Kan man bota blindhet?

Det beror på vad som orsakade din blindhet.

Vissa typer av blindhet, som nattblindhet och gråstarr, kan behandlas och det går att förbättra synen. Andra orsaker till blindhet inkluderar diabetesretinopati, glaukom, maculadegeneration och retinitis pigmentosa. Förebyggande åtgärder såsom regelbundna ögonundersökningar och en hälsosam livsstil, kan hjälpa till att förebygga synförlust orsakad av gråstarr och andra ögonsjukdomar. Det är viktigt att rådfråga en ögonläkare vid misstanke om ögonsjukdom.

Nattblindhet är en form av synskada som gör det svårt att se i svagt ljus eller i mörker. Behandlingen för nattblindhet beror på orsaken till tillståndet.

 • Brist på A-vitamin: om nattblindhet orsakas av en brist på A-vitamin så kan det behandlas genom att äta en kost som är rik på A-vitamin och ta tillskott.
 • Retinitis pigmentosa: om nattblindhet orsakas av retinitis pigmentosa så är det inte möjligt att bota sjukdomen, men det finns tekniska hjälpmedel som kan hjälpa till att förbättra synskärpan, såsom nattseende-glasögon eller ljusstarka ficklampor.

Gråstarr är en naturlig del av åldrandeprocessen där linsen i ögat blir grumlig, vilket minskar synförmågan och slutligen ser man inget alls. Gråstarr är den vanligaste formen av blindhet om den inte behandlas. Idag drabbas ca. 94 miljoner människor globalt och i Sverige opereras ca. 130 000 för gråstarr varje år.

Den vanligaste formen för blindhet är behandlingsbar

Lyckligtvis går gråstarr att behandla med kirurgisk operation där den grumliga linsen tas bort och ersätts med en klar konstgjord lins – ett så kallat linsbyte. I Sverige ingår denna operation i den nationella sjukförsäkringen.

Simulerad effekt av utvecklad gråstarr

Det vanligaste som leder till blindhet är alltså obehandlad gråstarr. Det är inte en större risk i merparten av västvärlden men tyvärr desto större och ett reellt problem i tredje världen. 17 miljoner är blinda och 83 miljoner har nedsatt syn på grund av gråstarr. Den höga siffran beror framförallt på bristen på ögonläkare med erfarenhet av gråstarroperationer i fattigare länder.

Det finns ett flertal biståndsorganisationer som försöker hjälpa till med detta. En av dessa är det flygande ögonsjukhuset Orbis, som Vårda Ögon har samarbetat med. En av de senare och mer anmärkningsvärda insatserna kommer från YouTubern Mr Beast:

Behöver du få din gråstarr åtgärdad?

Vårda Ögon har från starten hjälpt folk att se bättre med bland annat gråstarroperationer. Vi samarbetar med Sveriges regionala sjukvård, vilket innebär att du enbart betalar regionens patientavgift. Frikort och högkostnadsskydd gäller.

Om du vill bli glasögonfri för din gråstarroperation erbjuder vi även detta som ett tillval, läs mer om medfinansiering här.

Är efterstarr vanligt?

Efterstarr är en av de mest vanliga biverkningarna som drabbar 5-30% av patienter som har genomgått ett linsbyte- eller en gråstarroperation. Den kan komma redan efter ett par månader, men även några år efter operationen.

Det är dock värt att känna till är att det är enkelt, effektivt och säkert att behandla med YAG-laser. Lasermaskinen ”skjuter” små hål i den bakre linskapseln och behandlar på så vis efterstarren.

Olika faktorer som till exempel ålder, operationsteknik och den intraokulära linsens kvalitet samt design kan påverka efterstarrens uppkomst.

De som har efterstarr får symtom som ljuskänslighet, nedsatt syn och dimsyn. De kan liknas vid de symtom som upplevs vid gråstarr.

Ursell, P.G., Dhariwal, M., O’Boyle, D. et al. (2020) förklarar att frekvensen för efterstarr ligger mellan 4,7–18,6% efter 3 år och 7,1–22,6% efter 5 år. Studien baseras på 20,763 ögon. Uppkomsten av efterstarr i det stora hela var lägre om patienter hade fått inopererat monofokala linser som är av typen hydrofobisk akryl. Studien avser just monofokala intraokulära linser vid kataraktoperation av patienter äldre än 65 år. Det som påverkar risken för efterstarr vid kataraktoperation är linsens design, IOL-design, haptiska utformningen och linsmaterial.

