Smink – vad ska jag tänka på inför ögonlaser?

Många ställer frågorna ”hur ska jag tänka med smink före behandlingen” och ”när kan jag sminka mig igen”?

Det korta svaret är att du inte ska ha smink 24 timmar före. Detsamma gäller 2 dagar till 2 veckor efter behandlingen. Det beror på läkningsprocessen.

På undersökningsdagen

Använd minimalt med smink runt ögonen. Här syftar vi på maskara, eyeliner och ögonskugga. Vi vill inte att testerna ska kunna påverkas av detta.

Om du mot förmodan inte klarar av att leva utan maskara så kan du alltid färga ögonfransarna en vecka innan.

På operationsdagen

Bär inget smink överhuvudtaget. Detta gäller alla typer av smink – som till exempel foundation, puder, rouge, maskara, eyeliner och ögonskugga. Ögonsmink får inte användas minst 24 timmar före behandlingen. Använd inte parfym eller aftershave på operationsdagen. Detsamma gäller krämer/återfuktande lotion.

Har du ögonfransförlängning så ska du ta bort dessa före laserbehandlingen. De kan åter användas 2 månader efter operationsdagen.

Eftervården (efter operation)

Undvik maskara 2 veckor efter operation. Det inkluderar alla typer av vattenfast maskara då det är svårare att få bort och kan irritera dina ögon. Undvik produkter som kan flaga sig i dina ögon som till exempel skuggor eller liners. Det går bra att använda lätt foundation i ansiktet efter 2 dagar. Det rekommenderas dock att du undviker området runt ögonen eftersom det kan orsaka irritation. Puderbaserad foundation och rouge kan användas efter 5 dagar. Ögonkrämer/lotions ska inte användas 2 veckor efter operation. Lotion kan användas efter 2 dagar, men undvik direktkontakt med ögonområdet och ögonlocken helt.

Tänk på att vara extra försiktig när du avlägsnar sminket, särskilt runt ögonen och undvik skrubbande rörelser.

Sminkredskap kan bära på vissa skadliga bakterier så vi rekommenderar att du köper nya sminkborstar/penslar och produkter efter din laserbehandling.

Ring oss på 010-709 99 99, skicka ett mejl till kundcenter@varda.se eller chatta med en av våra kundrådgivare om du känner dig osäker på något!

Torra ögon i samband med laserbehandling

 Ögonen är vår kropps naturliga kamera som fångar upp ljus, konverterar det till elektrokemiska signaler och som sedan magiskt sammanställer bilderna som vi ser. Tekniskt sett är våra ögon kroppens absolut med avancerade del som består av miljontals synnerver.

Det är därför som ögonen behöver ett delikat skydd – i form av bland annat en så kallad tårfilm.

Tårfilmen består av tre lager: det oljiga, det vattniga och mukus. När tårfilmen är ur balans börjar vi uppleva torra ögon. 

Torra ögon kan bero på många olika saker, som till exempel systemisk sjukdom, mediciner, klimakteriet, alkohol, miljön och i andra fall som resultat av ögonlaserbehandling. 

Vi redogör nu för symtombilden och hur en ögonlaserbehandling kan påverka torra ögon.

Känner du igen dig?

Den vanligaste beskrivningen av folks ögon är ”irriterade, kliande och torra”.

Om du känner igen dig så kan det mycket väl handla om något som kallas för DES (dry eye syndrome) eller keratoconjunctivitis sicca (KCS). 

Fler faktorer spelar in, som till exempel användandet av mediciner, alkoholkonsumtion eller långvarigt bildskärmsanvändande. 

När du får torra ögon i följd av för mycket bildskärmsanvändande så kallas det för digitalt torra ögon-syndrom, eller datorsyn-syndrom som i sin tur kan orsakas av dåligt ljus, felaktigt skärmavstånd, bristande ergonomi eller att du inte blinkar tillräckligt ofta med ögonen. 

