Torra ögon i samband med laserbehandling

 Ögonen är vår kropps naturliga kamera som fångar upp ljus, konverterar det till elektrokemiska signaler och som sedan magiskt sammanställer bilderna som vi ser. Tekniskt sett är våra ögon kroppens absolut med avancerade del som består av miljontals synnerver.

Det är därför som ögonen behöver ett delikat skydd – i form av bland annat en så kallad tårfilm.

Tårfilmen består av tre lager: det oljiga, det vattniga och mukus. När tårfilmen är ur balans börjar vi uppleva torra ögon. 

Torra ögon kan bero på många olika saker, som till exempel systemisk sjukdom, mediciner, klimakteriet, alkohol, miljön och i andra fall som resultat av ögonlaserbehandling. 

Vi redogör nu för symtombilden och hur en ögonlaserbehandling kan påverka torra ögon.

Känner du igen dig?

Den vanligaste beskrivningen av folks ögon är ”irriterade, kliande och torra”.

Om du känner igen dig så kan det mycket väl handla om något som kallas för DES (dry eye syndrome) eller keratoconjunctivitis sicca (KCS). 

Fler faktorer spelar in, som till exempel användandet av mediciner, alkoholkonsumtion eller långvarigt bildskärmsanvändande. 

När du får torra ögon i följd av för mycket bildskärmsanvändande så kallas det för digitalt torra ögon-syndrom, eller datorsyn-syndrom som i sin tur kan orsakas av dåligt ljus, felaktigt skärmavstånd, bristande ergonomi eller att du inte blinkar tillräckligt ofta med ögonen. 

Övriga orsaker till torra ögon är kontaktlinser, rökning, Sjögrens syndrom, Parkinsons sjukdom, ledgångsreumatism, diabetes, luftkonditionering och låg fuktighet. 

Hur påverkar torra ögon lämpligheten för laserbehandling?

Om du lider av torra ögon och om du använder tårersättningsdroppar varje dag så är du förmodligen inte lämplig för laserbehandling. Det kan i detta fall handla om att du har en svår torrhet.

Dock behöver det inte alltid betyda att det är permanent. Många som har torra ögon-syndrom är trots allt lämpliga för laserbehandling, vilket beror på att symtomen kan försvinna eller förmildras genom att ändra din miljö och annat. Om vi anser att ytlagrets hälsa går att förbättra med behandlingsmedel så kan laserbehandling fortfarande vara något för dig framöver. Vi går igenom detta med dig på den grundliga undersökningen som görs inför laserbehandling. 

Torra ögon som biverkning efter laserbehandling

Nerverna som finns på ögats yta spelar en stor roll i återhämtningen efter en laserbehandling. 

På grund av laserbehandlingen får de korneala nerverna ett tillfälligt avbrott. Det betyder att de inte längre kan förse normala nivåer av smörjning på ögat och då upplever man torra ögon. Efter ett par veckor, och ibland månader, läker nerverna och smörjningen återgår till det normala. 

En mindre skala patienter som har torra ögon-syndrom innan laserbehandlingen löper större risk för en förlängd period med torra ögon-problem. Dessa fall upptäcks redan på den grundliga undersökningen inför laserbehandling. 

Generellt sett gäller det att använda tårersättningsdroppar under återhämtningsfasen efter synfelsbehandlingen. Information ges både före och på operationsdagen. 

Står du inför valet att välja bland ögonlasermetoder så är det viktigt att poängtera skillnaden mellan ytbehandling och metoder där man skär i ögat. Vid FS-LASIK blir torrhetsbesvären betydligt större än vid t.ex. NoCut® eller LASEK. Det beror på att man lägger ett snitt och tar bort ytlager, vilket försämrar tårproduktionen. Så vill du vara på den säkra sidan så ska du välja en ytbehandling likt NoCut® – som ger mindre torrhetsbesvär.

Gå ifrån kontaktlinserna helt

En av de mest effektiva saker du kan göra för att bli av med torra ögon är ibland att sluta använda kontaktlinser helt och hållet.

I sådant fall kan du göra en laserbehandling. En del tror att man behöver använda glasögonen i stället för linserna, men laserbehandling är den permanenta lösningen (till att du blir ålderssynt så klart).

Kontaktlinser suger upp tårarna från ögats yta och rubbar balansen. Så ibland handlar det inte om torra ögon-syndrom utan det är snarare kontaktlins-inducerad torrhet – vilket är tillfälligt på grund av dina linser.

En laserbehandling kan därför vara en bra lösning för dig som önskar slippa denna typ av torrhet, samtidigt som att du slipper krångla med användandet av linser.