Behandling av ålderssynthet?

Börjar du få problem med att läsa innehållsförteckningen på vissa varor, försöker du sträcka ut handen för att kompensera, känns dina ögon ansträngda och drabbas du alltmer av huvudvärk? Då börjar du antagligen bli ålderssynt (även kallat presbyop). För många är detta något som är väldigt svårt att vänja sig vid eftersom du helt plötsligt måste anpassa dig efter ett nytt beteende. Och detta på äldre dar. Du kanske inte är van vid glasögon eller tycker att det är bökigt att konstant behöva ha de med sig. Tekniken går framåt och det finns en rad olika metoder för att hjälpa dig till en bättre syn – som inte bara innebär läsglasögon.

Vad är ålderssynthet (presbyopi)?

Presbyopi kommer från från grekiska och betyder ”gammalt öga”. Det är en fysiologisk reaktion att ögat börjar åldras och i detta fall handlar det om din naturliga lins. När du är ung är din lins flexibel, mjuk och elastisk, vilket gör att du kan kan fokusera på objekt på olika avstånd. Men efter 40 års ålder blir linsen alltmer styvare och med det förlorar du förmågan att fokusera. Det är då du börjar få svårigheter att se saker på nära avstånd.

Tyvärr är denna process inte reversibel, utan hör till din naturliga åldringsprocess där din lins i slutändan blir helt styv. Det finns även vissa saker som kan accelerera processen:

  • Geografiska faktorer: Varmare klimat och exponering av UV-ljus.
  • Kön: Kvinnor är utsatta i större grad än män.
  • Sjukdomar: Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, MS och Myastena Gravis.
  • Arbetsmiljö: Där det krävs mycket fokuserande på nära avstånd, t.ex. kontorsarbete.
  • Medicinering/droger: Anti-depressiva, ångestdämpande, alkohol, antihistaminer och diuretika.
  • Synfel: Översynthet (hyperopi) i större grad jämfört med närsynthet (myopi).

Som tur är går det att korrigera ålderssynthet med glasögon, kontaktlinser, kirurgi eller till viss mån med medicinering.

Glasögon och kontaktlinser

Den mest vanliga metoden för att korrigera ålderssynthet är läsglasögon. Man korrigerar då så att du ser klart på nära avstånd – det medför att du måste ta av dig dem för att se normalt på andra avstånd.

Vid progressiva/trifokala glasögon slipper du ta av dig dessa då de är korrigerade för flera avstånd och kan även inkludera korrektion för synfel såsom närsynthet, brytningsfel och översynthet då glaset är uppbyggt i flera optiska zoner.

Monovision-lösning: Ena glaset är korrigerat för att att se på långt avstånd och det andra på nära håll.

Ovanstående gäller även i stora drag för kontaktlinser. Fördelen med dessa kan ibland vara den lägre kostnaden inititalt och att det är icke-invasivt jämfört med kirurgi. Det är dock en temporär lösning då ålderssyntheten utvecklas och du måste successivt byta ut dina glasögon eller kontaktlinser, vilket i slutändan kan innebära en högre kostnad jämfört med kirurgi.

Behandling med laser

Monovison med lasermetoderna LASEK, NoCut®, Trans PRK, Epi-Lasik, Presbyond: Principen är densamma som vid glasögon men här korrigerar du synfelet med att lasern behandlar din hornhinna. Korrektionen görs så att du ser med ett öga på långt och det andra på nära håll.

PresbyMax, PresbyLASIK och IntraCor: Ögats hornhinna behandlas med ett flertal optiska zoner, principen är ungefär samma som progressiva/trifokala kontaktlinser.

Dessa lasermetoder har fördelen att de inte är lika invasiva som vid ett linsbyte (där ögats lins byts ut) men nackdelen är att precis som med glasögon så är det fortfarande en temporär lösning då ögats lins fortsätter att åldras. Det innebär att du måste göra om laserbehandlingen, använda glasögon igen eller slutligen fundera på ett linsbyte.

Kirurgi med linsbyte

Utförs med en intraokulär lösning, vilket innebär att kirurgen går in i ögat, byter ut din stelnade lins mot en konstgjord högteknologisk lins. Det är samma förfarande som vid en gråstarroperation men det finns fler typer av linser att välja på för att korrigera ålderssyntheten.

Linsbyte Monovision: En lins placeras i ögat med fokus på nära och den andra linsen på långt håll. Principen är densamma som vid laser, glasögon och kontaktlinser.

Linsbyte Trifokal: En lins med flera fokusområden, lik en progressiv lins, placeras i ögat av kirurgen. Du ser bra på nära, mellan och långt avstånd. Den populäraste metoden för att bli fri från ålderssynthet och kan även samtidigt korrigera alla vanliga typer av synfel i samma procedur.

Ett linsbyte är den mest invasiva metoden men den ger dig en permanent lösning. Den har även fördelen att du inte behöver göra en gråstarroperation i framtiden – något som de flesta av oss måste göra ändå.

Referenser:

What Is Presbyopia? https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-presbyopia (2020)

Presbyopia and Recent Advances in it’s Management-A Reviewhttps://www.researchgate.net/publication/344416054_Presbyopia_and_Recent_Advances_in_it’s_Management-A_Review (2020)