Vilka är de vanligaste ögonsjukdomarna?

Om du känner dig minsta osäker på din syn eller om du märker att raka linjer börja se krokiga ut – så bör du söka hjälp. Det kan nämligen rädda din syn.

De vanligaste ögonsjukdomarna idag är gråstarr, grön starr och makuladegeneration. Precis som för gråstarr så är det åldern som utgör den största risken för grön starr och makuladegeneration. Den gemensamma riskbilden är betydligt större efter 50 år.  

Tillhör du åldersgruppen +50 så rekommenderar vi att du har för vana att undersöka ögonen lite oftare. En del går omkring med gråstarr utan att själva vara medvetna om det, eftersom det inte nödvändigtvis ger symptom i samtliga fall.

Hur vet jag om jag har en ögonsjukdom?

Vi har många fått höra att rökning är en stor riskfaktor för ögonsjukdom – och det stämmer. Något som man lätt glömmer är dock att solen är skadlig för ögonen, så vi måste bli bättre att skydda oss mot den. Solens strålar snabbar på utvecklingen av både gråstarr och makuladegeneration. Tipset är alltså att använda solglasögon med godkänt UV-skydd. Gärna UV-skydd 400.

När det kommer till gråstarr så får man symtom som att synen försämras, man får svårt att se i mörker och kan uppleva att man bländas av ljus mer än tidigare.
Gråstarr heter även katarakt. Katarakt kommer från det latinska ordet ’cataracta’. Sjukdomen drabbar ögats lins och den blir grumlig, vilket orsakar en synförsämring. Gråstarr kan leda till blindhet om den inte behandlas. Man behandlar gråstarr genom att ersätta ögats lins med en ny konstgjord lins.

Grön starr är lite lurigare. Många vet inte ens om att de har det, men vid symtom är de vanligaste minskat synfält och synbortfall som syns fläckvis. Har du hört någon annan pratat om glaukom så är det samma sak som grön starr. Glaukom är grön starr på medicinskt fackspråk. Cirka 100 000 människor drabbas av det årligen. Det är en sjukdom som ofta innebär ett förhöjt (inre) tryck i ögat som kan leda till skador på synnerven – och i vissa fall leda till blindhet. Man behandlar glaukom/grön starr med trycksänkande droppar. Tack vare dropparna kan vi bromsa utvecklingen av grön starr.

En annan form av ’katarr’ är ögonkatarr. Om du har ögonkatarr så upplever du att ett eller båda av dina ögon blir röda, svider, kliar eller klibbar ihop sig med var eller vätska. Sjukdomen kallas även för konjunktivit.  Det är inte bara en infektion som kan orsaka detta i ögat, utan även allergier. Behandlingen för detta är enkel. Normalt sett går det bra att tvätta ögonen med ljummet vatten eller med receptfria ögondroppar/salvor. Upplever du ingen förbättring så bör du kontakta oss efter en vecka.

Sjukdom i gula fläcken har vi tagit upp i ett annat blogginlägg. Detta upptäcker man när synskärpan sakta försämras och man kan få ett påtagligt sämre närseende. Allt som du tidigare upplevde som rakt ser nu krokigt ut. Upplever du dessa symtom så har du torr makuladegeneration, men skulle du uppleva att du får dessa symtom helt plötsligt så har du den andra typen som kallas för våt makuladegeneration. Man kan behandla den våta makuladegenerationen med läkemedel. Det finns dock ingen tillräckligt effektiv behandling för den torra typen. Läs mer om makuladegeneration här.