Hur går det till vid en gråstarroperation?

En gråstarroperation sker ungefär som vid en laseroperation. Skillnaden ligger i instrumentet man använder. Man går ju in i själva ögat eftersom linsen ligger i sin egen lilla påse innanför hornhinnan. Då använder man sig av ett speciellt instrument, ultraljud eller som det heter: fakoemulsifikation. Fako betyder kärna och emulsifiera betyder sönderdela. Det är som en liten kärnsönderdelare eller kärnätare som helt enkelt äter upp den här gamla linsen eller kärna som man säger. Man går in med ett snitt på två-tre millimeter, på vitan upptill. Sedan för man in ett smalt rör i ögat och äter upp den gamla linsen. När det sedan är rent i den här påsen i ögat där linsen har legat så sprutar man in en ny mjuk lins som vecklar ut sig där inne. Linsen består av att ett akrylmaterial som är mjukt. Så genom det lilla snittet på två tre millimeter kan man spruta in en helt ny lins. Sedan återställs synen momentant. Redan dagen efter är synen jättebra.

Läs mer om förfarandet här och hur du kan få det finansierat av landstinget.