En efterstarrbehandling med YAG-laser visade sig vara mer effektiv på patienter med intraokulära linser av typen hydrofobisk akryl, som till exempel märket AcrySof (Alcon).

Normalt sett räcker det med en YAG-laserbehandling för att behandla efterstarr. Dock kan det förekomma, om än sällsynt, att celler utvecklas i den bakre kapselns utrymme eller i kapselns öppning till följd av den första behandlingen – vilket leder till att efterstarren kommer tillbaka. I detta sällsynta fall kan man behandla med YAG-laser på nytt.

Medicinsk Dr. Khashayar Memarzadeh förklarar att andra faktorer som påverkar risken för efterstarr exempelvis kan bero på vilken typ av katarakt det är, om patienten använder kortison, har diabetes eller om kirurgen utför en komplicerad operation.

Efterstarr Vårda Ögon

Misstänker du att du har efterstarr?

Om du upplever dessa symtom är det bara att kontakta oss. Hos Vårda Ögon kan du beroende på din operation antingen gå via den finansierade regionala sjukvården, privat eller så ingår detta redan (helt kostnadsfritt) i din trygghetsgaranti.

Referenser: 
Ursell, P.G., Dhariwal, M., O’Boyle, D. et al. 5 year incidence of YAG capsulotomy and PCO after cataract surgery with single-piece monofocal intraocular lenses: a real-world evidence study of 20,763 eyes. Eye34, 960–968 (2020). https://doi.org/10.1038/s41433-019-0630-9

Med. Dr. Khashayar Memarzadeh, Vårda Ögon - Intervju (2021).

Fem ögonsjukdomar som kopplas till rökning

Att välja att röka är något som vi nog alla vet påverkar vår hälsa negativt. Cigaretter innehåller flera tusen skadliga kemikalier dåliga för ens hälsa. År 2010-2012 dog 12 000 per år i Sverige av rökning och siffran vid rökningsrelaterade sjukdomar ligger nivån vid svindlande 100 000 insjuknade per år. När det kommer till något så viktigt som våra ögon, hur påverkas de egentligen och vilka ögonsjukdomar är relaterade till rökning?

Gråstarr (katarakt)

Gråstarr är en grumling av ögats lins, dessa grumlingar ökar och till slut ser man inget alls. Det är en ögonsjukdom som de flesta av oss får efter 65 års ålder. Lyckligtvis går det att behandla med en operation där man byter ut linsen mot en konstgjord lins. Vid rökning finns det klara samband för att det både är en högre risk att få gråstarr, men även att man får det tidigare, det visar exempelvis denna omfattande studie.

Tyreoidea Associerad Oftalmopati (Graves Oftalmopati)

En sjukdom som påverkar din sköldkörtel och leder ögonrelaterade sjukdomar. Tyreoidea Associerad Oftalmopati (TAO) påverkar immunförsvaret och specifikt sköldkörteln. För ögat leder tillståndet till att muskulatur och vävnad blir skadad i anslutning till glaskroppen. Dubbelsyn, ögoninflammation, smärta, utbuktning av ögat och försämring av synen är några komplikationer som kan uppkomma med TAO. Det finns klara samband mellan rökning och uppkomsten av denna sjukdom.

Uveit (Druvhinneinflammation)

Definieras som inflammation i ögats druvhinna. Inflammationen sprider sig vanligtvis till de övriga hinnorna som senhinnan, hornhinnan och näthinnan på ögat. Uveit ger en försämring av synen och/eller grön starr. Cigaretter innehåller flera tusentals toxiska kemikalier och man tror att det är en bidragande faktor till Uveit.

Ålderselaterad Makula Degeneration (AMD)

AMD är en förändring i gula fläcken som oftast är åldersrelaterad. Den centrala delen på näthinnan påverkas, där syncellerna ligger som tätast och står för vårt detalj- och kontrastseende. Det leder till synbortfall i det centrala synfältet. AMD är den näst vanligaste orsaken till synpåverkan. Är du en daglig rökare kan risken för AMD öka med upp mot 300%.

Diabetesretinopati

Risken för Diabetes ökar avsevärt med upp till 30-40% när du röker. Diabetes kan sedan leda till en ögonsjukdom som kallas för Diabetesretinopati. Ögonsjukdomen uppstår p.g.a. skador på näthinnans blodkärl. Det kan resultera i en rad olika komplikationer för synen och i värsta fall leda till blindhet.