Övriga orsaker till torra ögon är kontaktlinser, rökning, Sjögrens syndrom, Parkinsons sjukdom, ledgångsreumatism, diabetes, luftkonditionering och låg fuktighet. 

Hur påverkar torra ögon lämpligheten för laserbehandling?

Om du lider av torra ögon och om du använder tårersättningsdroppar varje dag så är du förmodligen inte lämplig för laserbehandling. Det kan i detta fall handla om att du har en svår torrhet.

Dock behöver det inte alltid betyda att det är permanent. Många som har torra ögon-syndrom är trots allt lämpliga för laserbehandling, vilket beror på att symtomen kan försvinna eller förmildras genom att ändra din miljö och annat. Om vi anser att ytlagrets hälsa går att förbättra med behandlingsmedel så kan laserbehandling fortfarande vara något för dig framöver. Vi går igenom detta med dig på den grundliga undersökningen som görs inför laserbehandling. 

Torra ögon som biverkning efter laserbehandling

Nerverna som finns på ögats yta spelar en stor roll i återhämtningen efter en laserbehandling. 

På grund av laserbehandlingen får de korneala nerverna ett tillfälligt avbrott. Det betyder att de inte längre kan förse normala nivåer av smörjning på ögat och då upplever man torra ögon. Efter ett par veckor, och ibland månader, läker nerverna och smörjningen återgår till det normala. 

En mindre skala patienter som har torra ögon-syndrom innan laserbehandlingen löper större risk för en förlängd period med torra ögon-problem. Dessa fall upptäcks redan på den grundliga undersökningen inför laserbehandling. 

Generellt sett gäller det att använda tårersättningsdroppar under återhämtningsfasen efter synfelsbehandlingen. Information ges både före och på operationsdagen. 

Står du inför valet att välja bland ögonlasermetoder så är det viktigt att poängtera skillnaden mellan ytbehandling och metoder där man skär i ögat. Vid FS-LASIK blir torrhetsbesvären betydligt större än vid t.ex. NoCut® eller LASEK. Det beror på att man lägger ett snitt och tar bort ytlager, vilket försämrar tårproduktionen. Så vill du vara på den säkra sidan så ska du välja en ytbehandling likt NoCut® – som ger mindre torrhetsbesvär.

Gå ifrån kontaktlinserna helt

En av de mest effektiva saker du kan göra för att bli av med torra ögon är ibland att sluta använda kontaktlinser helt och hållet.

I sådant fall kan du göra en laserbehandling. En del tror att man behöver använda glasögonen i stället för linserna, men laserbehandling är den permanenta lösningen (till att du blir ålderssynt så klart).

Kontaktlinser suger upp tårarna från ögats yta och rubbar balansen. Så ibland handlar det inte om torra ögon-syndrom utan det är snarare kontaktlins-inducerad torrhet – vilket är tillfälligt på grund av dina linser.

En laserbehandling kan därför vara en bra lösning för dig som önskar slippa denna typ av torrhet, samtidigt som att du slipper krångla med användandet av linser.

 

Ögonlaser anpassad för aktiva och vardagliga sysslor

Med NoCut® ögonlaser nämner vi ofta att den är anpassad för en aktiv livsstil och tar upp träning, kampsporter och vissa yrken. Men vad innebär det egentligen för sin egen livsstil – och vad räknas som ”aktiv” egentligen?

Locket som aldrig läker
På 90-talet kom lasertekniken LASIK. Med denna metod skär man ett lock på ögat, lyfter på det för att sedan behandla det underliggande lagret på hornhinnan med laser. Slutligen lägger man på locket på ögat igen. Locket läker dock aldrig helt och medför en permanent försvagning av ögat (upp till 60% förlorad styrka). Trots det blev LASIK en behandling som snabbt tog mark då återhämtningen av synen bara gick på några dagar och smärtan var nästan obefintlig.

Risker för att skära och skapa ett lock innebär bl.a. att locket kan lossna igen (när som helst i livet vid trauma), ”rynka sig” eller bli infekterat. Trauma kan exempelvis vara ett slag, en fotboll i ansiktet eller att ditt barn råkar peta dig i ögat.

