Ögoninflammation – när ska jag söka vård?

Ögoninflammation (som även kallas konjunktivit) är en vanlig sjukdom som orsakar irritation och inflammation i ögonen. Tillståndet kan drabba både vuxna och barn. Inflammationen kan orsakas av olika faktorer som till exempel virus, bakterier, allergier eller skador på ögat.

Symtom på ögoninflammation inkluderar vanligtvis rodnad i ögonen, svullnad, klåda och sveda. Andra symtom kan inkludera rinnande ögon, suddig syn och ljuskänslighet. Ibland kan du även uppleva en känsla av trötthet eller svaghet i ögonen. Det är vanligt att båda ögonen utsätts för inflammation men ibland börjar det först på ena ögat.

Inflammationen sker på det yttersta lagret av ögat – senhinnan (sklera)

Om inflammationen orsakas av bakterier kan läkaren förskriva antibiotika för att bekämpa infektionen. Om det orsakas av en allergisk reaktion kan antihistaminer eller ögondroppar med steroider användas för att lindra symtomen. I de flesta fallen kan en ögoninflammation gå över av sig själv efter en vecka – förutsatt att man följer goda skötselråd.

För att minska risken för ögoninflammation är det viktigt att tvätta händerna regelbundet och undvika att gnugga ögonen. Därför är det det viktigt att byta örngott, använda egen handduk och inte dela på smink med andra.

Om du misstänker att du har ögoninflammation är det viktigt att du söker medicinsk hjälp så snart som möjligt. Trots att det ofta går över naturligt bör du kontakta din vårdcentral eller ögonklinik. En ögoninflammation som inte går över kan leda till en synnedsättning. Om du har gjort en synfelsbehandling med antingen ögonlaser- eller linsbytesoperation och får en inflammation så bör du söka vård direkt.

Hur är det med ögoninflammation för barn?

Barn umgås ofta nära varandra. På skolan är de utsatta för sådant som ögoninflammation. Det beror helt enkelt på att barn tycker om att ta på leksaker, på andra barn eller gnuggar sig i ofta ögat. Därför är det extra viktigt att hålla yngre barn hemma, men även för att föräldern bör rengöra ögat flera gånger om dagen. När tillståndet har lagt sig, det vill säga om ögat är mindre kladdigt under dagen, kan man återgå till skolan.


Det är inte lika vanligt att äldre barn, som i grundskolan, stannar hemma från skolan. Smittorisken är lägre eftersom barnen inte umgås på samma sätt.

Vilka saker kan jag göra själv?

 • Receptfria ögondroppar kan lindra dina besvär. Fråga apotekspersonalen om råd.
 • Rengör ditt öga försiktigt från var. Börja först med en bomullstuss med ljummet vatten och avlägsna sedan försiktigt varbildningarna.
 • Om ögonen klibbar ihop kan du använda dig av en våt kompress med ljummet vatten. Du lägger denna på ögat, väntar några minuter och torkar sedan bort varet. Tänk på att inte använda samma kompress till det andra ögat.
 • Undvik helt kontaktlinser.

Är efterstarr vanligt?

Efterstarr är en av de mest vanliga biverkningarna som drabbar 5-30% av patienter som har genomgått ett linsbyte- eller en gråstarroperation. Den kan komma redan efter ett par månader, men även några år efter operationen.

Det är dock värt att känna till är att det är enkelt, effektivt och säkert att behandla med YAG-laser. Lasermaskinen ”skjuter” små hål i den bakre linskapseln och behandlar på så vis efterstarren.

Olika faktorer som till exempel ålder, operationsteknik och den intraokulära linsens kvalitet samt design kan påverka efterstarrens uppkomst.

De som har efterstarr får symtom som ljuskänslighet, nedsatt syn och dimsyn. De kan liknas vid de symtom som upplevs vid gråstarr.

Ursell, P.G., Dhariwal, M., O’Boyle, D. et al. (2020) förklarar att frekvensen för efterstarr ligger mellan 4,7–18,6% efter 3 år och 7,1–22,6% efter 5 år. Studien baseras på 20,763 ögon. Uppkomsten av efterstarr i det stora hela var lägre om patienter hade fått inopererat monofokala linser som är av typen hydrofobisk akryl. Studien avser just monofokala intraokulära linser vid kataraktoperation av patienter äldre än 65 år. Det som påverkar risken för efterstarr vid kataraktoperation är linsens design, IOL-design, haptiska utformningen och linsmaterial.

