Hur lång är väntetiden?

Det beror på beläggningen vid våra kliniker. Även om själva behandlingen går otroligt snabbt, kräver varje behandling förundersökning, samtal, förberedelse, efterkontroll och strikt uppföljning. Kön till Vårda Ögonklinik är en av de kortaste inom sjukvården; maximalt två veckor.