För att summera ser vi att vid vissa av dessa sjukdomar eller tillstånd ökar risken med hela 300%. Riskbilden kan innebära synförsämringar samt till och med blindhet. Så fimpa ciggen i stället för din syn!

Valet av lins vid gråstarroperation

Då har du nu fått det konstaterat av din ögonläkare att du har gråstarr och du sitter i valet med att genomgå en operation. Vilken lins ska du välja, vad passar dig bäst i din vardag och ska du passa på att ”uppgradera synen” för att slippa dina glasögon i framtiden?

Olika linser vid linsbyte och gråstarroperation:

Monofokal
Den så kallade ”standardlinsen” som används mest frekvent vid gråstarroperationer. Mono betyder på latin ”en” och precis som namnet antyder korrigerar linsen ett avstånd som du kommer att se skarpt på. Det innebär att du kommer att behöva bära exempelvis läsglasögon, men vid vissa avstånd behöver du inga glasögon. Denna typ av operation är fullt finansierad av Sveriges ögonsjukvård och du betalar endast rådande regionala patientavgift.

Monovision (Monofokal)
Vi använder egentligen exakt samma typ av lins som vid monofokalt linsbyte. Monovision är dock en lösning värd att nämna då det är en väldigt god metod, men passar tyvärr inte särskilt många. Det som skiljer sig åt är just att man väljer att korrigera styrkorna på linserna så att du skarpt på långt håll på ena ögat och det andra på nära håll. Om du är en god kandidat för monovision blir det att hjärnan kompenserar – och lär sig vilket öga den ska använda sig av vid olika djup. Därmed slipper du glasögon helt.

Linsbyte med trifokala linser
Det är en populär linsbytesmetod, eftersom den passar de flesta och gör att man slipper glasögonen helt och hållet. En multifokal eller trifokal lins är i korta drag uppbyggd ungefär som ett progressivt glas. Dvs att man har flera fokus-ringar i linsen. Det gör att du ser skarpt utan glasögon på nära avstånd, mellan och på långt håll. Detta erbjuds i vissa landsting/regioner som ett medfinansieringsalternativ där den offentliga vården står för kostnaderna för operation och du betalar mellanskillnaden privat för den trifokala linsen (premiumlins).

Linsbyte Add-On
Ett alternativ där man arbetar med tilläggslinser (Add-on), oftast för dig som redan har genomgått en en gråstarrsoperation. Då placerar kirurgen en speciell trifokal lins framför din nuvarande monofokala lins i ögat. Det korrigerar i slutändan precis samma som vid ett RLE linsbyte med trifokala linser.

En fördel med detta är att eftersom den trifokala linsen sitter i ett område i ögat (främre kammaren) kan kirurgen enkelt ta ut den igen, det är alltså en reversibel metod. Det har öppnat upp upp nu för att man behandla patienter med viss typ av diabetes och skulle man inte vara nöjd med resultatet eller får någon synpåverkande ögonsjukdom, så kan man helt enkelt ångra sig med mycket lägre risk. Den andra fördelen är att du som redan har gjort en gråstarrsoperation med monofokal lins nu kan bli helt glasögonfri i efterhand.

Det finns dessutom ett annat alternativ som kallas för Duett. Det innebär att man gör hela operation på en gång – dvs. att man byter ut linsen i ögat och ersätter den med båda linserna (trifokal+monofokal) under en kortare tid.

Vårda Ögon Isopure

Linsbyte Plus (IsoPure)
Denna typ av lins liknar en monofokal lins, men har den stora fördelen att du får en bättre syn på mellanavståndet – ett så kallat förlängt, eller utökat skärpedjup. Du kommer fortfarande behöva använda läsglasögon men avsevärt förbättrad syn på resterande avstånd. Detta passar dig som golfar, gillar att köra bil och som helt enkelt vill vara fri från dina glasögon i många olika vardags-sammanhang. En kostnadseffektiv lösning då dessa linser har ett lägre pris än de monofokala varianterna. Vissa risker försvinner även, som t.ex. halo-fenomen som är vanligare vid trifokala linser.