En efterstarrbehandling med YAG-laser visade sig vara mer effektiv på patienter med intraokulära linser av typen hydrofobisk akryl, som till exempel märket AcrySof (Alcon).

Normalt sett räcker det med en YAG-laserbehandling för att behandla efterstarr. Dock kan det förekomma, om än sällsynt, att celler utvecklas i den bakre kapselns utrymme eller i kapselns öppning till följd av den första behandlingen – vilket leder till att efterstarren kommer tillbaka. I detta sällsynta fall kan man behandla med YAG-laser på nytt.

Medicinsk Dr. Khashayar Memarzadeh förklarar att andra faktorer som påverkar risken för efterstarr exempelvis kan bero på vilken typ av katarakt det är, om patienten använder kortison, har diabetes eller om kirurgen utför en komplicerad operation.

Efterstarr Vårda Ögon

Misstänker du att du har efterstarr?

Om du upplever dessa symtom är det bara att kontakta oss. Hos Vårda Ögon kan du beroende på din operation antingen gå via den finansierade regionala sjukvården, privat eller så ingår detta redan (helt kostnadsfritt) i din trygghetsgaranti.

Referenser: 
Ursell, P.G., Dhariwal, M., O’Boyle, D. et al. 5 year incidence of YAG capsulotomy and PCO after cataract surgery with single-piece monofocal intraocular lenses: a real-world evidence study of 20,763 eyes. Eye34, 960–968 (2020). https://doi.org/10.1038/s41433-019-0630-9

Med. Dr. Khashayar Memarzadeh, Vårda Ögon - Intervju (2021).

Ögonmigrän – när ska man söka vård?

Ögonmigrän (okulär migrän) är ett tillstånd för ögat som leder till hastiga episoder av blindhet eller påverkan på din syn som till exempel ett blinkande ljus på ena ögat.

Det kan vara skrämmande att få ögonmigrän men vanligtvis är det ofarligt. Det försvinner efter en kort tid och ögats syn återställs helt. Anledningen till varför vi ens skriver om detta är för att en medarbetares fru plötsligt fick ögonmigrän, och eftersom alla inte har turen arbeta på en ögonklinik, tänkte vi förklara det för fler.

Vissa personer får ögonmigrän ganska sporadiskt med en frekvens på några månader emellan, men även detta kan variera.

Ögonmigrän skiljer sig åt från ”vanlig” migrän som är huvudvärksrelaterad. En enkel särskiljning är att vid den sistnämnda påverkas båda ögonen.

Vilka symptom kan uppkomma vid ögonmigrän?

Delvis eller helt förlorad syn på ett öga – varaktigheten för detta brukar vara 10-20 minuter.
Huvudvärk – Kan hända både under eller efter synbortfall

När bör man söka vård?

Sjukdomar och tillstånd för ögon kräver alltid en komplex bedömning för att vara den på säkra sidan, därför bör du vid plötsligt synbortfall kontakta legitimerad optiker eller ögonklinik akut. Särskilt om detta är något som du upplever för första gången. Vid vissa fall kan bedömningen ske direkt och vid andra måste du även bli undersökt av ögonläkare.

Varför får man ögonmigrän?

Blodkärlen i ögat drar ihop sig (vasokonstriktion) och blodtillförseln minskar därmed till ögat. Möjliga orsaker till detta kan vara:

 • rökning
 • stress
 • högt blodtryck
 • viss träning
 • hög altitud
 • lågt blodsocker
 • höga temperaturer
 • uttorkning
 • att man böjer på sig
 • p-piller (oralt preventivmedel)

När blodkärlen sedan slappnar av och blodtillförseln är återställd kommer synen tillbaka – oftast är den helt återställd. Någon skada på ögat är mycket sällsynt.

De som har en högre risk för att utsättas för ögonmigrän är:

 • Kvinnor
 • Under 40 år
 • Personer som har en historik eller hereditet av migrän och huvudvärk
 • Sjukdomstillstånd som lupus, förhårdning av artärer (Sklerosis), förändring av hemoglobin (Sicklecellanemi), epilepsi, störning av blodkoagulering (Antifosfolipidsyndrom), fläckvis inflammation i stora till medelstora artärer (Jättecellsarterit GCA)

Hur behandlar man ögonmigrän?

