseende personuppgiftsbehandling för att efterleva riktlinjerna i dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018. GDPR ersatte då personuppgiftslagen. Vi etablerade och säkerställde en ny informationssäkerhets- och personuppgiftspolicy i samband med detta.

Det är av yttersta vikt att våra medarbetare är väl införstådda i GDPR och besitter en förmåga att hantera informationssäkerhetsfall för att vår verksamhet ska fungera korrekt. Det är därför som vi gör ständiga förbättringar och kontroller kring detta lokalt på våra kliniker.

Dataskyddsombudet utseddes i slutet av 2017 och har som uppgift att hantera eventuella fall å hela verksamhetens vägnar.

Välgörenhet med Orbis

I julas gav vi synen som gåva.

Den rådande pandemin var en rubriksättare år 2020 och den fortsätter att vara det – men faktum kvarstår att fler än 190 miljoner människor behöver behandling av sin syn.

I julas samarbetade vi med den internationella biståndsorganisationen Orbis – det flygande ögonsjukhuset – i deras viktiga kamp mot blindhet. Det har tagit lång tid och vi har haft en lång dialog med organisationen, men allt som allt är vi väldigt nöjda med samarbetet.

Idag engagerar vi oss i kampen mot blindhet via vår ögonsjukvård i Sverige. Det har vi gjort ända sedan 1999. Vi opererar katarakt och vi tar hand om andra ögonåkommor via vår ögonmottagning.

I utvecklingsländerna är det ett ännu större problem med blindhet än vad det är i Sverige. Därför valde vi att donera den totala intäkten från våra undersökningar till biståndsorganisationen Orbis under december och januari månad.

Allt fler har nu uppmärksammat och stöttat Orbis viktiga arbete som står inför ännu tuffare utmaningar på grund av pandemin.

”Vi är mycket glada över att våra kunder har valt att boka sina undersökningar under denna period i samband med Orbis och vi ser fram emot att etablera fler liknande samarbeten. Vi lyckades generera 180 st undersökningar inför privata synfelsoperationer (ögonlaser och linsbyte). Orbis är ett bra val av välgörenhet, inte minst för att det är relevant till vad vi arbetar med men även för att vi kan se vår direkta inverkan på hur vi hjälper människor runtom i världen med deras syn. Orbis är en fantastisk organisation som ligger oss varmt om hjärtat samt ingår som ett moment i vårt företags samhällsansvar”, förklarar marknadschef Jacob Remanius.

Vår intäkter donerades för att Orbis ska kunna utföra fler:

  • Gråstarroperationer
  • Operation av barns ögon
  • Behandling av ögoninfektioner
  • Utbildning till ögonläkare i utsatta områden
  • Inköp av glasögon m.fl.

Kort om Orbis

Orbis en internationell ideell organisation som för samman människor för att bekämpa blindhet som kan undvikas. Med deras nätverk av partners agerar de mentorer, tränar och inspirerar lokala team att bekämpa blindhet i sina egna samhällen.

COPYRIGHT © Geoff Oliver Bugbee/Orbis

Ett av Orbis mest värdefulla redskap är ett ombyggt passagerplan som kallas för ”Det flygande ögonsjukhuset” / the Flying Eye Hospital – för det är precis vad det är. Detta för att kunna undersöka och operera sina patienter på plats i de länder som de flyger till.

Orbis bygger sina nätverk på förtroende och engagemang och strävar efter att samarbeta med företagspartners, andra icke-statliga organisationer och lokala sjukhus.

Nationella kataraktregistret – över 20 år av ökad trygghet

Vi har länge försökt berätta om fördelen med att utföra privata synfelsbehandlingar och samtidigt vara ackrediterad, som vårdgivare, för Sveriges ögonsjukvård. Det sistnämnda innebär att vi blir kvalitetskontrollerade, rapporterar in resultat av ögonoperationer och håller en hög hygienstandard. En av de största offentliga register vi rapporterar in till är det Nationella Kataraktregistret – det har vi gjort i över 20 år.

Om Nationella Kataraktregistret

Registret startade den 1992 och omfattade från början endast väntetider inom gråstarr (katarakt) men utvecklades snabbt till att även inkludera utfallet av operationerna, patientens upplevda nytta med ingreppet och postoperativa infektioner (endoftalmit). År 2019 registrerades 131 015 st gråstarroperationer.


Marsstudien

Ett kvalitetsregister har som syfte att samla in data som kan användas för att analysera och utvärdera hälsao- och sjukvården – samt för att löpande förbättra kvaliteten i vården. Denna typ av register ger oss en god möjlighet att förstå vårdens resultat och kvalitet, vilket leder till konstanta förbättringar.

En del av Nationella Kataraktregistret är den årliga ’Marsstudien’. Man kan säga att den går ännu djupare in på uppföljningsbilden och patientens upplevda nytta under just mars månad. Den är inte obligatorisk för alla vårdgivare i landet, men vi är lite stolta över att Vårda Ögons alla kliniker deltar i denna studie.