Vid en NoCut® skapar man inte ett lock – utan ögat läker ihop helt. Det innebär dock att synåterhämtningen och läkningen är längre, men har då fördelen att undgå alla dessa risker som uppkommer där man skär i ögat.

håller locket vid en aktiv livvstil?

Så vad är en aktiv livsstil?

Med en aktiv livsstil finns det ett par direkta saker man ska undvika helt när man väljer metoder där man skär. Detta är i huvudsak alla sporter eller yrken med hög fysisk kontakt:

 • Kampsport
 • Rugby
 • Hockey
 • Brottning
 • Yrken som Polis, Militär eller Brandman

Det är dock i ärlighetens namn en alltför enkel summering, för risken kvarstår med att ett lock kan lossna vid många andra scenarios i ditt liv. Fördelen är nu att LASIK/FS-LASIK har funnits en tid på marknaden och alltfler rapporter har kommit ut om just detta ämne.

Det kan handla om om att du en dag efter sju års tid trillar och slår dig i ansiktet.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6520285/

Att ett husdjur råkar peta råkar peta med tassen i ögat. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20677731/

Eller att du, på din arbetsplats som lärare, får ett pappersflygplan i ögat.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451993619301239

Och kvinnan som försökte ta av sin tröja och kom åt ögat med sin nagel.
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/265510

Ja, listan kan göras lång och vi rekommenderar som vanligt att du själv läser på på den information som numera finns lättillgänglig på nätet. Som du ser är det emellertid inte bara vissa sporter eller yrken som kan utgöra en riskfaktor. Så det vore kanske bättre om vi döpte om det här med att NoCut® är anpassad för en aktiv livsstil, och lägger till att den även tar höjd för flera vardagliga olyckor.

NoCut® – varför har ni en egen behandlingsmetod?


I över tjugo år har vi haft samma ledande kirurg som har utvecklat tekniken med beröringsfri ögonlaser, Dr Hans Remanius.

Att gå den vägen mot beröringsfri laser var, för tretton år sedan, ett ganska impopulärt beslut. Då var tekniker där man skär i ögat alltmer dominanta. Dessa hade fördelen med kortare återhämtningstid och smärtfri läkning. Så varför inte bara göra det enkelt och gå samma väg?

Svaret: en patient som har blivit ögonlaserbehandlad skall leva med det under många år (till att ålderssyntheten kommer). Patienter var nöjda för stunden, men hur skulle det se ut om 10–20 år? Tänker man långsiktigt vill man undgå risker med komplikationer som är bestående över en längre tid. Vid metoder där man skär och därmed skapar ett lock på ögat så växer aldrig locket ihop helt – det blir bestående och därför har man en förhöjd permanent risk där detta lock kan lossna. Vi såg det helt enkelt inte som medicinskt försvarbart och började i stället att investera i behandlingar där man kan undgå dessa risker helt och hållet.

Ja, vi valde kanske den lite svårare vägen då ytbehandlingar har längre läkningstid. Det var svårt i början att försöka förklara att man som patient fick ha mer tålamod när det gällde vår metod, avseende smärta och återhämtningstid, men vi drevs av en stark övertygelse om att det lönar sig för våra patienter – i längden, och därmed även oss. Av denna anledning föddes NoCut® ögonlaser.


Varför är NoCut® ett registrerat varumärke?

NoCut® är en behandling som vi har vidareutvecklat och nu förbättrat i över tretton år – den kunskapen är vi helt ensamma om i Norden, ja, kanske även i hela världen. Vi garanterar dig att du alltid får samma höga kvalitet när du väljer NoCut® hos oss, men vi kan aldrig garantera att detsamma gäller på annat håll.

