Hur blir resultatet av en ögonoperation?

Efter fyra veckor när synen stabiliserat sig så är det flesta nöjda. Cirka 3-5 procent får dock korrigera ett litet restsynfel på grund av att lasern inte tagit tillräckligt eller tagit för mycket. Anledningen till att det kan bli så, beror på att alla människor är olika och vissa ögon (hornhinnor) är tätare och kräver mer laserenergi, medan andra hornhinnor är mer porösa och behöver mindre ”energi” för att uppnå ett givet resultat.