Ögonlaser

Med ögonlaser kan man korrigera  närsynthet, översynthet och astigmatism och passar de flesta upp till 45 års ålder. Är du över 45 år kan ett linsbyte istället vara behandlingen för dig.

Själva ingreppet att man med hjälp av avancerad laserapparatur skonsamt omformar de yttersta lagerna på ditt öga. På så vis får du en brytning på ditt öga som korrigerar själva synfelet. Operationen är smärtfri, högprecis och tar endast någon minut.

Vårda Ögon använder sig av den senaste tekniken, det vill säga tredje generationens lasersystem. Det i kombination med välutbildad personal, erfarna kirurger och vår långa erfarenhet bidrar är vår framgång för ett lyckat resultat. Vi är även den enda ögonkliniken som kan erbjuda NoCut® ögonlaser. En metod som är ännu mer skonsam och där man helt slipper skära i ögat.

Lär dig mer om ögonlaser

 

LINSIMPLANTAT

ICL använder sig inte av ögonlaser, utan är en teknik där en högteknologisk lins implanteras. ICL är en reversibel linsoperation, alltså kan denna lins även plockas ur i efterhand. Metoden passar dig som har stora synfel eller för tunna hornhinnor för en ögonlaseroperation. ICL har dessutom en snabb synåterhämtning.

Linsimplantet ger dig en permanent korrigering. Det fungerar alltså inte som en kontaktlins som du själv tar ut eller stoppar in varje dag. Metoden är så kallad reversibel, det vill säga att man vid behov kan ta ut eller byta linsen. Det kan exempelvis handla om att man funderar på en RLE-operation längre fram i livet. Plockar du ut linsen återgår du till den synstatus som du hade före operationen.

Operationen går fort. Den tar 10-15 minuter och gör inte ont. Dagen efter brukar majoriteten uppleva en bättre syn.

Lär dig mer om linsinplantat

LASEK

Är den vanligaste och mest beprövade ytmetoden för operationer inom ögonlaser, dock ger metoden en sämre komfort än vad ett ingrepp med NoCut® ger.

  • Metoden utvecklades i början av 2000-talet som en alternativ operationsmetod, om patientens hornhinnor är för tunna att skära i.
  • LASEK/ELSA-metoden innebär att man i steg 1, med hjälp av en svag alkohollösning lossar det yttersta lagret på ögats hornhinna. Steg 2 innebär att avlägsna den vävnad som motsvarar synfelet.
  • Med hjälp av LASEK / ELSA-metoden kan man behandla både närsynthet, astigmatism och översynthet.
  • Undersökningar visar att de upplevda obehagen/smärtan efter operationen är högre och varar längre, efter en LASEK/ELSA-operation jämfört med ett ögonlaser-ingrepp med NoCut®.Lär dig mer om LASEK

NOCUT® – ÖGONLASER UTAN ATT SKÄRA

Vår egen metod för en renodlad ögonlaserbehandling som är ett resultat av den senaste tekniken, och som vi själva varit med och utvecklat. NoCut® innebär en operationsmetod där vi inte behöver skära i ögat och inte heller behöver det vidröras av något instrument – tekniken är alltså helt beröringsfri och lasern gör hela ingreppet i ett och samma steg.

  • Med hjälp av NoCut® kan man behandla både närsynthet, långsynthet och astigmatism.
  • Metoden är skonsam och smidig och ger mindre obehag efter utförd operation – ögat läker även ihop helt och hållet efter utförd behandling.
  • Operationen ger ett precist resultat tack vare den senaste lasertekniken.
  • Precis som namnet antyder slipper man skära i ögat eller använda en tvåstegsmetod under operationen, vilket är vanligt med andra metoder för ögonlaseroperationer.Lär dig mer om NOCUT