Bli kvitt glasögon eller linser i tuffa tider

Frågor och svar för dig som planerar att bli kvitt glasögon eller linser under rådande situation. 

Det är en tuff tid och många funderingar kommer och går. Det är ett faktum att många blir drabbade, såväl ekonomiskt som socialt och hälsomässigt. Vi får dock inte glömma att vi går mot ljusare tider. Att bli av med glasögon och linser ska inte behöva vara ett hinder under rådande situation – om man nu inte tillhör den uttalade riskgruppen.

Kan man utföra en undersökning på distans?

Vi kan hjälpa dig med en initial bedömning via videokonsultation så att din undersökning på kliniken går fortare. Detta leder även till att sannolikheten för att du ska kunna genomgå ögonlaser eller linsbytesoperation ökar. Denna initiala undersökning sker via ett videobesök som du enkelt bokar här

Kan jag komma på en undersökning hos er?

Vi jobbar precis som vanligt med undersökningar och operationer. Det enda som vi gör annorlunda är att vi nu förhåller oss till en striktare vårdhygien med bland annat många olika ytor som desinficeras flertalet gånger per dag. Detta gäller ute i väntrum/reception och övriga icke-kirurgiska rum. Våra operationssalar håller högsta hygien och standard, precis som vanligt. Annars hade vi ju inte kunna utföra operationer åt landstingen.

Är det säkert att investera i synfelskorrigering nu?

Det är ett stort beslut att genomgå synfelskorrigering. Det är det alltid. Det är dessutom en stor ekonomisk investering, vilket innebär att du alltid bör säkerställa att du klarar av det – rent ekonomiskt. Vi kan oavsett vad berätta att vi är mycket generösa med vår prissättning på ögonlaserbehandlingen NoCut®, som dessutom är i teknisk framkant.

Det absolut största beslutet för dig att begrunda är om det är säkert att genomgå någon form av operation nu. Med detta sagt vill vi förklara att vi har marknadens högsta vårdstandard för ögonkirurgi. Du kan vara helt lugn när du besöker oss. Läs mer.