Bakgrunden var även att flera människor som hade genomgått en ögonlaserbehandling (med varierande resultat) började prata med oss om att de hade gjort en NoCut®. Problemet var att de hade gjort det hos någon helt annan och blivit lovade att det visst var en ”NoCut®” de fick. När vi senare följde upp det märkte vi att NoCut® användes av flera andra kliniker på lite allt möjligt. Man likställde vår metod med andra behandlingsmetoder – trots att tekniken, kriterierna för valet av lämpliga patienter och erfarenhet skiljde sig åt. Detta ledde till en naturlig reaktion där vi kände oss tvungna att registrera NoCut® som ett varumärke.

Än idag ser vi tyvärr att man försöker skriva NoCut® med exempelvis ”no cut” eller ”no-cut” för att försöka komma runt det. Det är varken juridiskt rätt eller ärligt mot patienten. Därför får vi nu återigen förtydliga detta.

När du väljer NoCut® hos Vårda Ögon

· 
Vi är störst inom beröringsfri ögonlaser och har därmed mest kunskap inom detta område i Norden. Det leder till en säkrare behandling och ett bättre resultat.

·  Dr. Hans Remanius är pionjär inom beröringsfri ögonlaser. Han har utfört över 30 000 ytbehandlingar.

·  Vår laserapparatur heter Schwind Amaris 1050RS och har den senaste tillgängliga uppdateringen. Det är samma modell och uppdatering vid samtliga av våra ögonlaserkliniker.

·  Vi står fast vid att inte skära i unga friska människors ögon när det gäller ögonlaser – och har inte gjort det under de senaste 13 åren.


En komponent i ovanstående är tekniken TransPRK. Det innebär att lasern är den som avlägsnar epitelet för att sedan kunna putsa till det hårdare lagret på din hornhinna. Det är alltså en teknisk del i en ögonlaserbehandling.

Det är slutligen naturligtvis smickrande att så många skriver att de också har NoCut®. Men tyvärr stämmer inte detta och det är bara förvirrande för kunden när man försöker likställa det med TransPRK eller till och med LASEK i vissa fall. Det är lite som att säga att man köper en bil och det enda som stämmer överens med bilens märke är själva motorn.Något har gått fel med min behandling

Även om risken är mycket liten att att något går fel med din behandling eller om du inte kommer upp i förväntat resultat , har du fortfarande rättigheter. Det kan dock skilja sig åt beroende på ögonklinik.

Problem med behandling

Vad ska jag göra om jag anser att kliniken har felbehandlat mig?

Då ska du först och främst kontakta kliniken. Gäller det något inom offentligt finansierad ögonsjukvård skall kliniken utreda vad som har hänt. Vid behov skall kliniken sedan vidta åtgärder för att se till att det inte sker igen.

Svarar inte kliniken inom fyra veckor eller om du inte är nöjd med klinikens svar kan du gå vidare och anmäla ditt klagomål hos IVO. Behöver du stöd för att göra din anmälan kan du vända dig till motsvarande regions patientnämnd.

För att IVO skall utreda ditt fall krävs det att du har blivit utsatt för en allvarlig händelse inom hälso- och sjukvård, vilket ska ha lett till bestående besvär eller avsevärt ökat vårdbehov. Det gäller exempelvis även om du har känt dig hotad eller påverkad avseende ditt självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

IVO utreder inte frågor om ekonomisk ersättning. I dessa fall kan du vända dig till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).

Min operation gjorde jag privat och inte inom den offentligt finansierade vården.

Då är det viktigt att du först (och gärna före din behandling) kontrollerar om kliniken har en patientförsäkring och vilken slags trygghetsgaranti som erbjuds.

Vid trygghetsgaranti gäller till exempel undersökningar efter din operation, att du kan nå kliniken utanför arbetstid, att korrigerande re-operationer ingår och vilken tid detta gäller. Det sistnämnda är viktigt eftersom det tar lång tid för ett öga att läka efter en operation och detsamma gäller för en s.k. re-operation. Denna process med efterföljande kontroller kan sträcka sig över flera år. Trygghetsgarantin brukar stå specificerad redan på klinikens hemsida.

Om det finns en patientförsäkring innebär det att du vid privata behandlingar – som ögonlaser eller linsbyte – redan har ett skadeståndsförfarande där du kan göra din anmälan. Där kan du även få ekonomisk ersättning.