Det går vanligtvis bra att använda sig av Alvedon eller liknande huvudvärkstablett. Självklart ska man också försöka undvika faktorer som kan sätta igång det.

Ögonläkaren kan ibland även skriva ut mediciner som betablockare, aspirin, kalciumkanalblockare, antidepressiva eller anti-epileptiskt.

Långtgående komplikationer

Det är som sagt väldigt ovanligt att du utsätts för några bestående komplikationer som permanent synbortfall, men det finns en liten risk. Skälet är att när blodtillförseln minskar så skadar det blodkärlen i ögat och/eller näthinnan. Därför bör du gå på återbesök hos din ögonklinik.

Fem ögonsjukdomar som kopplas till rökning

Att välja att röka är något som vi nog alla vet påverkar vår hälsa negativt. Cigaretter innehåller flera tusen skadliga kemikalier dåliga för ens hälsa. År 2010-2012 dog 12 000 per år i Sverige av rökning och siffran vid rökningsrelaterade sjukdomar ligger nivån vid svindlande 100 000 insjuknade per år. När det kommer till något så viktigt som våra ögon, hur påverkas de egentligen och vilka ögonsjukdomar är relaterade till rökning?

Gråstarr (katarakt)

Gråstarr är en grumling av ögats lins, dessa grumlingar ökar och till slut ser man inget alls. Det är en ögonsjukdom som de flesta av oss får efter 65 års ålder. Lyckligtvis går det att behandla med en operation där man byter ut linsen mot en konstgjord lins. Vid rökning finns det klara samband för att det både är en högre risk att få gråstarr, men även att man får det tidigare, det visar exempelvis denna omfattande studie.

Tyreoidea Associerad Oftalmopati (Graves Oftalmopati)

En sjukdom som påverkar din sköldkörtel och leder ögonrelaterade sjukdomar. Tyreoidea Associerad Oftalmopati (TAO) påverkar immunförsvaret och specifikt sköldkörteln. För ögat leder tillståndet till att muskulatur och vävnad blir skadad i anslutning till glaskroppen. Dubbelsyn, ögoninflammation, smärta, utbuktning av ögat och försämring av synen är några komplikationer som kan uppkomma med TAO. Det finns klara samband mellan rökning och uppkomsten av denna sjukdom.

Uveit (Druvhinneinflammation)

Definieras som inflammation i ögats druvhinna. Inflammationen sprider sig vanligtvis till de övriga hinnorna som senhinnan, hornhinnan och näthinnan på ögat. Uveit ger en försämring av synen och/eller grön starr. Cigaretter innehåller flera tusentals toxiska kemikalier och man tror att det är en bidragande faktor till Uveit.

Ålderselaterad Makula Degeneration (AMD)

AMD är en förändring i gula fläcken som oftast är åldersrelaterad. Den centrala delen på näthinnan påverkas, där syncellerna ligger som tätast och står för vårt detalj- och kontrastseende. Det leder till synbortfall i det centrala synfältet. AMD är den näst vanligaste orsaken till synpåverkan. Är du en daglig rökare kan risken för AMD öka med upp mot 300%.

Diabetesretinopati

Risken för Diabetes ökar avsevärt med upp till 30-40% när du röker. Diabetes kan sedan leda till en ögonsjukdom som kallas för Diabetesretinopati. Ögonsjukdomen uppstår p.g.a. skador på näthinnans blodkärl. Det kan resultera i en rad olika komplikationer för synen och i värsta fall leda till blindhet.

För att summera ser vi att vid vissa av dessa sjukdomar eller tillstånd ökar risken med hela 300%. Riskbilden kan innebära synförsämringar samt till och med blindhet. Så fimpa ciggen i stället för din syn!

Valet av lins vid gråstarroperation

Då har du nu fått det konstaterat av din ögonläkare att du har gråstarr och du sitter i valet med att genomgå en operation. Vilken lins ska du välja, vad passar dig bäst i din vardag och ska du passa på att ”uppgradera synen” för att slippa dina glasögon i framtiden?

Olika linser vid linsbyte och gråstarroperation:

Monofokal
Den så kallade ”standardlinsen” som används mest frekvent vid gråstarroperationer. Mono betyder på latin ”en” och precis som namnet antyder korrigerar linsen ett avstånd som du kommer att se skarpt på. Det innebär att du kommer att behöva bära exempelvis läsglasögon, men vid vissa avstånd behöver du inga glasögon. Denna typ av operation är fullt finansierad av Sveriges ögonsjukvård och du betalar endast rådande regionala patientavgift.

