Symtom vid Gråstarr (katarakt)

Tänker du att man med åldern ser sämre, naturligt? Om din syn verkar vara lite ”disig” kan det faktiskt bero på att du börjar få begynnande gråstarr (katarakt).

I enkla termer innebär det att linsen i ditt öga genomgår en åldersförändring och börjar då utsättas för grumlingar. Det är en tämligen vanlig diagnos då 50% mellan 65-75 år utsätts för denna förändring och siffran är, till och med, uppe i 80% för alla över 75 år.

Vissa katarakter behöver inte behandlas, men för andra krävs det en operation för att få sin syn tillbaka. Numera är detta Sveriges vanligaste typ av. Varje år utförs cirka 130 000 gråstarroperationer.

Till vänster ser du ett öga med normal syn. Till höger det som kan upplevas vid gråstarr.


Hur upplevs gråstarr?

Vid en normal lins i ögat så kan ljuset passera igenom till tapparna och stavarna eftersom den är transparent. Men vid en katarakt, blir linsen alltmer grumlig. Synen blir därmed dimmig och det känns som att du ser genom ett ”smutsigt fönster”. Om din gråstarr har grumlat din lins rejält så upplever du nästan att du tittar genom en tunn grå, eller vit hinna.Vilka är symtomen?

  • Disig, suddig eller dimmig syn
  • Försämrat mörkerseende
  • Ljuskänslighet eller bländningsbesvär
  • Du behöver alltmer ljusare miljöer för att t.ex. läsa en bok
  • Halofenomen
  • Frekventa inköp av glasögon eller linser med nya styrkor
  • Svagare färgseende eller att färger tycks vara alltmer gula
  • Dubbelseende på ett av ögonen

Hur är symtombilden – kommer allt på en gång?

Nej, inte nödvändigtvis. Det normala vid ett tidigt stadium är att du upplever en viss disighet i ett specifikt område av ditt synfält. Sedan ökar vanligtvis dessa symtom och du får en alltmer dimmig syn när grumlingarna ökar.

Du kan även märka att hela din upplevelse av färger förändras och går alltmer mot det gula eller bruna hållet.

När behöver jag träffa ögonläkare?

Rent generellt är det alltid klokt att besöka ögonläkaren när du märker plötsliga eller frekventa förändringar av din syn – detta gäller även vid misstanke om katarakt. Det är endast en ögonläkare som kan konstatera att du har katarakt och det görs vid en undersökning där dina pupiller dilateras, ditt synfält undersöks och flera andra mätningar utförs. Sedan kommer ni överens om en behandlingsplan.

Kan man behandla mina symtom vid gråstarr?

I vissa fall räcker det att man får ett nytt recept på glasögon men detta gäller enbart vid ett tidigt stadium med gråstarr. Du kan även få rekommendationer, som till exempel att öka ljusstyrkan i dina miljöer, polariseringsfilter på solglasögon eller till och använda förstoringsglas för att lindra dina besvär. Dock får du räkna med att dessa besvär ofta blir alltmer påtagliga och till slut måste du bestämma dig för att genomgå en gråstarroperation.

Tack vare att gråstarroperation är den vanligaste typen i landet, så innebär det även att operationen har förbättrats under en lång tid. Det viktiga är att välja en tillförlitlig klinik med en erfaren kirurg av just den typen av operation. Vi har utfört över 65 000 linsbyten i egen regi. Läs mer om gråstarr här.