Varför är det så viktigt?
RLE linbyte går till på samma sätt som en gråstarroperation. Skillnaden är typen av lins som man sätter in, en monofokal eller en multifokal.

Mars-studien innebär följande för dig som kund eller patient:

  • Hög transparens. Vi har offentlig data tillgängligt från dessa register tjugo år bakåt i tiden. Vi är en av de få ögonklinikerna som har det i hela landet.
  • En av de högsta hygienstandarder gällande all typ av ögonoperation, vare sig det handlar om att göra RLE linsbyte eller gråstarroperation.
  • Vi blir aktivt kontrollerade att vår personal bibehåller hög kompetens, våra kliniker är uppbyggda så att de håller ner smittorisken och att adekvat teknisk utrustning finns.

Det borgar för ett säkrare och tryggare ingrepp med hög kvalitet – oavsett om du genomgår en privat synfelsbehandling eller blir vårdad för en ögonsjukdom.

Undersökning och operation på samma dag

Måste man först gå på en undersökning och sedan göra sin operation en annan dag? Kan man inte ta ”allt” på en gång?

Det vore tämligen smidigt men vi måste samtidigt kunna ge dig en säker behandling. Det kan dock finnas undantag där vi kan garantera vår höga standard. Detta gäller för våra behandlingar:

Ögonlaser
”Vad gäller egentligen?”
Ögonlaser är den svåraste behandlingsmetoden att planera för operation och undersökning samma dag. Detta beror delvis på att man vill undvika dilaterade pupiller vid operationstillfället och det är något som vi alltid gör vid en undersökning. Dessa ögondroppar som används kallas för cyclo- eller pupillvidgande droppar.

RLE linsbyte
I de fall som det finns kapacitet för både undersökning och operation kan det göras samma dag. Det beror även på att den typen av lins som ska implanteras måste finnas tillgänglig. Annars måste vi special-beställa den så att den passar till just ditt synfel.

Ögonsjukvård
I detta fall beror det oftast på reglerna som gäller för berörd region. För t.ex. en gråstarroperation i Region Skåne så krävs tre besök. I Stockholm Läns Landsting krävs fem-sex besök för samma operation, fast på olika dagar. Väljer du att gå den privata vägen kan du dock förkorta antalet besök avsevärt.

Är du i stort behov av undersökning och operation på samma dag så kan vi se över möjligheten. Kontakta oss på 010-709 99 99, chatten eller mejla till respektive klinik för vidare information.

Med detta sagt rekommenderar vi i första hand att man planlägger undersökning och operation på olika dagar, då vi även anser att det är viktigt att du får tid att tänka igenom ditt beslut.

Linsbyte efter ögonlaser?

En trevlig fördel med att vara en av Sveriges äldsta ögonkliniker är att vi har varit här länge för våra patienter – och kan därför erbjuda de en unik kontinuitet. Det händer nu att många som har opererat sig med ögonlaser i 30-årsåldern kommer tillbaka till oss i 50-årsåldern och vill göra något åt sin ålderssynthet. I detta fall med ett linsbyte.

Ålderssyntheten (presbyopi) kommer för oss alla oavsett om man är opererad eller inte. Ögats lins genomgår en åldersförändring och börjar därmed stelna och detta bidrar till att du förlorar förmågan att ackommodera (fokusera). Det resulterar oftast i att du behöver läsglasögon. Att börja med glasögon igen kan dock kännas tungt när man har upplevt friheten utan dem.

Kan man operera sig med linsbyte efter ögonlaser?

Om du tidigare har opererat dig hos Vårda Ögon med ögonlaser är det korta svaret ja. Naturligtvis måste du genomgå en undersökning där vi tittar på fler kriterier – precis som du en gång i tiden gjorde hos oss. Fördelen med att vara en äldre ögonklinik är att vi har sparat dina värden från din första undersökning och ögonlaseroperation. Det underlaget är ovärderligt för en säker behandling.

Opererat dig på en annan ögonklinik?


Tyvärr blir det här ett problem och i förstahand hänvisar vi till den kliniken som du opererade dig hos. Förutom att kanske underlaget (med mätningar och journaler) inte finns, så jobbar även ögonkliniker på olika vis och det blir svårt för oss att ansvara för någon annans arbete som vi inte känner till. Vi hade självklart velat ha dig som kund, men på Vårda Ögon eftersträvar vi att du ska få det högsta resultatet, och i detta fall kan vi inte stå för det och måste då tyvärr tacka nej.

Min klinik finns inte längre – vad ska jag göra?
Dessvärre är detta en realitet som vi får höra ganska ofta. Allmänt sett är det bra att kolla sina ögon och sin syn eftersom det kan finnas andra medicinska faktorer som motiverar ett ytterligare ingrepp, eller helt enkelt att du behöver rådgivning hos en specialist. Då rekommenderar vi att du bokar ett läkarbesök hos oss.