Monovision (Monofokal)
Vi använder egentligen exakt samma typ av lins som vid monofokalt linsbyte. Monovision är dock en lösning värd att nämna då det är en väldigt god metod, men passar tyvärr inte särskilt många. Det som skiljer sig åt är just att man väljer att korrigera styrkorna på linserna så att du skarpt på långt håll på ena ögat och det andra på nära håll. Om du är en god kandidat för monovision blir det att hjärnan kompenserar – och lär sig vilket öga den ska använda sig av vid olika djup. Därmed slipper du glasögon helt.

Linsbyte med trifokala linser
Det är en populär linsbytesmetod, eftersom den passar de flesta och gör att man slipper glasögonen helt och hållet. En multifokal eller trifokal lins är i korta drag uppbyggd ungefär som ett progressivt glas. Dvs att man har flera fokus-ringar i linsen. Det gör att du ser skarpt utan glasögon på nära avstånd, mellan och på långt håll. Detta erbjuds i vissa landsting/regioner som ett medfinansieringsalternativ där den offentliga vården står för kostnaderna för operation och du betalar mellanskillnaden privat för den trifokala linsen (premiumlins).

Linsbyte Add-On
Ett alternativ där man arbetar med tilläggslinser (Add-on), oftast för dig som redan har genomgått en en gråstarrsoperation. Då placerar kirurgen en speciell trifokal lins framför din nuvarande monofokala lins i ögat. Det korrigerar i slutändan precis samma som vid ett RLE linsbyte med trifokala linser.

En fördel med detta är att eftersom den trifokala linsen sitter i ett område i ögat (främre kammaren) kan kirurgen enkelt ta ut den igen, det är alltså en reversibel metod. Det har öppnat upp upp nu för att man behandla patienter med viss typ av diabetes och skulle man inte vara nöjd med resultatet eller får någon synpåverkande ögonsjukdom, så kan man helt enkelt ångra sig med mycket lägre risk. Den andra fördelen är att du som redan har gjort en gråstarrsoperation med monofokal lins nu kan bli helt glasögonfri i efterhand.

Det finns dessutom ett annat alternativ som kallas för Duett. Det innebär att man gör hela operation på en gång – dvs. att man byter ut linsen i ögat och ersätter den med båda linserna (trifokal+monofokal) under en kortare tid.

Vårda Ögon Isopure

Linsbyte Plus (IsoPure)
Denna typ av lins liknar en monofokal lins, men har den stora fördelen att du får en bättre syn på mellanavståndet – ett så kallat förlängt, eller utökat skärpedjup. Du kommer fortfarande behöva använda läsglasögon men avsevärt förbättrad syn på resterande avstånd. Detta passar dig som golfar, gillar att köra bil och som helt enkelt vill vara fri från dina glasögon i många olika vardags-sammanhang. En kostnadseffektiv lösning då dessa linser har ett lägre pris än de monofokala varianterna. Vissa risker försvinner även, som t.ex. halo-fenomen som är vanligare vid trifokala linser.

Det är värt att tillägga att samtliga av dessa linser som Vårda Ögon erbjuder är välbeprövade och kommer från erkända leverantörer. Det finns flera typer av linser på marknaden men vi anser inte att det finns tillräckligt med tillförlitlig data för dessa än.

Vill du ta reda på möjligheter är du välkommen att boka en undersökning hos oss.

Symtom vid Gråstarr (katarakt)

Tänker du att man med åldern ser sämre, naturligt? Om din syn verkar vara lite ”disig” kan det faktiskt bero på att du börjar få begynnande gråstarr (katarakt).

I enkla termer innebär det att linsen i ditt öga genomgår en åldersförändring och börjar då utsättas för grumlingar. Det är en tämligen vanlig diagnos då 50% mellan 65-75 år utsätts för denna förändring och siffran är, till och med, uppe i 80% för alla över 75 år.

Vissa katarakter behöver inte behandlas, men för andra krävs det en operation för att få sin syn tillbaka. Numera är detta Sveriges vanligaste typ av. Varje år utförs cirka 130 000 gråstarroperationer.

Till vänster ser du ett öga med normal syn. Till höger det som kan upplevas vid gråstarr.


Hur upplevs gråstarr?