Det är värt att tillägga att samtliga av dessa linser som Vårda Ögon erbjuder är välbeprövade och kommer från erkända leverantörer. Det finns flera typer av linser på marknaden men vi anser inte att det finns tillräckligt med tillförlitlig data för dessa än.

Vill du ta reda på möjligheter är du välkommen att boka en undersökning hos oss.

Symtom vid Gråstarr (katarakt)

Tänker du att man med åldern ser sämre, naturligt? Om din syn verkar vara lite ”disig” kan det faktiskt bero på att du börjar få begynnande gråstarr (katarakt).

I enkla termer innebär det att linsen i ditt öga genomgår en åldersförändring och börjar då utsättas för grumlingar. Det är en tämligen vanlig diagnos då 50% mellan 65-75 år utsätts för denna förändring och siffran är, till och med, uppe i 80% för alla över 75 år.

Vissa katarakter behöver inte behandlas, men för andra krävs det en operation för att få sin syn tillbaka. Numera är detta Sveriges vanligaste typ av. Varje år utförs cirka 130 000 gråstarroperationer.

Till vänster ser du ett öga med normal syn. Till höger det som kan upplevas vid gråstarr.


Hur upplevs gråstarr?

Vid en normal lins i ögat så kan ljuset passera igenom till tapparna och stavarna eftersom den är transparent. Men vid en katarakt, blir linsen alltmer grumlig. Synen blir därmed dimmig och det känns som att du ser genom ett ”smutsigt fönster”. Om din gråstarr har grumlat din lins rejält så upplever du nästan att du tittar genom en tunn grå, eller vit hinna.Vilka är symtomen?

 • Disig, suddig eller dimmig syn
 • Försämrat mörkerseende
 • Ljuskänslighet eller bländningsbesvär
 • Du behöver alltmer ljusare miljöer för att t.ex. läsa en bok
 • Halofenomen
 • Frekventa inköp av glasögon eller linser med nya styrkor
 • Svagare färgseende eller att färger tycks vara alltmer gula
 • Dubbelseende på ett av ögonen

Hur är symtombilden – kommer allt på en gång?

Nej, inte nödvändigtvis. Det normala vid ett tidigt stadium är att du upplever en viss disighet i ett specifikt område av ditt synfält. Sedan ökar vanligtvis dessa symtom och du får en alltmer dimmig syn när grumlingarna ökar.

Du kan även märka att hela din upplevelse av färger förändras och går alltmer mot det gula eller bruna hållet.

När behöver jag träffa ögonläkare?

Rent generellt är det alltid klokt att besöka ögonläkaren när du märker plötsliga eller frekventa förändringar av din syn – detta gäller även vid misstanke om katarakt. Det är endast en ögonläkare som kan konstatera att du har katarakt och det görs vid en undersökning där dina pupiller dilateras, ditt synfält undersöks och flera andra mätningar utförs. Sedan kommer ni överens om en behandlingsplan.

Kan man behandla mina symtom vid gråstarr?

I vissa fall räcker det att man får ett nytt recept på glasögon men detta gäller enbart vid ett tidigt stadium med gråstarr. Du kan även få rekommendationer, som till exempel att öka ljusstyrkan i dina miljöer, polariseringsfilter på solglasögon eller till och använda förstoringsglas för att lindra dina besvär. Dock får du räkna med att dessa besvär ofta blir alltmer påtagliga och till slut måste du bestämma dig för att genomgå en gråstarroperation.

Tack vare att gråstarroperation är den vanligaste typen i landet, så innebär det även att operationen har förbättrats under en lång tid. Det viktiga är att välja en tillförlitlig klinik med en erfaren kirurg av just den typen av operation. Vi har utfört över 65 000 linsbyten i egen regi. Läs mer om gråstarr här.

50 000 patienter får inte sin operation i tid år 2020

Varje år genomgår ca.  100 000 patienter en gråstarroperation – det är Sveriges vanligaste typ av sjukvårdande operation. Ögats lins går igenom en åldersförändring där linsen i ögat grumlas. Vid en operation byter kirurgen ut linsen i ögat och ersätter den med en konstgjord lins (IOL). Blir det inte behandlat blir patienten blind och väntar man länge med operationen blir det alltmer riskfylld. Underförstått medför det en markant försämrad livskvalitet, särskilt för redan utsatta grupper då synen är så pass viktig för att de ska kunna ha möjlighet att förbättra sin livssituation.

