Kan man använda sina gamla glasögon efter operationen?

Har man exempelvis varit kraftigt närsynt tidigare, kan man oftast reducera eller ta bort denna närsynthet och alltså få god synskärpa på avstånd utan glasögon. En del måttligt närsynta personer trivs däremot med detta – de kanske föredrar att kunna läsa utan glasögon och trivs med att ha glasögon på avstånd, för bilkörning och TV. Då får de naturligtvis fortsätta med detta. Vanligtvis behöver dock glasögonstyrkan justeras efter en gråstarr-operation.