Vid en normal lins i ögat så kan ljuset passera igenom till tapparna och stavarna eftersom den är transparent. Men vid en katarakt, blir linsen alltmer grumlig. Synen blir därmed dimmig och det känns som att du ser genom ett ”smutsigt fönster”. Om din gråstarr har grumlat din lins rejält så upplever du nästan att du tittar genom en tunn grå, eller vit hinna.Vilka är symtomen?

 • Disig, suddig eller dimmig syn
 • Försämrat mörkerseende
 • Ljuskänslighet eller bländningsbesvär
 • Du behöver alltmer ljusare miljöer för att t.ex. läsa en bok
 • Halofenomen
 • Frekventa inköp av glasögon eller linser med nya styrkor
 • Svagare färgseende eller att färger tycks vara alltmer gula
 • Dubbelseende på ett av ögonen

Hur är symtombilden – kommer allt på en gång?

Nej, inte nödvändigtvis. Det normala vid ett tidigt stadium är att du upplever en viss disighet i ett specifikt område av ditt synfält. Sedan ökar vanligtvis dessa symtom och du får en alltmer dimmig syn när grumlingarna ökar.

Du kan även märka att hela din upplevelse av färger förändras och går alltmer mot det gula eller bruna hållet.

När behöver jag träffa ögonläkare?

Rent generellt är det alltid klokt att besöka ögonläkaren när du märker plötsliga eller frekventa förändringar av din syn – detta gäller även vid misstanke om katarakt. Det är endast en ögonläkare som kan konstatera att du har katarakt och det görs vid en undersökning där dina pupiller dilateras, ditt synfält undersöks och flera andra mätningar utförs. Sedan kommer ni överens om en behandlingsplan.

Kan man behandla mina symtom vid gråstarr?

I vissa fall räcker det att man får ett nytt recept på glasögon men detta gäller enbart vid ett tidigt stadium med gråstarr. Du kan även få rekommendationer, som till exempel att öka ljusstyrkan i dina miljöer, polariseringsfilter på solglasögon eller till och använda förstoringsglas för att lindra dina besvär. Dock får du räkna med att dessa besvär ofta blir alltmer påtagliga och till slut måste du bestämma dig för att genomgå en gråstarroperation.

Tack vare att gråstarroperation är den vanligaste typen i landet, så innebär det även att operationen har förbättrats under en lång tid. Det viktiga är att välja en tillförlitlig klinik med en erfaren kirurg av just den typen av operation. Vi har utfört över 65 000 linsbyten i egen regi. Läs mer om gråstarr här.

Diabetesretinopati

Diabetesretinopati är ett tillstånd som uppstår på grund av skador på näthinnans blodkärl och det är den vanligaste ögonsjukdomen hos människor med diabetes. Tillståndet kan utvecklas vid diabetes typ 1 och 2, samt om du har en lång historik med okontrollerat höga blodsockernivåer. Det börjar ofta med milt försämrad syn och kan vid ett senare tillfälle eventuellt orsaka blindhet.

Höga blodsockernivåer under längre perioder orsakar diabetesretinopati. Blodkärlen som förser näthinnan med blod skadas av sockeröverflödet. Ett högt blodtryck är även en bidragande riskfaktor till retinopati. Just ordet ”retinopati” betyder att en kärlförändring förekommer i ögats näthinna, som till exempel en blödning eller ett ödem.

Näthinnan är ett vävnadsskikt på baksidan av ögat och ansvarar för att ändra bilder som ögat uppfattar – till nervsignaler som gör att vi själva förstår det vi ser. Vid en skada på näthinnans blodkärl blockeras dessa nervsignaler och blodtillförseln stoppas. Blodflödet som minskas kan leda till att mindre ’svagare’ blodkärl börjar växa. Dessa kan läcka och skapar i sin tur en ärrvävnad som kan orsaka synförlust.

Kvinnor med diabetes som dessutom är gravida eller som planerar att bli gravida bör göra en utförlig ögonundersökning för att utvärdera eventuell retinopati.

Ju längre du har diabetes, desto högre är sannolikheten att du utvecklar diabetesretinopati. Nästintill alla som har haft diabetes under en 30-årsperiod visar tecken på retinopati. Det är därför som frekventa kontrollbesök av ögonen är viktigt för att bromsa utvecklingen.

Vilka är symtomen vid diabetesretinopati?