Om kliniken är oförsäkrad och/eller inte har en tillräckligt täckande trygghetsgaranti blir det genast svårare. Alternativet som återstår är att försöka göra en anmälan hos Patientförsäkringsföreningen (PFF).

Undersökning och operation på samma dag

Måste man först gå på en undersökning och sedan göra sin operation en annan dag? Kan man inte ta ”allt” på en gång?

Det vore tämligen smidigt men vi måste samtidigt kunna ge dig en säker behandling. Det kan dock finnas undantag där vi kan garantera vår höga standard. Detta gäller för våra behandlingar:

Ögonlaser
”Vad gäller egentligen?”
Ögonlaser är den svåraste behandlingsmetoden att planera för operation och undersökning samma dag. Detta beror delvis på att man vill undvika dilaterade pupiller vid operationstillfället och det är något som vi alltid gör vid en undersökning. Dessa ögondroppar som används kallas för cyclo- eller pupillvidgande droppar.

RLE linsbyte
I de fall som det finns kapacitet för både undersökning och operation kan det göras samma dag. Det beror även på att den typen av lins som ska implanteras måste finnas tillgänglig. Annars måste vi special-beställa den så att den passar till just ditt synfel.

Ögonsjukvård
I detta fall beror det oftast på reglerna som gäller för berörd region. För t.ex. en gråstarroperation i Region Skåne så krävs tre besök. I Stockholm Läns Landsting krävs fem-sex besök för samma operation, fast på olika dagar. Väljer du att gå den privata vägen kan du dock förkorta antalet besök avsevärt.

Är du i stort behov av undersökning och operation på samma dag så kan vi se över möjligheten. Kontakta oss på 010-709 99 99, chatten eller mejla till respektive klinik för vidare information.

Med detta sagt rekommenderar vi i första hand att man planlägger undersökning och operation på olika dagar, då vi även anser att det är viktigt att du får tid att tänka igenom ditt beslut.

Linsbyte efter ögonlaser?

En trevlig fördel med att vara en av Sveriges äldsta ögonkliniker är att vi har varit här länge för våra patienter – och kan därför erbjuda de en unik kontinuitet. Det händer nu att många som har opererat sig med ögonlaser i 30-årsåldern kommer tillbaka till oss i 50-årsåldern och vill göra något åt sin ålderssynthet. I detta fall med ett linsbyte.

Ålderssyntheten (presbyopi) kommer för oss alla oavsett om man är opererad eller inte. Ögats lins genomgår en åldersförändring och börjar därmed stelna och detta bidrar till att du förlorar förmågan att ackommodera (fokusera). Det resulterar oftast i att du behöver läsglasögon. Att börja med glasögon igen kan dock kännas tungt när man har upplevt friheten utan dem.

Kan man operera sig med linsbyte efter ögonlaser?

Om du tidigare har opererat dig hos Vårda Ögon med ögonlaser är det korta svaret ja. Naturligtvis måste du genomgå en undersökning där vi tittar på fler kriterier – precis som du en gång i tiden gjorde hos oss. Fördelen med att vara en äldre ögonklinik är att vi har sparat dina värden från din första undersökning och ögonlaseroperation. Det underlaget är ovärderligt för en säker behandling.

Opererat dig på en annan ögonklinik?


Tyvärr blir det här ett problem och i förstahand hänvisar vi till den kliniken som du opererade dig hos. Förutom att kanske underlaget (med mätningar och journaler) inte finns, så jobbar även ögonkliniker på olika vis och det blir svårt för oss att ansvara för någon annans arbete som vi inte känner till. Vi hade självklart velat ha dig som kund, men på Vårda Ögon eftersträvar vi att du ska få det högsta resultatet, och i detta fall kan vi inte stå för det och måste då tyvärr tacka nej.

