Ögontryck – var vaksam

Högt tryck i ögat – hur vet jag det?

Man får ett högt tryck i ögat när in- och avflödet av kammarvatten inte är i balans.

Det är lite logiskt trots allt – det är samma som med ett avlopp – blir det stopp så ökar trycket eftersom ögat konstant producerar ny vätska.

Besvären kan te sig som smärta och kraftig synnedsättning i det drabbade ögat. Du kan få huvudvärk, må illa och känna ett visst tryck mot ögat. Det kan även leda till att du ser färgade ringar runt ljuspunkter.

Ett högt tryck kan även innebära misstanke om glaukom (grön starr) och är därför viktigt att det undersöks av ögonläkare.

Ögontryck

Hur kan man sänka trycket?

Man ger ögondroppar som sänker trycket i ögat. Dessa ögondroppar har effekten av att minska produktionen av kammarvätska, vilket är den vätska som hanterar balansen. Dropparna leder även till att kammarvätskan rinner bort lättare.

Ett högt tryck kan bland annat orsakas av ett linsbyte, vilket vi i sådant fall behandlar med hjälp av trycksänkande ögondroppar och noggranna kontroller.

Var går gränsen för högt tryck?

Det ser lite olika ut beroende på vilket landsting man tillhör.

I vissa landsting är gränstrycket 24 mmHg. Det betyder att allt under 24 är normalt. Däremot kan gränstrycket ligga på på allt från 21 upp till 30 i andra regioner. Man får komma ihåg att trycket är en del av olika bedömningsfaktorer. För en korrekt bedömning tittar man även på synnerven och hur tjockt det yttersta fettlagret är. Finns det ett tjockare fettlager så har synnerven ett bättre skydd mot högt tryck.

Ett för högt tryck kan leda till allvarlig skada på synnerven som ger svarta fläckar i synfältet. Det kan dessutom resultera i glaukom (grön starr).

Man mäter ögontrycket i millimeter kvicksilver (mmHg) och mätningen görs med en lufttrycksmätare. Det upplevs som att någon blåser en lätt ’puff’ på ögat och det är smärtfritt. Vissa upplever obehag då ögat är känsligt.

Kontakta oss

En del upplever ett högre tryck under vissa timmar på dagen, vilket gör att det inte nödvändigtvis behöver ge en konstant känsla av högt tryck.

Det kan vara skadligt att ha högt tryck i ögat. Därför bör du boka tid hos en ögonläkare så fort som möjligt om du misstänker att du har det.

Du är välkommen att kontakta oss på 010-709 99 99 om du är osäker på ditt ögontryck efter till exempel ditt linsbyte.