Kötid för gråstarrsoperation år 2020

Det är märkligt och alarmerande att hävda att denna typ av sjukvård plötsligt skulle vara elektiv, men det är tyvärr något som vi har fått höra från vissa regioner detta år. Det finns en anledning med det vi gör och att det heter just ögonsjukvård. Konsekvensen är också farlig för alla akutmottagningar då de blir översvämmade av patienter som vi hade kunnat ta hand om.   

I Sverige är det i år en mycket oroväckande trend som inte enbart går att härleda till en pandemi:

 • Ca 95% av antalet patienter som står i vårdkö har inte valt att skjuta upp operationen. De vill alltså få sin vård – även under en pågående pandemi.  
 • Vår egen operationskapacitet har lediga platser och i skrivande stund har vi en väntetid på 2-6 veckor. Vi vet även att branschkollegor har mer utrymme. 
 • En ögonklinik följer de striktaste hygienkraven i Sverige gällande operation. Risken för smittspridning blir minimal tack vare Folkhälsomyndighetens rekommendationer och besöksförbud på klinikerna.

En pandemi leder till en större belastning för system som i grunden har varit bristande för våra patienter. Det innebär nu att dessa brister blottas allt mer.

Vårda Ögon har sedan 1999 arbetat med ögonsjukvård – med fokus på att göra det i rätt tid. Vi väljer nu att lyfta fram ögonsjukvården i Sverige men också globalt genom vårt samarbete med Orbis International.

All statistik har har hämtats från Väntetider i Vården

Står du i långa vårdköer?

Att få rätt vård och att få det i rätt tid är något som är A och O för att få en lyckad behandling. Alltför ofta hör vi från patienter i andra regioner att de har väntat i nästan ett helt år på sin operation. Det kan innebära stora konsekvenser för patienten då riskbilden blir högre för de som inte får sin behandling i tid.

Det är bra att belysa ett exempel som gråstarr: ju mer linsen i grumlas i ögat, desto högre risk innebär själva operationen. För att inte nämna komfortaspekten där patienten knappt kan se för att klara sig i sin vardag.

Kvinna som väntar i vårdkö

Vårda Ögon har funnits i över 20 år och är idag verksamma i fyra olika regioner inom den offentliga vården med både Allmän Ögonmottagning, Gråstarroperation, Polikliniska ingrepp, Diabetesscreening samt privata synfelsbehandlingar. I dagsläget har vi utfört över 120 000 ögonoperationer.  Vårda Ögon har alltid har premierat en kvalitativ behandling med kort väntetid – det går hand i hand för ett lyckat resultat.

Vi vet att för någon som är sjuk och sitter fast i en vårdkö kan det vara en djungel att ta reda på sina rättigheter och vilka regler som gäller. Det är därför viktigt att belysa och redogöra för vissa begrepp för att du ska kunna få din viktiga vård – i rätt tid.

Vad kostar det?
Det är ungefär samma patientavgifter som när du går via den offentliga vården. Frikort och högkostnadsskydd gäller.

Valfrihet i vården
Valfrihet i vården innebär att du har en vårdgaranti om din egen region inte klarar av att hålla sig inom rimliga väntetider. Då har du rätt att söka dig till en annan region och resekostnaderna betalas av den regionen du bor i.

Vårdgaranti
För specialiserad öppenvård  där vi ingår är den nationella vårdgarantin 90 dagar. Denna tid kan vara kortare för vissa regioner.

Fritt vårdval
Med fritt vårdval innebär det att du kan söka dig till en annan region trots att du inte står i någon kö eller att vårdgarantin inte klarar kötiden. Dock måste du själv stå för resekostnaden.

Hur utnyttjar du fritt vårdval eller valfrihet i vården? 
I första hand är det enklast att du kontaktar oss så att vi kan se över möjligheterna för att du ska få din vård hos Vårda Ögon. Generellt sett har vi mycket korta väntetider, oftast två-fyra veckor per åtgärd. Har du en remiss så ber du din läkare eller optiker att skicka den till oss. Du kan även välja att skicka en egenremiss i de fall som regionerna har remisskrav.

Var finns Vårda Ögon?
Om du vill utnyttja det fria vårdvalet kan vi ta emot dig på följande ögonkliniker. Klicka dig vidare för kontaktuppgifter:

Stockholm

Göteborg

Halmstad (i region Halland måste du ha en remiss)

Malmö

Ystad

Ladda ner din egenremiss här.