Min klinik finns inte längre – vad ska jag göra?
Dessvärre är detta en realitet som vi får höra ganska ofta. Allmänt sett är det bra att kolla sina ögon och sin syn eftersom det kan finnas andra medicinska faktorer som motiverar ett ytterligare ingrepp, eller helt enkelt att du behöver rådgivning hos en specialist. Då rekommenderar vi att du bokar ett läkarbesök hos oss.

Ögonlocksplastik – Inne, på och nu – runtom ögat

På Vårda Ögon erbjuder vi nästan allt för ögat. Det betyder att vi även hjälper våra patienter med de mer kosmetiska alternativen som ögonlocksplastik. Det passar bra för dig som vill föryngra ditt utseende. Tjänsteutbudet är brett och utförs endast av våra mest rutinerade kirurger som är specialister inom detta område. Vårt grundkrav för kirurger är 2000 ögonlocksoperationer och läs gärna mer om detta här.


Vi utför ögonlocksplastik och andra kosmetiska ögonoperationer på vår klinik i Halmstad. Du kan boka tid för följande:

 • Dermatochalasis (även kallat Blefarochalasis) – lyft av hängande ögonlock
 • Entropion – inåtvikning av nedre ögonlockskanten
 • Ektropion – utåtrullning av nedre ögonlockskanten
 • Ptos – korrigering av nedfall av övre ögonlock
 • Pterygium – kärlrikt triangulärt veck på ögats bindhinna som växer in mot hornhinnan, operation görs med limning av transplantat
 • Xantelasma – borttagning av gulvita upphöjda fläckar runt ögonen
 • Chalazion – borttagning av kronisk vagel
 • Borttagning av vårtor (stora) runt ögon
 • Borttagning av vårtor (små) runt ögon
 • Tårvägsoperation

Har du funderingar på att ”föryngra” dina ögon? Första steget är att boka en konsultation inför ögonlocksplastik eller kosmetisk ögonoperation hos oss här.

Konsultation
Din konsultation utförs alltid av våra kirurger – en extra trygghet för dig. Där går vi noggrant igenom dina funderingar och förväntningar inför ett lyckat resultat. Det finns alltid tid för dig att ställa dina frågor och har du något du kommer på efteråt kan du nå oss via telefon, mejl eller chatt.

Vid operation av ögonlocksplastik eller ögonlocksoperation
De olika ingreppen skiljer sig naturligtvis åt men sammantaget är ingreppet relativt smärtfritt då via administrerar lokalbedövning. Du sitter bekvämt ned i behandlingsstolen i en miljö med högsta hygienstandard. Du slipper alltså sövas och undgår därmed de risker som finns med narkos. Känner du dig lite orolig så kan du få lugnande tabletter av oss. Efter ingreppet leder vi in dig till vår relax-avdelning. När du känner dig redo är det inga problem för dig att komma hem på egen hand.

Vår klinik är kvalitetskontrollerad via Sveriges ögonsjukvård och Region Halland. Att ha så låg infektionsrisk som möjligt är A och O inne på en operation och du får samma höga standard som våra patienter som genomgår större operationer (gråstarroperation) som innefattar en striktare kravbild.

Efter operation
Smärtan efter operationen kan dämpas med Alvedon. Du har en minimal svullnad och blåmärken som du kommer att känna -det avtar successivt under den första veckan. Du ska undvika tunga lyft och träning under de första 14 dagarna. Det är även viktigt att undvika kontaktlinser och smink de första veckorna efter operationen. Vad gäller ögonfrans-förlängning ska dessa tas bort före operationen. För eventuella stygn ser vi till att boka en dag för borttagning av dessa. Ditt resultat blir gradvis bättre.

Varför stabil syn och linsvila?

Om stabil syn

Vi vill att du ska ha haft stabil syn innan du kommer till oss på en undersökning. Om du inte har haft stabil syn i minst 1 år rekommenderar vi att du väntar med din undersökning hos oss. Stabil syn är ett av våra viktigaste kriterier för en lyckad operation.

Utan stabil syn kan vi inte bedöma din lämplighet för vare sig ögonlaser eller linsbyte. Synhistoriken är en avgörande faktor i vår bedömning och därför måste du även se till att ha med ditt senaste synintyg (helst 2 år tillbaka) från din optiker.

