Är efterstarr vanligt?

Efterstarr är en av de mest vanliga biverkningarna som drabbar 5-30% av patienter som har genomgått ett linsbyte- eller en gråstarroperation. Den kan komma redan efter ett par månader, men även några år efter operationen.

Det är dock värt att känna till är att det är enkelt, effektivt och säkert att behandla med YAG-laser. Lasermaskinen ”skjuter” små hål i den bakre linskapseln och behandlar på så vis efterstarren.

Olika faktorer som till exempel ålder, operationsteknik och den intraokulära linsens kvalitet samt design kan påverka efterstarrens uppkomst.

De som har efterstarr får symtom som ljuskänslighet, nedsatt syn och dimsyn. De kan liknas vid de symtom som upplevs vid gråstarr.

Ursell, P.G., Dhariwal, M., O’Boyle, D. et al. (2020) förklarar att frekvensen för efterstarr ligger mellan 4,7–18,6% efter 3 år och 7,1–22,6% efter 5 år. Studien baseras på 20,763 ögon. Uppkomsten av efterstarr i det stora hela var lägre om patienter hade fått inopererat monofokala linser som är av typen hydrofobisk akryl. Studien avser just monofokala intraokulära linser vid kataraktoperation av patienter äldre än 65 år. Det som påverkar risken för efterstarr vid kataraktoperation är linsens design, IOL-design, haptiska utformningen och linsmaterial.

En efterstarrbehandling med YAG-laser visade sig vara mer effektiv på patienter med intraokulära linser av typen hydrofobisk akryl, som till exempel märket AcrySof (Alcon).

Normalt sett räcker det med en YAG-laserbehandling för att behandla efterstarr. Dock kan det förekomma, om än sällsynt, att celler utvecklas i den bakre kapselns utrymme eller i kapselns öppning till följd av den första behandlingen – vilket leder till att efterstarren kommer tillbaka. I detta sällsynta fall kan man behandla med YAG-laser på nytt.

Medicinsk Dr. Khashayar Memarzadeh förklarar att andra faktorer som påverkar risken för efterstarr exempelvis kan bero på vilken typ av katarakt det är, om patienten använder kortison, har diabetes eller om kirurgen utför en komplicerad operation.

Efterstarr Vårda Ögon

Misstänker du att du har efterstarr?

Om du upplever dessa symtom är det bara att kontakta oss. Hos Vårda Ögon kan du beroende på din operation antingen gå via den finansierade regionala sjukvården, privat eller så ingår detta redan (helt kostnadsfritt) i din trygghetsgaranti.

Referenser: 
Ursell, P.G., Dhariwal, M., O’Boyle, D. et al. 5 year incidence of YAG capsulotomy and PCO after cataract surgery with single-piece monofocal intraocular lenses: a real-world evidence study of 20,763 eyes. Eye34, 960–968 (2020). https://doi.org/10.1038/s41433-019-0630-9

Med. Dr. Khashayar Memarzadeh, Vårda Ögon - Intervju (2021).