Precis som vid många andra tillstånd är det vanligt att inte känna några symtom i det tidiga stadiet med diabetesretinopati. Det blir påtagligt först när en större skada orsakas inuti ögat. Du kan undvika skador genom att hålla blodsockret under kontrollerade nivåer och undersöka ögonen regelbundet.

Hur går undersökningen till?

Du får en remiss till oss för ögonbottenfotografering. Det är viktigt, som sagt, att du går på regelbundna kontroller för att upptäcka förändringar och eventuellt behandla dessa innan de ger några symtom.  

Det heter just ögonbottenfotografering eftersom man fotograferar ögats ’botten’ eller bakre del där näthinnan sitter med en särskild kamera. Vi ger dig ögondroppar som vidgar pupillerna innan själva fotograferingen. Man vidgar pupillerna för att fotografierna ska få så god kvalitet som möjligt. Därefter jämförs de nya bilderna med de från tidigare kontroller och då kan läkaren eller ögonsjuksköterskan bedöma om näthinnan har haft förändringar eller ej.

Undersökning går väldigt fort. Det tar cirka 5-10 minuter, men räkna med att vara på undersökningen lite längre eftersom pupillerna måste förstoras innan vi kan fotografera din ögonbotten. Tänk på att de pupillvidgande dropparna gör att du ser lite sämre under några timmar. Vi rekommenderar att du undviker att köra bil direkt efter undersökningen och ta med solglasögon så att du slipper bli bländad av solljuset. Synen kan i vissa fall vara påverkad under några dygn.

Hur behandlar man den?

Du kan behandla din diabetesretinopati på tre olika sätt. En del får injektionsbehandling, andra laserbehandling och vissa behöver operera det.

Injektionsbehandling utförs när du har en svullnad i gula fläcken. Ögat bedövas med ögondroppar och behandlingen gör vanligtvis inte ont. Injektionsbehandlingen har som syfte att minska svullnaden i gula fläcken. Den bromsar förändringarna i ögat, vilket gör att din syn kan behållas. Den botar dock inte din diabetesretinopati.

Laserbehandling görs när nya blodkärl har bildats i näthinnan. De nybildade kärlens tillväxt stoppas på så vis upp och försvinner bort med tiden. Behandlingen tar cirka 15-30 minuter och gör vanligtvis inte ont. Ögat bedövas först med ögondroppar och sedan appliceras en behandlingslins. Laserbehandlingarna skjuts in via behandlingslinsen. Behandlingen behöver upprepas 2-3 gånger innan ögat kan räknas som färdigbehandlat.

Operation

I första hand gäller laserbehandling eller injektionsbehandling. Operation är ovanligare. Du kan behöva opereras om det inte hjälper med de andra metoderna och det kan särskilt behövas om du t.ex. har fått en blödning i ögat som inte ögat själv klarar av att ta hand om, eller om du har många nybildade kärl och ärrvävnad i näthinnan som kan orsaka näthinneavlossning.

Operationsutförandet är med lokalbedövning eller i narkos. Syftet med operationen är att bromsa upp sjukdomen.

 

 

 

 

 

 

Vad är glaukom – och kan jag få det?

Glaukom (grönstarr) är en grupp av ögonsjukdomar som kan orsaka synnedsättning och blindhet genom att ögats synnerv skadas.

Symtomen kommer krypande och ibland märker du inte ens av dem. Det enda sättet för dig att ta reda på om du har glaukom eller inte är att utföra en omfattande dilaterande ögonundersökning.

Det finns inget botemedel för glaukom, men med tidig behandling kan man ofta stoppa skadan och skydda synen. Synnervens skador går nämligen aldrig att reparera.

Det finns många olika typer av glaukom. Den vanligaste typen i Sverige kallas för öppenvinkelglaukom och det är vad de flesta hänvisar till när de pratar om glaukom. Den är kronisk. Andra typer av glaukom kan handla om en medfödd typ av glaukom eller akut glaukom (även kallat trångvinkelglaukom) där trycket i ögat ökar akut med tilltagande smärta samt synnedsättning. Vid akut glaukom drabbas oftast bara ett öga i taget och sjukdomen är allmänt ovanlig för människor i Norden.

Hur vet jag om jag har glaukom?