Vi förstår att det kan vara lite besvärligt att leta fram synintyget, men du kan enkelt kontakta din optiker och be om att få det på nytt vid behov.

Stabil syn är viktigt eftersom synen annars kan förändras efter behandlingen. Vi vill ju inte att den fortsätter att förändras alldeles innan eller efter operationstillfället, vilket är en risk om den inte är stabil en tid innan. 

Varför ska man vara linsfri innan undersökningen?

På din undersökning utvärderar våra specialistutbildade optiker huruvida vi kan operera ditt synfel och vilken operationsmetod som är bäst för dig.

Vi mäter ditt synfel och kontrollerar att din syn är stabil. Vi mäter hornhinnans kurvatur, tjocklek och struktur (gör en så kallad ’topografi’). Vi mäter även ögats tryck och undersöker hornhinnan med mikroskop.

Anledningen till att du måste vara linsfri innan undersökningen beror på att ögat måste anpassa sig till den naturliga synen utan ackommodation och utan kontaktlinser som trycker på hornhinnan och förändrar formen. Visst låter det ganska rimligt ändå?

Om du använder mjuka endagslinser ska du vara linsfri i 4 dagar innan undersökningen. Glasögon går alltid bra att använda. Om du använder hårda månadslinser så bör du vara linsfri i 10 dagar innan undersökningen. Använder du Ortho-K nattlinser så ska du linsvila i 6 veckor innan ditt besök. Glasögon ska alltså i samtliga fall ersätta dina kontaktlinser innan undersökningen.

Uppdaterad information om covid-19 – korta väntetider

Vi utför som vanligt undersökningar/mottagningar, operationer och kontroller på våra kliniker. Corona-situationen har lett till att vi nu har mycket korta väntetider till bland annat gråstarroperation.


Vi samarbetar med 1177.se (och Sveriges Landstings smittskydd) i denna fråga och samtliga av våra kliniker följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av covid-19. Förutom detta arbetar vi alltid inom riktlinjerna som gäller klinisk verksamhet.

Trygghet är en självklarhet hos oss. Du ska kunna känna dig lugn när du besöker våra kliniker.

Det gäller fortfarande att vid förkylningssymtom som ont i halsen, feber, hosta, värk eller andra symtom som påminner om influensa eller förkylning – så ber vi dig att inte komma till kliniken utan att hellre ringa till oss på 010-709 99 99 för att boka en tid. Detsamma gäller om du har haft kontakt med någon som är misstänkt smittad.

 • Samtlig medicinsk personal använder munskydd – nu även vid undersökning. Vi är kvalitets- och hygiensäkrade av Sveriges Landsting, enligt högsta standard för ögonkirurgi.
 • Vi utför rigorös rengöring efter varje patientbesök. Samtliga kontaktytor gällande mätinstrument, apparaturer, bord, stolar, armstöd, dörrhandtag och toaletter ytdesinfekteras ett flertal gånger varje dag.
 • Från och med 2020-03-23 har vi bett våra patienter att besöka oss ensamma utan sällskap. Vi förhåller oss till att ett lågt antal patienter vistas samtidigt i våra lokaler.

Vi utför som vanligt undersökningar/mottagningsbesök, operationer och kontroller samt har mycket korta väntetider. Ett besök hos oss räknas som ett medicinskt besök då vi är en klinisk verksamhet.

Frågor välkomnas alltid och vi har öppet enligt sedvanliga tider. Ni når oss på 010-709 99 99 eller på chatten.

Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom kan du ringa till 113 13 för att få svar på dina frågor. Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och tror att du kan ha blivit utsatt för smitta. Har du påtagliga andningsbesvär ska du omedelbart ringa 112.


(Har du allmänna frågor om covid-19 bör du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Ring till 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och tror att du kan ha blivit utsatt för smitta. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar).

 Senast uppdaterad: 08:30 11 nov 2020