Symtomen visar sig inte direkt och det är därför som hälften av alla människor med glaukom inte ens vet att de har det. Det som visar sig med tiden är att du saktar förlorar synen, vanligtvis med din perifera syn (sido-synen) och särskilt den del av synen som ligger närmst din näsa. Synfältet krymper långsamt i början och därför upptäcker många inte att deras syn har försämrats. När sjukdomen förvärras upptäcker du att du inte längre kan se saker. Om glaukom inte behandlas så kan det orsaka blindhet. Precis som katarakt. Därför är det bra att man undersöker sina ögon då och då för att eventuellt kunna bromsa sjukdomens förlopp.  Har någon i din familj glaukom så kan det vara en god idé att låta undersöka synfältet. Detsamma gäller om synen inte är bra trots rätt glasögon.

Orsakerna till glaukom, inte helt kända

Ingen vet riktigt varför man får glaukom, men den absolut viktigaste riskfaktorn är att trycket i ögat är för högt. Människor med normala ögontryck kan även få glaukom och de som har förhöjt tryck behöver inte heller nödvändigtvis utveckla glaukom. Det är även känt att de som har sämre blodcirkulation i ögat tenderar att utveckla sjukdomen lättare.

Hur behandlar man glaukom?

Det vanligaste är att du får en behandling med trycksänkande droppar som sänker ögontrycket och/eller fördröjer synnedsättningens försämring. En glaukombehandling är dessutom individuell, eftersom den anpassas till skadorna på synnerven och efter hur de förvärras. Patientens ålder och önskemål är andra faktorer som påverkar behandlingen.

Det går även att laserbehandla för att hjälpa till att få ut vätskan från ögat och därmed sänka trycket. Det andra alternativet är att göra ett kirurgiskt ingrepp för att få ut vätskan från ögat.

 Vad med ögontrycket då?

Inuti ögat finns vätska som bland annat ger näring till linsen och hornhinnan. Vätskan kallas för kammarvätska, eftersom den finns i ögats kammare. För att ögat ska kunna bibehålla en stabil form så måste vätskan ha ett särskilt tryck. Så själva trycket i ögat bestäms av andelen vätska som bildas och hur avflödet fungerar. Vid glaukom blir det svårare för vätskan att rinna ut från ögat.

Medicinsk personal brukar hänvisa till mmHg när de pratar om trycket i ögat. Det mäts alltså i millimeter kvicksilver. Ett ögontryck utan glaukom kan ligga på 12–21 mmHg och ett normalt tryck kan ligga både lite högre och lägre än detta intervall.

 Det är ingen ovanlighet att äldre får glaukom

Äldre människor drabbas oftast av glaukom. Cirka 5% av vår befolkning har det vid 75 års ålder. Det är däremot mer ovanligt att få det före 50 års ålder. Ögontrycket är det som bestämmer riskbilden. Vissa upptäcker även en tunn grå hinna av protein på ögats lins visar på en större risk för glaukom. Detta kallas för exfoliation.

Något har gått fel med min behandling

Även om risken är mycket liten att att något går fel med din behandling eller om du inte kommer upp i förväntat resultat , har du fortfarande rättigheter. Det kan dock skilja sig åt beroende på ögonklinik.

Problem med behandling

Vad ska jag göra om jag anser att kliniken har felbehandlat mig?

Då ska du först och främst kontakta kliniken. Gäller det något inom offentligt finansierad ögonsjukvård skall kliniken utreda vad som har hänt. Vid behov skall kliniken sedan vidta åtgärder för att se till att det inte sker igen.

Svarar inte kliniken inom fyra veckor eller om du inte är nöjd med klinikens svar kan du gå vidare och anmäla ditt klagomål hos IVO. Behöver du stöd för att göra din anmälan kan du vända dig till motsvarande regions patientnämnd.

För att IVO skall utreda ditt fall krävs det att du har blivit utsatt för en allvarlig händelse inom hälso- och sjukvård, vilket ska ha lett till bestående besvär eller avsevärt ökat vårdbehov. Det gäller exempelvis även om du har känt dig hotad eller påverkad avseende ditt självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

IVO utreder inte frågor om ekonomisk ersättning. I dessa fall kan du vända dig till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).

Min operation gjorde jag privat och inte inom den offentligt finansierade vården.

Då är det viktigt att du först (och gärna före din behandling) kontrollerar om kliniken har en patientförsäkring och vilken slags trygghetsgaranti som erbjuds.

Vid trygghetsgaranti gäller till exempel undersökningar efter din operation, att du kan nå kliniken utanför arbetstid, att korrigerande re-operationer ingår och vilken tid detta gäller. Det sistnämnda är viktigt eftersom det tar lång tid för ett öga att läka efter en operation och detsamma gäller för en s.k. re-operation. Denna process med efterföljande kontroller kan sträcka sig över flera år. Trygghetsgarantin brukar stå specificerad redan på klinikens hemsida.

Om det finns en patientförsäkring innebär det att du vid privata behandlingar – som ögonlaser eller linsbyte – redan har ett skadeståndsförfarande där du kan göra din anmälan. Där kan du även få ekonomisk ersättning.

Om kliniken är oförsäkrad och/eller inte har en tillräckligt täckande trygghetsgaranti blir det genast svårare. Alternativet som återstår är att försöka göra en anmälan hos Patientförsäkringsföreningen (PFF).

Det trygga, familjära och moderna valet – sedan 1999

Tryggt och säkert

Det ska kännas tryggt för dig att besöka oss. Det är vårt löfte till dig som patient och det är något som vi har arbetat för att upprätthålla sedan 1999.

Några bidragande faktorer till trygghet är att vi har rapporterat in till Nationella Kataraktregistret och Sveriges regioner sedan starten 1999. För att kunna göra detta måste man först vara ackrediterad som vårdgivare. Vi blir kvalitetskontrollerade, rapporterar in resultat av ögonoperationer och håller en hög hygienstandard. För våra privata synfelsbehandlingar ingår alltid vår 5-åriga trygghetsgaranti, helt utan extra kostnader. Den tekniska utrustningen överses på löpande basis och vi ser alltid till att ha de senaste uppdateringarna som i sin tur leder till ett säkrare resultat.

Tryggt och säkert hos Vårda Ögonklinik

Vi arbetar löpande med patientsäkerhetsinitiativ. Under 2018 lanserade vi en digital app som hjälper patienter med bättre information i sin behandlingsresa. Detta är vi ensamma om inom vår bransch och vi har hjälpt tusentals patienter med rätt information i rätt tid.

Efter många års arbete med synfelsoperationer och ögonsjukvård, såväl privat som åt landstingen, har vi uppnått en hög nivå av säkerhet och hygienstandard för att minimera riskfaktorer i samtliga moment. Våra patienter möts inte av löpande band-principer, men vi strävar alltid efter ett smidigt och tydligt förfarande med rätt resursanvändning och fördelning.

Tyvärr går det aldrig att förhindra vissa avvikelser när det gäller kirurgi. Förväntningar är mycket viktigt och det kartlägger vi med dig som patient innan en behandling. Ögonkirurgi är som vilket kirurgiskt ingrepp som helst och dessa har något gemensamt: det finns alltid en risk. Detta förklarar vi för dig på ditt besök hos oss.

Vi är den största familjeägda ögonkliniken i Sverige – och för att fortsätta driva vår verksamhet framåt – när de flesta andra aktörerna blir förvärvade – krävs det hög kvalitet, kompetens och uppföljning. Vi strävar efter hög kvalitet på samtliga av våra kliniker och det innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård. En högt kompetent personal är därför mycket viktigt för oss för att sköta uppföljning av avvikelser, vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar.

Vår tillgänglighet har varit hög sedan 1999, vilket har lett till att vi har haft ett stort remissflöde från optiker och sjukhus runtom i Sverige sedan begynnelsen. Vi kan även hjälpa patienter från andra län som önskar snabbare ögonsjukvård än vad som kan ges i det egna länet.

Informationssäkerhet

Det sker fortlöpande bedömningar huruvida det finns risker för händelser som kan medföra risk kring patientinformation och om den är utsatt för fara. Vi är väl vana att hantera skyddad information då vi som vårdverksamhet redan efterföljer patientdatalagen.

Under 2017 genomgick vi en förberedande process för en ny policy avseende personuppgiftsbehandling för att efterleva riktlinjerna i dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018. GDPR ersatte då personuppgiftslagen. Vi etablerade och säkerställde en ny informationssäkerhets- och personuppgiftspolicy i samband med detta.

Det är av yttersta vikt att våra medarbetare är väl införstådda i GDPR och besitter en förmåga att hantera informationssäkerhetsfall för att vår verksamhet ska fungera korrekt. Det är därför som vi gör ständiga förbättringar och kontroller kring detta lokalt på våra kliniker.

Dataskyddsombudet utseddes i slutet av 2017 och har som uppgift att hantera eventuella fall å hela verksamhetens vägnar.